Program za izračun navora servomotorja

Pri gradnji lastnega modela ali modela iz kupljene sestavljanke se vedno srečamo z dilemo kakšen oz. kako močan servomotor potrebujemo za določeno nalogo. Ponavadi imamo le podatek o velikosti servomotorja, o njegovi moči pa žal ne.

Izbiri pravega servomotorja, ki bo izvrševal dano nalogo na našem modelu, posvečamo velikokrat premalo pozornosti. Kot začetniki v modelarstvu se srečamo s standardnimi servomotorji, ki so nižjega cenovnega razreda in dovolj močni za pogon krmil, saj so začetniški modeli tudi standardnih dimenzij. Problem nastane, ko takšne servomehanizme vgradimo v večji in zmoglivejši model, ki je povrhu še akrobatski. V takšnih primerih se kaj rado zgodi, da odpovejo zobniki in to ravno v najbolj kritični situaciji, saj je servomotor takrat najbolj obremenjen.

Z nekaj podatki, ki jih prenesemo iz modela ali načrta za model, lahko hitro določimo potreben navor, ki ga mora servomotor premagati. Seveda je to le ocena najvišje moči, ki jo bo servomotor moral premagati, zato se v praksi uporabi nekoliko močnejši servomotor.

V polja programa vnesite potrebne podatke o vašem modelu in program vam takoj pokaže potreben navor.
• V prvem polju vpišete hitrost modela, pri kateri želite izvedeti navor. Ponavadi se vpiše največja hitrost, ki jo zmore model.
• V drugem polju vpišete kot zasuka krmila iz nevtralne lege v eno skrajno lego. Pri eleronih, ki uporabljajo funkcijo diferenciala, uporabite večji odklon navzgor.
• V tretjem polju vpišite površino krmilne ploskve v mm2.
• V četrtem polju vpišite globino krmila. Če je krmilo trapezne oblike upoštevajte srednjo globino. Ta podatek lahko zelo preprosto določimo tudi matematično. Izmerimo globino krmila na enem koncu ter nato še na drugem koncu. Obe globini seštejemo in delimo z 2, oziroma prepolovimo.

• V petem polju vpišite razdaljo od vrtišča krmila do vrtišča pogona na ročici oz. razdaljo ročice krmila.
• V šestem polju vpišite razdaljo od vrtišča servomotorja do vrtišča pogona na ročici, oz. razdaljo ročice servomotorja.
Program sam v drugem stolpcu preračuna vrednosti na osnovne enote. Hitrost v km/h se pretvori v m/s, razdalje v mm pa v metre.

Program izračuna dejanski navor, ki ga mora opraviti servomotor pri danih pogojih. Navor je podan v treh enotah, Nm, Ncm in kg/cm. Proizvajalci najraje podajajo podatek izražen v kg/cm, kar pomeni, da izračunano vrednost v kg lahko servomotor dvigne na razdalji 1 cm.Izračunana vrednost ne vključuje trenja krmil ali povečanja sile pri pojavu flatra.
Zaradi matematičnega modela, ki ga uporablja program, so izračuni navora pravilno ocenjeni le v okviru normalnih odklonov. Pri vpisovanju ekstremnih odklonov nad 45 stopinj se v izračunu že pojavljajo odstopanja od dejanske vrednosti.

Objave iz iste kategorije: