Program za izračun navora servomotorja

Program za izračun navora servomotorjaEnostaven program za izračun navora, potrebnega za premik krmil na letečem modelu.
V polja vnesite potrebne podatke o vašem primeru in program vam takoj pokaže potreben navor.
– V prvem polju vpišete hitrost modela, pri kateri želite izvedeti navor. Ponavadi se vpiše največja hitrost, ki jo zmore model.
– V drugem polju vpišete kot zasuka krmila iz nevtralne lege v eno skrajno lego. Pri eleronih, ki uporabljajo funkcijo diferenciala, uporabite večji odklon navzgor.
– V tretjem polju vpišite površino krmilne ploskve v mm2.
– V četrtem polju vpišite znesek polovice globine krmila. Če je krmilo trapezne oblike upoštevajte srednjo globino.
– V petem polju vpišite razdaljo od vrtišča krmila do vrtišča pogona na ročici.
– V šestem polju vpišite razdaljo od vrtišča servomotorja do vrtišča pogona na ročici.
  Download
Program izračuna dejanski navor, ki ga mora opraviti servomotor pri danih pogojih in ne vključuje trenja krmil ali povečanja sile pri pojavu flatra.

Način računanja podatkov v programu si lahko ogledate v članku Izbira servomotorja za letalski model, kjer je prikazan klasični način računanja parametrov.


Objave iz iste kategorije: