Program za določanje težišča letečega krila

Klasičnemu letalskemu modelu njegovo stabilnost v letu omogočajo repne površine, pri letečem krilu pa je treba stabilnost zagotoviti malo drugače. Ker leteče krilo nima repnih površin je ponavadi oblikovan v obliki puščice, oziroma je krilo zelo nagnjeno nazaj. V večini primerov so konci krila izrazito zviti navzdol, da se izniči moment krila. Bolj kot je krilo nagnjeno nazaj, bolj stabilen je model.

Letečemu krilu lahko zelo preprosto določimo težišče. Nevtralno točko krila določimo na enak način kot pri klasičnih modelih, le da se težišče letečega krila nahaja od 15 do 25% nazaj od srednje globine krila.
Preprost program nam hitro določi pravo lego težišča.

V polja o dimenziji krila vnesemo potrebne podatke. Za lažje razumevanje potrebnih dimenzij so le te označene tudi na sliki. Če krilo ni trapezne oblike, ima zaokrožene konce kril ali podobne spremembe v obliki, potem poskusimo dejanski tloris krila spremeniti v trapez.

V zadnje okence vpišemo podatek o poziciji težišča, ki je v območju 15 do 25%. Ta razpon nam omogoča še stabilen let modela. Določa nam stabilnost modela v zraku, manjša kot je pozicija težišča, bolj stabilen je model. Tukaj je treba upoštevati svoje znanje letenja in želje, kako naj bi model letel. Bolj stabilen model ima težišče pomaknjeno bolj naprej in obratno.

V grobem se delež stabilnosti modela deli na tri osnovne skupine:
• 15% – za začetnike ali testiranje novega modela,
• 20% – vsestranski model,
• 25% – za izkušene pilote in bolj akrobatsko naravnan model.

Odstopanje od željene točke težišča se po trimanju v zraku odraža v tem, da sta oba elerona nekoliko odklonjena navzgor. Ponavadi je to le rezerva stabilnosti med letom in ni škodljivo, le model proizvaja malenkost več zračnega upora.

Bolj naprej pomaknjeno težišče tudi vpliva na večjo hitrost letenja, medtem ko se premikanje težišča nazaj, hitrost zmanjšuje, vendar pa se zmanjšuje njegova stabilnost in povečuje odzivnost modela na komande.
Po vnosu podatkov v program le ta takoj izračuna potrebno težišče, površino celotnega krila in njegovo vitkost.

Objave iz iste kategorije: