Skupina MONO Junior + Senior


Proga in smer vožnje

Tekmuje se v smeri urinega kazalca na ovalni progi s šestimi bojami. Proga ima še  sedmo bojo, na kateri se šteje kroge in je odmaknjena malo proti  notranjosti proge.

Pravila za Mono

– Modeli morajo biti podobni pravim modelom in morajo imeti vidno kabino ali posadko
– Za pomoč pri obračanju modela ne smemo imeti dodatkov, kot so stiropor, baloni in podobni materiali, razen če to ni del čolna ali pa da izgleda kot mašina, kabina, ….
– Obvezno površinski pogon s pol elise v vodi in pol iz vode. Dovoljena je ena ali več elis.
– En ali več motorjev brez omejitve
– Elisa brez omejitve
– Štartna številka, ki je dobro vidna iz obeh strani modela
– Kategorija Mono1 ima lahko maksimalno 7 celic
– Kategorija Mono2 ima lahko maksimalno 12 celic
– Kategorija Mono3 ima lahko maksimalno 20 celic
– Čas trajanja teka je 6 minut
– Nacionalna podkategorija Mono 700 ima lahko maksimalno 14 celic

Pravila na progi:

– Če je vseh tekmovalcev več kot šest, se razdelijo v skupine.
–  Model se da na vodo na znak sodnika, vožnja se prične na zvočni signal – Leteči štart teka je čez 10 oziroma 15 sekund. V tem času mora model  zapustiti bližino štarta in pred iztekom tega časa ne sme prevoziti štartne boje. Med tem se model ne sme ustaviti.
– Če se model v 5 sekundah od pričetka letečega štarta ne premika mora tekmovalec  odstraniti model iz vode in je prepovedana nadaljna vožnja.
–   Štarter mora glasno odštevati čas 5,4,3,2,1, Štart. Po tem času se začne šteti tekmovalni čas.
– Če kateri od modelov pred tem časom prečka štartno linijo se mu odšteje en krog.
– Prehiteva se lahko na katerem koli odseku proge in na zunanji strani mimo modela, če ta vozi po idealni liniji proge.
– Model se lahko prehiti tudi po notranji strani, če počasnejši model ne vozi po idealni liniji.
– Če se model ustavi na progi, se ga morajo drugi tekmovalci izogniti.
– Če tekmovalec prevozi bojo po notranji strani, je kaznovan s petimi sekundami.
– Če tekmovalec zgreši dve boji zaporedoma, se kaznuje z odbitkom kroga.
– Vsako naslednjo zgrešeno bojo se kaznuje z odbitkom kroga.

Dopolnila za DP in KT
– Ponavljanje vožnje okoli napačno prevožene boje ni dovoljeno.
– Modela, ki se ustavi med tekmovanjem, se ne sme pobrati do konca teka. V posebnih
okoliščinah, kot je na primer potapljanje modela, lahko sodnik na pomolu dovoli takojšnje reševanje.
– Glavno pravilo je, da se lahko prehiti počasnejši model na kateremkoli odseku proge.
– Počasnejše modele, ki vozijo po idealni liniji, se lahko prehiti le po zunanji strani.
– Idealna linija je določena kot linija, ki povezuje posamezne boje.
– Počasnejši model, ki vozi zunaj idealne linije, je dovoljeno prehiteti po notranji strani.
– Med prehitevanjem ne sme noben tekmovalec s spreminjanjem smeri vožnje ovirati prehitevajočega modela.

Mini MONO (nacionalna kategorija za KT)

Model – enotrupni s stopnicami
Masa – prosto
Motor – prosto
Pogon – površinski
Elisa – prosto
Celice – 7 x do premera 17 mm
Tek – 5 min. + 15 sek.
Proga – oval 15×60 m

M-1

Model – enotrupni s stopnicami
Masa – prosto
Motor – prosto
Pogon – površinski
Elisa – prosto
Celice – 7 celic
Tek – 6 min. + 10 sek.
Proga – oval 15×60 m

M-2

Model – enotrupni s stopnicami
Masa – prosto
Motor – prosto
Pogon – površinski
Elisa – prosto
Celice – 12 celic (14 celic za nacionalno kategorijo DP)
Tek – 6 min. + 10 sek.
Proga – oval 15×60 m

M-3

Model – enotrupni s stopnicami
Masa – prosto
Motor – prosto
Pogon – površinski
Elisa – prosto
Celice – 20 celic
Tek – 6 min. + 10 sek.
Proga – oval 15×60 m

Objave iz iste kategorije: