Prvo srečanje z balonom

Prvi Slovenec, ki se je neposredno srečal z baloni in je o njih strokovno pisal, je bil avtor slovitih logaritmovnikov, matematik Jurij Vega. Balon je lahko videl že leta 1784, manj ko leto dni po prvih poletih v Parizu. Tedaj je gasilec Johann Georg Stuwer na Dunaju zgradil cilindričen toplozračen balon z dvema kuriščema, 4000 m3 prostornine in gondolo za šest oseb. 6. junija 1784 se je dvignil iz Pratra vpričo tisoč gledalcev še privezan, 28. julija in 25. avgusta pa je poletel prosto. Najbolj je uspela zadnja vožnja, ko je Stuwerjev sin Caspar s tremi potniki odletel proti severu in srečno pristal. Naslednje leto je balon zgorel. Vega, ki je tedaj bival na Dunaju in ga je napredek tehnike zanimal bolj kot vse drugo, je tem poskusom verjetno prisostvoval. Leta 1791, v juliju in avgustu, se je dvigal iz Pratra francoski balonar Jean-Pierre Blanchard in je pristajal v okolici Dunaja. Teh poletov z vodikovim balonom pa Vega ni mogel videti, ker je bil tedaj na Moravskem. Ko pa je bil v letih 1793-97 kot častnik evropske zveze na bojiščih ob Renu, so Francozi že uporabljali
balone v izvidniške namene, Avstrijci pa so jih obstreljevali in so tudi katerega zaplenili. Tako je imel Vega dovolj priložnosti, da se je z baloni osebno spoznal.Jurij Vega
Leta 1800 je izdal Vega četrti zvezek svojih matematičnih in fizikalnih predavanj. V njem obravnava mehaniko tekočin in plinov; ker je bil učbenik posebej namenjen topničarjem, je v tem zvezku tudi obširno poglavje o ozračju, precej je napisanega o plinskih zakonih, aerostatičnem in aerodinamičnem vzgonu, vremenskih pojavih ipd., kar je vredno zabeležiti v zgodovini letalstva, še posebej v poglavju o balonarstvu. Iz tega si je bilo lahko razložiti načela, ki omogočajo letenje toplozračnemu balonu, čeprav o takšnem balonu posebej ni pisal. Popisal pa je prizadevanja, da bi iz kovinskih krogel izsesali zrak in s tem zmanjšali njihovo težo ter tako pridobili vzgon in možnost letenja. »A že zaradi pritiska zunanje atmosfere na površino votlih in praznih krogel ne bo mogoče kovinskih lupin nikoli toliko stanjšati, da bi postala njihova teža manjša od teže zraka, ki bi ga krogle vsebovale,« je zapisal Jurij Vega, »zato ostaja zamisel za polet s praznimi kroglami izvedbeno za vselej neuresničljiva.«
Takole pa je Vega zapisal, kako se je odprla realna možnost za gradnjo letalne naprave, lažje od zraka: »Končno so pred malo leti odkrili plin, tako imenovani gorljivi zrak, ki ima pri istem tlaku kot atmosferski zrak 10 do 12-krat manjšo gostoto. Gorljivi zrak pridobivajo z delovanjem razredčene žveplene kisline na železne ostružke. S tem plinom napolnjeni milni mehurčki se dvigajo v višino. In prav tako se dviga v višino tudi zračni balon iz tafta, prepojenega s firnežem, dokler je teža zračnega balona skupaj s privezanim tovorom in v njem zaprtim pretanjenim zrakom manjša od izpodrinjenega atmosferskega zraka. Presežek slednje teže nad celotno prvo je gibajoča sila, ki dviga zračni balon v višino. Gorljivi zrak se imenuje tudi vodik.«
To so prve vrstice, ki jih je napisal slovenski strokovnjak o kakšni leteči napravi. Dejstvo, da niso pisane v slovenščini, ne zmanjšuje njihovega pomena – tako je Vega populariziral letenje z napravami, lažjimi od zraka, tudi širom po nemško govorečih deželah.

Vir: dr. Sandi Sitar; Letalstvo in Slovenci I.

Objave iz iste kategorije: