Toplozračni balon

Prav gotovo ste že kdaj videli pravi balon, ki ga je pod nebo ponesel topel zrak. Toda, ali ste že kdaj pomislili, da bi se dalo narediti takšen pomanjšan model?

Nekaj papirja, žice, lepila in do­bre volje pa bo balon kmalu nared.
Ker pa ima model za gretje zraka odprt plamen, je potrebna velika previdnost pri spuščanju modela.
Za kupolo balona boste uporabili ta­nek svilen papir bele barve. To je papir, ki je na eni strani plastificiran in ne pre­pušča zraka. Iz takšnega papirja si izre­žite 12 popolnoma enakih stranic; mere so narisane na načrtu (glej PDF).

Na desni strani stranice pri rezanju pustite 1 cm debel rob, ki bo služil za lepljenje na na­slednjo stranico. Iz stranic se­stavimo balon, ta­ko da premažemo po en rob vsake stra­nice z lepilom, ki se po­časi suši, in po­ložimo na to stranico na­slednjo. Zadnjo stranico lepimo dvakrat, saj z njo za­premo balon. Pri lepljenju pa­zite, da so stranice dobro prilepljene med seboj, da nam kasneje zaradi slabega lepljenja ne bo uhajal zrak iz ba­lona. Če ste vse pravilno zlepili sku­paj, bo premer spodnje odprtine balona 15 cm.
Na zgornji strani, kjer se v eni točki stika vseh dvanajst stranic, prilepite krog iz papirja premera okoli 10 cm in na sredini prilepite majhno vrvico, za katero boste lahko balon prijeli.
Iz bakrene žice naredite kletko s premerom 15 cm, kot kaže risba. To klet­ko prilepite na spodnjo odprtino balona in cel rob še dodatno ojačite tako, da na zunanji strani prilepite kos papirja dimenzije 50 x 5 cm.

Za gorilnik potrebujete manjšo alu­mi­nijasto posodo, v katero daste malo vate in na vato nalijete gorilni špirit. Za posodo lahko uporabite tudi kakšno konzervo majhnih dimenzij.

Balon je tako gotov, zato lahko iz­ve­­dete že prvi poizkus. V posodo go­ril­nika nalijete malo gorilnega špirita in ga prižgete. Balon morate držati vedno navpično. Takoj, ko bo gorilnik zagorel, se bo balon začel polniti in če med stra­nicami zrak ne uhaja, se bo kmalu pričel dvigati.
Balon spuščate vedno na prostem le ob lepem vremenu in kadar je ozra­čje mirno, brez vetra in ne blizu goz­dov ali naselij. Seveda vam model balona ne bo poletel poleti, ko je zunaj velika vročina. Najbolje je polete s takim modelom izvajati v mirnih mrzlih dnevih, da bo razlika med okoliškim zrakom in segretim zrakom v balonu čim večja. Da vam balon ne bo ušel, ga lahko privežete na daljšo vrvico.
Z baloni lahko tudi tekmujemo. Vsak tekmovalec ima na razpolago enako količino gorilnega špirita, zmaga pa tisti, kateremu balon poleti najvišje. Seveda bodo lažji in natančno izdelani baloni veliko lažje dosegali velike višine.

Objave iz iste kategorije:

    None Found