S5 – modeli raketnih maket za doseganje višine

Ta niz  kategorij obsega tekmovanja v doseganju višine z maketami raket in predstavlja kombinacijo tekmovanj v višini leta in tekmovanja maket. Cilj tekmovanja je doseči največjo višino z maketo rakete.
Vsi sodelujoči modeli morajo ustrezati pravilom za tekmovanje maket in se točkujejo po istih pravilih ter dobe enako največje število točk za kakovost, kot pri tekmovanju maket.
Skupno število točk, kijih dobi model za kakovost se prišteje k največji uradni  višini, katero doseže. Če je tirnica poleta izgubljena, se višina ne prišteva. Model,ki ima največje skupno število točk, ki izhaja iz števila točk za kakovost in točk za višino (v metrih) se proglasi zmagovalca. V primeru enakega števila točk določa število točk za kakovost.
Sodniki morajo diskvalificirati katerikoli model,ki po njihovem mišljenju ne kaže zadostne ustreznosti razmerja ali ustreznega nivoja kvalitete izdelave,ki se zahteva za  maketo v pravilih za tekmovanja maket. Namen tega pravila je, da se iz tekmovanja izloči vsak model, ki ima kvalitete makete v večji meri podrejene v prid sposobnosti doseganja višine.

S5A

Največji impulz motorja  0,00 – 2,50 Ns
Največja masa modela 60 g
Število modelov, ki se uporabljajo na tekmovanju 1

S5B

Največji impulz motorja  2,51 – 5,00 Ns
Največja masa modela 90 g
Število modelov, ki se uporabljajo na tekmovanju 1

S5C

Največji impulz motorja  5,01 – 10,00 Ns
Največja masa modela 120 g
Število modelov, ki se uporabljajo na tekmovanju 1

S5D

Največji impulz motorja  10,01 – 40,00 Ns
Največja masa modela 240 g
Število modelov, ki se uporabljajo na tekmovanju 1

S5F

Največji impulz motorja  40,01 – 80,00 Ns
Največja masa modela 500 g
Število modelov, ki se uporabljajo na tekmovanju 1

Objave iz iste kategorije: