S3 – raketni modeli za trajanje leta s padalom

Tekmovanje v trajanju leta s padalom je razdeljeno na podkategorije glede na totalni impulz motorja. Med letom se razen zaščite padala noben del modela ne sme oddvojiti ali odvreči.
Tekmovanje je odprto za enostopenjske modele, poganjane z enim raketnim motorjem. Za pristajanje služi eno ali več padal. Padala morajo imeti najmanj tri vrvice. Tekmovalec lahko kadarkoli med tekmovanjem menja padala v modelu.
Merjenje časa poleta omejuje maksimum, ki je določen za vsako posamezno kategorijo in podkategorijo. Skupni čas poleta se meri od prvega premika modela na rampi do zaključka poleta. Časomerilci morajo biti seznanjeni z barvo in obliko modela, da ga lahko razpoznajo med letom.
Let je končan, ko se model dotakne površine zemlje, oziroma ovire, ki zaključi njegov let, ali kadar model končno izgine iz vida časomerilcem. Če  model izgine za neko oviro ali oblakom, časomerilci počakajo 10 sekund, da se bo model spet pojavil. Če se model ne pojavi, se teh 10 sekund odšteje od časa leta.
Lete morata meriti dva časomerilca s štoparicama ali napravama za merjenje časa z natančnostjo najmanj 1/5 sekunde. Na svetovnih prvenstvih imata oba časomerilca daljnoglede. Daljnogled mora imeti povečavo med 4 in 8. Med letom morata časomerilca ostati v krogu s polmerom 10 metrov. Izmerjen čas predstavlja sredino izmerjenih časov obeh časomerilcev, zaokrožen na najbližjo nižjo celo sekundo.
Za določanje uvrstitve šteje seštevek treh časov poletov vsakega tekmovalca. V primeru istega rezultata, se določi zmagovalca z dodatnimi leti takoj po zaključku tekmovanja v kategoriji. Maksimalni čas leta se v vsakem dodatnem turnusu poveča za eno minuto – glede na maksimum v predhodnem turnusu. Za vsak dodaten let je predviden samo en poskus. Rezultati dodatnih letov ne štejejo v rezultat ekipe, njihov namen je le določiti zmagovalca in s tem razdelitev nagrad vezanih na naslov.

S3A

Totalni impulz motorja 0 – 2,50 Ns
Maksimalna masa modela 100 g
Maksimalni čas leta s padalom 240 sekund
Število modelov, ki se uporabljajo na tekmovanju 2

S3B

Totalni impulz motorja 2,51 – 5,00 Ns
Maksimalna masa modela 100 g
Maksimalni čas leta s padalom 360 sekund
Število modelov, ki se uporabljajo na tekmovanju 2

S3C

Totalni impulz motorja 5,01 – 10,00 Ns
Maksimalna masa modela 200 g
Maksimalni čas leta s padalom 480 sekund
Število modelov, ki se uporabljajo na tekmovanju 2

S3D

Totalni impulz motorja 10,01 – 20,00 Ns
Maksimalna masa modela 500 g
Maksimalni čas leta s padalom 600 sekund
Število modelov, ki se uporabljajo na tekmovanju 2

Objave iz iste kategorije: