S6 – raketni modeli za trajanje leta s trakom (strimerjem)

Tekmovanje v trajanju leta s trakom je razdeljeno na podkategorije glede na totalni impulz motorja. Med letom se noben del modela ne sme oddvojiti ali odvreči.
Tekmovanje je odprto za enostopenjske modele, poganjane z enim raketnim motorjem. Za pristajanje služi strimer trak. Trak mora biti iz enega kosa elastičnega materiala npr. tkanine, japonskega papirja ali plastične folije v razmerju 10:1. Na ožjem delu, na katerem se nahaja trda ojačitev z maksimalnim presekom 2×2 mm in zanko iz vrvice pritrjene za vsak konec ojačitve, je lahko samo ena vrvica za pričvrstitev traku na model. Trak sem mora med letom odviti. Tekmovalec lahko zamenja trak kadarkoli med tekmovanjem.
Merjenje časa poleta omejuje maksimum, ki je določen za vsako posamezno kategorijo in podkategorijo. Skupni čas poleta se meri od prvega premika modela na rampi do zaključka poleta. Časomerilci morajo biti seznanjeni z barvo in obliko modela, da ga lahko razpoznajo med letom.
Let je končan, ko se model dotakne površine zemlje, oziroma ovire, ki zaključi njegov let, ali kadar model končno izgine iz vida časomerilcem. Če  model izgine za neko oviro ali oblakom, časomerilci počakajo 10 sekund, da se bo model spet pojavil. Če se model ne pojavi, se teh 10 sekund odšteje od časa leta.
Lete morata meriti dva časomerilca s štoparicama ali napravama za merjenje časa z natančnostjo najmanj 1/5 sekunde. Na svetovnih prvenstvih imata oba časomerilca daljnoglede. Daljnogled mora imeti povečavo med 4 in 8. Med letom morata časomerilca ostati v krogu s polmerom 10 metrov. Izmerjen čas predstavlja sredino izmerjenih časov obeh časomerilcev, zaokrožen na najbližjo nižjo celo sekundo.
Za določanje uvrstitve šteje seštevek treh časov poletov vsakega tekmovalca. V primeru istega rezultata, se določi zmagovalca z dodatnimi leti takoj po zaključku tekmovanja v kategoriji. Maksimalni čas leta se v vsakem dodatnem turnusu poveča za eno minuto – glede na maksimum v predhodnem turnusu. Za vsak dodaten let je predviden samo en poskus. Rezultati dodatnih letov ne štejejo v rezultat ekipe, njihov namen je le določiti zmagovalca in s tem razdelitev nagrad vezanih na naslov.

S6A

Totalni impulz motorja 0 – 2,50 Ns
Maksimalna masa modela 100 g
Maksimalni čas leta s trakom 120 sekund
Število modelov, ki se uporabljajo na tekmovanju 2

S6B

Totalni impulz motorja 2,51 – 5,00 Ns
Maksimalna masa modela 100 g
Maksimalni čas leta s trakom 180 sekund
Število modelov, ki se uporabljajo na tekmovanju 2

S6C

Totalni impulz motorja 5,01 – 10,00 Ns
Maksimalna masa modela 200 g
Maksimalni čas leta s trakom 240 sekund
Število modelov, ki se uporabljajo na tekmovanju 2

S6D

Totalni impulz motorja 10,01 – 20,00 Ns
Maksimalna masa modela 500 g
Maksimalni čas leta s trakom 300 sekund
Število modelov, ki se uporabljajo na tekmovanju 2

Objave iz iste kategorije: