S7 – raketni modeli makete

Tekmovanje raket se izvaja kot samostojna panoga in se omejuje na leteče modele raket,ki so zveste kopije v merilu obstoječih ali zgodovinskih vodenih projektilov, raket ali vesoljskih ladij.
Če je model, ki tekmuje, maketa večstopenjskega plovila, je lahko konstruiran tako, da so ena ali več zgornjih stopenj izdelani kot nedelujoč sklop makete, vendar pa se zgornji del večstopenjskega plovila ne more prijaviti in izstreliti brez delujočih spodnjih stopenj, razen če se sodnikom predložijo ustrezni podatki ustrezni podatki,ki dokazujejo, da je bil sklop zgornjih stopenj konstruiran tako, da bi letel ali da je letel ločeno, sam in kot samostojno plovilo.
Tekmovalec mora modelirati neki določeni prototip s serijsko številko, razen v primeru, ko je prototip v tako množični proizvodnji, da ni nekega določenega plovila,ki bi ga lahko izdvojili z namenom maketiranja. Vendar pa mora tekmovalec skušati, če je le možno, izdelati model določenega prototipa.
Tekmovalec mora preskrbeti podatke o razmerju, da dokaže verodostojnost razmerja, dimenzij, oblike, barv in sheme barvanja. Minimum dovoljenih podatkov tvorijo dolžina in premer prototipa ter ena fotografija. Ostali podatki so seveda v pomoč. Podatki o dimenzijah morajo biti iz zanesljivih virov, kot so revije, knjige, podroben opis proizvajalca ali prospekti in podobno. Fotografije so sprejemljive iz kateregakoli vira. Vsi predstavljeni podatki naj bi se nanašali na določen prototip, ki je modeliran in s katerim ase tekmuje. Sodniki lahko znižajo točke zaradi netočnih podatkov.
Komplete letečih maket raket se lahko uporablja kot izvor konstrukcije, materiala in podobnega, ter so sprejemljivi za tekmovanja samo, če imajo priložene podatke o dokazu razmerja, druge kot te, ki jih vsebuje komplet ali ki se dobijo od proizvajalca kompleta. Tekmovalec bo odgovoren, da ugotovi točnost razmerja kompleta ter mora predložiti zadovoljiv dokaz, da je model iz kompleta v pravilnem razmerju.
Maketa rakete, projektila ali vesoljske ladje, ki ni stabilizirana s pomočjo stabilizatorjev, se lahko opremi s prozornimi plastičnimi stabilizatorji, ki napravijo model stabilen v letu, a da je pri tem čim manj okrnjeno razmerje modela.
Deli plastičnih modelov iz kompleta se lahko uporabijo na maketah raket,če je uporaba teh delov označena v podatkih, predloženih k modelu v času točkovanja kakovosti makete.
Kakovost makete se točkuje v stanju,kakršna naj bi letela, lahko je le brez raketnih motorjev. Za točkovanje morajo biti vsi prozorni plastični stabilizatorji, vodila, ojačitve in druge stvari  potrebne za let, pritrjeni na modelu. V času med točkovanjem in letom  se na modelu ne sme ničesar dodati ali odvzeti, razen modelarskih raketnih motorjev in pristajalnega sistema.
Največja dovoljena skupna startna masa je omejena na 500 g. Največji dovoljeni totalni impulz pa znaša 80,00 Ns.
Vsak sodelujoči model mora opraviti stabilen let, za kar ima tekmovalec na voljo možnost dveh poskusov, če čas in vremenski pogoji to dopuščajo.
Tekmovalec ima za tekmovanje lahko na voljo le en model.
Ocenjuje naj se kakovost in ne število podatkov. Ker je maketa kopija nekega določenega plovila, naj bi  se tehnični podatki nanašali na to plovilo. Slike, risbe in fotografije naj bi prikazovale vse detajle na modelu. Sodniki lahko znižajo točke za netočne podatke ali če se razmerje, označeno v podatkih,ne ujema z razmerjem modela.
Model se šteje za maketo,če dimenzije ne odstopajo od razmerja  več kot 10%. Ta del točkovanja obsega štiri področja:
– splošni vtis o razmerju modela,največ 50 točk,
– telo in  vrh, največ 100 točk,
– barve in oznake, največ 100 točk,
– stabilizatorji, največ 100 točk.
Pri modelih brez stabilizatorjev ali s prozornimi plastičnimi stabilizatorji se 100  točk za stabilizatorje doda telesu in vrhu, katera se mora v tem primeru  točkovati z največ 200 točkami.
Točkuje naj se čistost, skrbnost izdelave konstrukcije in stopnja končne obdelave. Dobra izdelava, ki odstopa od razmerja (npr. površinska obdelava z visokim sijajem na modelu, ki  naj  bi imel gladko ali  mat površino), vpliva na  odvzemanje točk od maksimuma.
Točkuje naj se težavnostna stopnja, vezana na gradnjo modela. Faktorji katere  se upošteva so simetrija modela, število zunanjih  komponent, zahtevnost barvne sheme, stopnja detajlov in stopnja težavnosti prilagoditve modela za let.
Točkuje se izstrelitev, stabilnost v letu, stopnjevanje (če je), pristajanje in poškodbe pri pristanku.

Objave iz iste kategorije: