S2 – raketni modeli za nošenje tovora

Tekmovanje modelov za nošenje tovora je razdeljeno na podkategorije glede na totalni impulz motorja.

S2A

Totalni impulz motorja 0 – 2,50 Ns
Maksimalna masa modela 100 g
Število modelov, ki se uporabljajo na tekmovanju 2

S2B

Totalni impulz motorja 2,51 – 5,00 Ns
Maksimalna masa modela 100 g
Število modelov, ki se uporabljajo na tekmovanju 2

S2C

Totalni impulz motorja 5,01 – 10,00 Ns
Maksimalna masa modela 200 g
Število modelov, ki se uporabljajo na tekmovanju 2

Objave iz iste kategorije: