Boris Cijan

Rodil se je 11. februarja 1909 v Gorici. Po končani gimnaziji se je leta 1928 vpisal na Ljubljansko univerzo in se takoj ogrel za letalstvo. Študij je nadaljeval v Pragi, kjer je leta 1934 diplomiral za inženirja strojništva.

Boris Cijan
Boris Cijan (1)

Leta 1931 sta z Vojkom Humekom iz mariborskega aerokluba ustanovila akademsko jadralno-letalsko skupino, ki je prva v državi zgradila brezmotorno letalo i z njim isto leto septembra opravila tudi prve skoke-polete. Avgusta 1932 je Cijan s člani skupine odšel z letalom na Črni vrh na Pohorju, kjer so organizirali uspel štirinajstdnevni jadralni tečaj.

Po vrnitvi v Prago je novembra istega leta uredil in izdelal prvo številko časopisa Jadralno letalstvo, ki naj bi izhajal dvomesečno, in v katerem bi sodelovali znani naši in tuji letalski strokovnjaki (Kuhelj, Bloudek, Vouk, Lindner, Elsnic in ostali). Časopis naj bi objavljal problematiko brezmotornega letenja, izdelave letal in organizacijo jadralnih skupin na Slovenskem. Zaradi pomanjkanja denarja je izšla samo ena številka.

Leta 1933 je Cijan odšel v jadralno šolo v Bezmiechovo na Poljskem, kjer je opravil jadralni C izpit.

Boris Cijan
Ing. Boris Cijan, prvi slovenec s srebrnim C izpitom, ob letalu SG-3 v jadralni šoli Bezmiechova na Poljskem avgusta 1937.

o končanem študiju je leta 1934 na prošnjo akademskega aerokluba v Beogradu odšel v jadralno skupino na Zlatibor, da bi raziskal tamkajšnje terene in pogoje za ustanovitev jadralnega centra. Tu je prvi dosegel rekordni polet v dolžini 4,5 km. Po vojaškem roku, ko je končal tudi vojaško pilotsko šolo, se je zaposlil v civilnem oddelku poveljstva vojnega letalstva, v katerem je dalj časa vodil sektor jadralnega letalstva.

Boris Cijan
Ing. Boris Cijan po pristanku z letalom Hols der teufel po opravljenem poletu na Zlatiboru 13.9.1934, ko je dosegel rekordno daljavo 4,5 km.

Za tem se je začel poglabljati v konstruktorstvo. Že leta 1937 je skonstruiral prvo jadralno letalo Galeb. Model so preizkusili v aerodinamičnem tunelu »Lwowske politehnike« in dosegel je odličen kot planiranja 1:27,6. S sodelavcem Landsbergom sta leta 1938 skonstruirala začetniško jadralno letalo Skakavac, z ing. Petkovićem pa leta 1939 nizkokrilno motorno letalo Aero I. V povojnem obdobju je bil Cijan še uspešnejši. Leta 1945 je z ing. Petkovićem skonstruiral trenažno letalo Aero II, ki so ga uspešno uporabljali v pilotskih šolah, nato pa še izvedenko Aero III.

Med najuspešnejše konstrukcije motornih letal prištevamo dvosedežno letalo enostavne konstrukcije Trojka, na katerem so se izšolali prvi motorni piloti Letalske zveze Jugoslavije. Zelo uspešna konstrukcija je bilo letalo Kurir, ki je dolgo let opravljalo zahtevne naloge v vojnem letalstvu in v aeroklubskih letalskih šolah.

Sledile so še konstrukcije izvrstnih visokosposobnih jadralnih letal, ki so dosegla tudi svetovne rekorde. Z njegovim letalom Orel je jadralec Borišek na svetovnem jadralnem prvenstvu leta 1950 na Švedskem dosegel drugo mesto. Znano je dvosedežno letalo Kobac, v svetu znano pa je bilo letalo kovinske izvedbe Meteor, plod skupinskega dela Cijana, Obada in Mazovca. S tem letalom je jadralec Mrak leta 1958 dosegel svetovni hitrostni prelet (rekord FAI) na 100 km in 300 km v trikotniku.

Boris Cijan in V. Humek
Boris Cijan in V. Humek v delavnici ob trupu Kobilice.

Cijan bil razen jadralec, tudi odličen pilot-lovec, ki je letel na vseh tedanjih lovskih letalih. Bil je preizkusi pilot v »opitni grupi« poveljstva vojnega letalstva. Preizkušal je lovska letala, preden so jih prevzele operativne enote. Preizkusil je 23 doma zgrajenih letal Hurricane, pa tudi 85 lovskih letal Me 109, kupljenih v Nemčiji. Bil je tudi član komisije pilotov za sprejem letal tujih proizvajalcev.
V kratki aprilski vojni je kot vodja lovske patrulje sedmih letal vodil napad na motorizirano sovražno kolono v Kačaički klisuri.

Po razpadu države se je zaposlil v tovarni pločevine v Zemunu, kjer pa so ga leta 1942 kot simpatizerja NOB aretirali in odpeljali v nemško koncentracijsko taborišče. Nekajkrat so ga premestili iz taborišča v taborišče. Ob evakuaciji zadnjega taborišča leta 1944 mu je uspelo s tovarišema Arsom Boljevićem in Ilio Deretićem pobegniti z železniškega transporta. Tovariša sta se pridružila slovaškim partizanom, Cijana pa so Nemci zajeli in ga poslali v taborišče. Februarja 1945 je spet pobegnil in se prek Sovjetske zveze in Romunije prebil do Zemuna. Nekaj dni po vrnitvi je v poveljstvu vojnega letalstva prevzel dolžnost načelnika tehničnega oddelka. Leta 1948 je bil kot major demobiliziran. Postal je konstruktor, uspešno pa je deloval tudi na znanstvenem področju.

Bil je aktiven sodelavec jadralne komisije LZJ in dolgoletni član OSTIV (mednarodna letalska organizacija), ker je bil kot predsednik tehnične komisije pobudnik za uvedbo standardnega jadralnega letala s 15 metrsko razpetino in avtor predpisov za izdelavo jadralnih letal OSTIV. Svoja znanstvena dela je objavljal v publikaciji OSTIV, referat pa je imel tudi na prvem jugoslovanskem aerokozmonavtskem kongresu leta 1973 v Beogradu. Doktorsko disertacijo je branil leta 1972, bil je tudi profesor na pedagoško-tehnični fakulteti v Zrenjaninu.

Boris Cijan
Boris Cijan (2)

Za svojo ustvarjalno dejavnost in delo na področju aeronavtike, je Cijan prejel dvakrat orden dela in več društvenih in družbenih prizanj. Mednarodna organizacija mu je za plodno dolgoletno mednarodno sodelovanje dodelila kot drugemu na svetu leta 1960 plaketo OSTIV.

Objave iz iste kategorije: