Program za izračun odklonov krmil pri danih ročicah

Pri izdelavi modela lastne konstrukcije moramo veliko pozornost posvetiti pravilno izvedbo pogona krmil in njihovim odklonom. Najboljša izvedba pogona izkorišča poln odklon servomotorja, da se njegov navor v celoti prenese na krmilo. Z daljšanjem in krajšanjem ročic na servomotorju in krmilu lahko dosežemo optimalen odklon in obenem izkoristimo poln navor servomotorja.

Odkloni servomotorjev se razlikujejo od vrste servomotorja. Zato moramo najprej izmeriti kot, ki ga servomotor opravi. Poznamo odklone, ki jih servomotor opravi pri 100% hodu. Vsaka sodobna RV naprava ima tudi možnost, da se ta hod lahko poveča tudi do 150%.

Najboljši izkoristek navora servomotorja dobimo, kadar servomotor opravi svoj hod (100%), pri tem pa se krmilo odkloni za vrednost, ki je podana v navodilih modela. Za povečanje izkoristka navora servomotorja se držimo pravila, da je ročica servomotorja čim krajša, ročica krmila pa daljša.
Ta program nam enostavno izračuna, pri katerih dolžinah ročic lahko dobimo optimalne povezave med servomotorjem in krmilom.

Program deluje v treh sklopih:

1. korak

Prvi del je namenjen pretvarjanju odklona krmila izraženega v mm v stopinje. To je dobrodošlo v primerih, ko imamo v kupljenih kompletih podane odklone v dolžinskih enotah. Preprosto vnesemo odklon krmila v mm ter izmerino globino krmila. V primerih, da je krmilo trapezne oblike vnesemo podatek o srednji globini krmila. Ta podatek lahko zelo preprosto določimo tudi matematično. Izmerimo globino krmila na enem koncu ter nato še na drugem koncu. Obe globini seštejemo in delimo z 2, oziroma prepolovimo. Vneseni podatki se takoj izračunajo v odklon krmila izražen v stopinjah.

2. korak

V drugem delu računamo dolžino ročice na krmilu. Vnesemo podatke o dolžini ročice na servomotorju v mm ter poln odklon servomotorja v stopinjah. V tretje polje vnesemo željeni odklon krmila in program že izračuna potrebno dolžino ročice na krmilu. Hitro lahko spreminjamo dolžino ročice servomotorja in tako dobimo optimalno izvedbo pogona.

3. korak

Tretji del je namenjen računanju diferencialnega odklona eleronov, obenem pa ga lahko uporabimo tudi za optimiziranje povezave za plin pri motorjih z notranjim izgorevanjem. V polja vnesemo podatke o dolžini ročice servomotorja, dolžini ročice na krmilu ter odklon servomotorja. V zadnje polje vnesemo odklon ročice servomotorja iz srednje lege, ki nam v bistvu določa diferencialno odklanjanje krmila. Program takoj izračuna razliko odklonov navzgor / navzdol in jo poda v stopinjah za vsako smer posebej.
Sodobne naprave sicer imajo funkcijo diferencialnega krmiljenja eleronov, vendar pa se večkrat srečamo s pogoni, ki zahtevajo fizično izvedbo. Krivuljo plina na motorju se lahko na tak način že v grobem nastavi, zelo dobrodošlo pa je pri raznih pogonih flapov, zavor, podvozja, …

Objave iz iste kategorije: