Modelarstvo 2R FLY

Priprava na rezkanje

Pogled na lepo in natančno izrezkane dele, ki se tudi lepo prilegajo med seboj, ne daje slutiti koliko klikov z miško je potrebnih, da CNC stroj na koncu uspešno opravi svojo nalogo.

Tukaj je opisan en primer načrtovanja izdelka in cela pot priprave na rezkanje. Priprava je razdeljena na korake. Prve tri korake lahko pripravi vsak sam, ostala tri pa so odvisna od narave dela določenega izdelka. Nastavitve so odvisne tudi od uporabljenega noža, zato se zadnji trije koraki določijo nazadnje, pred rezkanjem.

Korak 1

Za konstruiranje izdelkov najraje uporabljam program Corel Draw, lahko pa uporabite tudi drugi program za vektorsko risanje (Adobe Ilustrator, Auto Cad ipd.). V tem risarskem programu se zriše model in sestavni deli. Konture sestavnih delov morajo biti zaključene, kar pomeni, da se objekt lahko pobarva. Če je v delu odprtina, jo je potrebno izrezati že pri risanju. V našem primeru smo skonstruirali igračo akrobata na vrvi, ki je sestavljen iz topolove vezane plošče debeline 3 mm. Vsi deli so iz istega materiala, zato jih lahko pripravimo za rezkanje na eni plošči. Če je model sestavljen iz različnih materialov ali debelin, dele razporedimo v skupine. V vsaki skupini so deli, ki so iz istega materiala.

Korak 2

Izmerimo velikost plošče iz katere bodo deli rezkani in na to velikost razporedimo posamezne dele. Če so deli iz lesa, upoštevajmo smer letnic in v pravo smer zavrtimo posamezne dele. Sam najraje narišem velikost materiala in potem nanj razporedim dele. Zaradi pritrditev na delovno mizo je potrebno upoštevati zamik od roba obdelovalne plošče. V našem primeru je material topolova vezana plošča debeline 3 mm in upoštevamo rob 5 mm. Že takoj na začetku je treba imeti v mislih debelino noža in upoštevati, da nož potuje po zunanji konturi zrisanih delov. V tem primeru bomo uporabili nož premera 2 mm, zato je treba vse dele med seboj razmakniti za vsaj 1,5 kratnik debeline noža – to pomeni vsaj 3 mm ali več.

Korak 3

Tako pripravljeno risbo sedaj lahko izvozimo v plt datoteko. Označimo vse dele, razen celotne plošče materiala, in kliknemo na gumb Export. V pogovornem oknu označimo kljukico pri gumbu Select only. S tem določimo, da se izvozijo samo izbrani objekti. V okno vpišemo ime datoteke in izberemo njeno obliko. Za rezkanje moramo uporabiti obliko HPGL Plotter File (PLT). Kliknemo OK in vsa nadaljna okna, ki nas sprašujejo o parametrih te datoteke, poklikamo OK. V teh oknih ne spreminjamo ničesar.
Tako izvoženo datoteko lahko ponovno odpremo v programu in sicer tako, da jo uvozimo. Na ta način lahko preverimo ali je bilo izvažanje pravilno.

Korak 4

Tako obdelana risba gre sedaj naprej v obdelavo s programom BOcnc, kjer določimo debelino noža, smer rezkanja, mostičke na posameznih delih in vrstni red rezkanja. Če so risbe narisane v programu Auto Cad, je tu potrebno vse vogale zaključiti, saj ta program ne sklene črt. Ko so ti parametri določeni, program shrani novo različico datoteke.

Korak 5

Sedaj je risba že skoraj pripravljena za rezkanje in jo lahko odpremo v programu  (WinPC-NC) za krmiljenje CNC stroja. V tem programu sedaj lahko določimo parametre stroja. Najprej določimo začetno točko, ki se nahaja na levem spodnjem robu risbe. Ta točka mora sovpadati z istim vogalom na materialu, ki je vpet na delovni mizi. Začetna točka se lahko nahaja tudi v katerem drugem vogalu ali pa na sredini risbe, odvisno od potrebe. V programu sedaj določimo ostale parametre kot so debelina noža, hitrost rezanja, zavore  pri obdelovanju, ponavljanje rezanja in različne globine. Vsi ti parametri se shranijo v svojo datoteko, ki nam pri kasnejši ponovitvi operacije te parametre ponastavi.

Korak 6

Seveda sledi le še klik na gumb za začetek rezkanja.
Program pošlje podatke računalniku v CNC stroju, ki ga nato krmili. Kot povratno informacijo dobimo podatek, v kateri točki procesa se nahaja stroj med delom, lahko pa v realnem času tudi spreminjamo hitrost rezkanja. To je dobrodošlo predvsem na začetku, ko obdelujemo nov material. Tip materiala, njegova debelina, oblika ali velikost noža so osnovni parametri, ki določajo s kakšno hitrostjo se bo določen material obdeloval.

PREBERI TUDI TO

Objave iz iste kategorije:


Posted

in

by

Tags: