Program za izračun težišča modela

V modelarstvu je najbolj pogosto vprašanje določanje težišča modela. Največja težava se pojavi pri modelih, ki jih skonstruiramo sami in jim je treba določiti pravo lego težišča. Še poseben problem predstavlja lega težišča, ki ni točno določena ampak se lahko premika naprej ali nazaj v omejenem območju. Sprememba lege težišča naprej ali nazaj povzroči popolnoma drugačno obnašanje modela v zraku.
Če težišče modela premaknemo naprej, ima model tendenco nagibati nos navzdol, kar privede do spušanja modela in s tem povečanja hitrosti letenja. Model sicer sili navzdol, vendar je stabilen in leti z večjo hitrostjo. Tak model zahteva trimanje višine navzgor za stabilen let. Model je sicer lepo vodljiv, vendar med pristajanjem zelo hiter. Za tak režim letenja model potrebuje dovolj velik višinski stabilizator, da lahko zagotovi stabilno letenje.
V primeru, da težišče premaknemo nekoliko nazaj, model želi dvigniti nos in zmanjšuje hitrost letenja. Če je težišče preveč nazaj model postane občutljiv na komande in lahko postane preveč nestabilen. Premikanje težišča nazaj modelu sicer zmanjša hitrost letenja, vendar ne smemo pretiravati, da model ne pride v območje minimalne hitrosti.
S spreminjanjem težišča naprej ali nazaj prilagajamo statično stabilnost modela. Med letom želimo, da se model, če ga iz svoje lege premakne kakršnakoli motnja, ta sam povrne nazaj v stabilen let. Težišče pomaknjeno bolj naprej poveča statično stabilnost modela in se po motnji bolj agresivno in hitreje vrne v stabilen let. Obratno se zgodi s premikanjem težišča nazaj. S premikanjem težišča nazaj pridemo do točke, ko se model sploh nič več ne odziva, da bi popravil svojo lego v stabilno, in to točko imenujemo NEVTRALNA točka.
Če modelu prestavimo težišče za nevtralno točko, model postane statično nestabilen. Če model dvigne nos, ga taka nestabilnost le še poveča.

Dinamična stabilnost
Količina statične stabilnosti modela je odvisna od lokacije težišča. Obstaja pa tudi dinamična stabilnost, to pomeni sposobnost dušenja nihanja iz ene lege v drugo. Ta je v veliki meri odvisna od oblike repa. Med ststično in dinamično stabilnostjo obstaja povezava. Če ima model težišče preveč naprej, pomeni da ima veliko statično stabilnost in se zelo agresivno poskuša vrniti v osnovno lego ob motnji. Če v takem primeru model nima dovolj dinamične stabilnosti, bo med vračanjem v osnovno lego le to prekoračil in postopek se ponovi v nasprotno smer. Na tak način se začne krog popravkov, ki se odražajo z nihanjem modela. Če je to nihanje vedno manjše, je dinamična stabilnost pozitivna, če se ne spreminja je nevtralna, če pa je vedno večje, pa je tak model dinamično nestabilen.
Za preverjanje pravilnega vedenja obstaja test. Model popeljemo na varno višino in ga strmo spustimo navzdol. Spustimo komande in opazujemo model kako se sam poravna v raven let. Ta različica testa je v veliki meri diskreditirana in se na splošno odsvetuje. Nekateri modeli tega testa ne opravijo, čeprav so dobro stabilni. Namesto tega tak poskus raje opravite po konceptu enako, le ne v tako ekstremnih razmerah. Model popeljemo v raven let in dvignemo nos za 3 do 5 stopinj. Pazimo, da je model res poravnan in spustimo komande. Opazujmo kako se model sam poravna v raven let, ali se nihanje zmanjšuje in koliko ga je potrebno. Če v tem poskusu model lepo poravna let, poskusite še nos spustiti navzdol za 3 do 5 stopinj in ponovno opazujte model.
Večina modelov se poravna v približno 2 do 2 in pol nihaja. Če je nihanje pretirano, premaknite težišče nekoliko nazaj. Če model porabi več časa za doseganje ravnega leta pa težišče pomaknite nekoliko naprej.

Odličen program za izračun dobite na tem naslovu:
http://adamone.rchomepage.com/cg_calc.htm

V okenca vpišite podatke v enakih merskih enotah (priporočam mm). Za stabilni model mora biti težišče pred nevtralno točko za varnostni faktor 5% do 15%. To je odstotek dolžine srednje globine krila.
Nizek faktor pomeni manjšo statično stabilnost in težišče pomaknjeno bolj nazaj.

Objave iz iste kategorije: