Preizkuševalnik kvarc kristalov

Kristali ali kvarci kot jim radi rečemo, so v radijsko vodenem sistemu najobčutljivejši elementi. Trdi pristanki ali celo strmoglavljenja modelov so lahko vzrok, da kristal poči in ni več uporaben. Včasih sploh ne opazimo te okvare in model lepo popeljemo v zrak, tu pa se stvari zelo spremenijo saj lahko kaj hitro izgubimo kontrolo nad modelom. Včasih že med zagonom motorja, ko se model prične tresti, opazimo trzanje v komandah. To je ponavadi znak za okvaro na kristalu. Če narahlo potrkamo po ohišju sprejemnika in če komande trznejo je velika verjetnost, da je kristal pokvarjen.
   Takšnim nevšečnostim se hitro lahko izognemo, če uporabljen kristal preverimo. Da pa to lahko storimo, si izdelajmo majhno in ceneno napravico za preverjanje kristalov. Iz izkušenj vem, da je napajanje takšnih napravic, ki jih nosimo s seboj na teren vedno problem. Polnenje sprejemniške in oddajniške baterije je nujno potrebno opravilo, da pa bi napolnili še eno dodatno napravico pa nam ponavadi zmanjka energije. Zato sem že v konceptu razmišljal, da vir napajanja prilagodim. Tako je nastala majhna napravica, ki jo priključim kar na priključek na oddajniku za polnenje alumulatorjev. Da pa je napajanje zagotovljeno, moramo imeti v oddajniškem modulu za napajanje kratkostično sponko, ki oddajniku zagotavlja polnenje z avtomatskimi polnilci. Če oddajnik nima možnosti nastavitve za takšno polnenje, potem je potrebno premostiti zaščitno diodo v oddajniku. Ta dioda preprečuje, da bi oddajniško baterijo narobe priključili na polnenje.
Električna shema testerja
   Kaj v bistvu vzbuja kvarc? Če nanj priključimo zelo občutljiv merilni instrument, bomo opazili neko napetost, ki se pojavlja. To imenujemo piezoelektrični efekt in ga največ uporabljamo pri klasičnih gramofonskih glavah. Piezoelektrični efekt je inverzen, kar pomeni, da z različno napetostjo na kristalu vzbudimo mehanično vzbujanje.
   To je le en efekt, ki ga ima kristal. Drugi efekt je v našem primeru bolj pomemben in sicer njegova resonanca. Odvisno od reza, oblike in velikosti kristala, vsak različen kristal oscilira na različni svoji frekvenci. Ta frekvenca je lahko le nekaj KHz ali pa nekaj MHz. Frekvenca je stabilna do milijontnega dela svoje vrednosti ne glede na temperaturo okolice. Prav zaradi te lastnosti je kvarc kristal v radijskih napravah nepogrešljiv. V našem sistemu kvarc odreja točno frekvenco delovanja, ki jo modelarji imenujemo kar kanal.
   S pomočjo kvarca je možno zgraditi zelo enostavne stabilne oscilatorje. Naš tester deluje aperiodično kar pomeni, da ga ni potrebno nastavljati. Če pogledamo shemo vezja vidimo, da je kvarc  sestavni del oscilatorja, ki ga sestavljajo T1, C1, C2, R1 in R2. Ta oscilator ima frekvenco uporabljenega kristala. Tako dobljeno VF napetost usmerimo s C3, D1 in D2, ta pa že lahko odpira tranzistor T2. V kolektorskem krogu je vezana LED dioda, ki sveti močnejše ali šibkejše, odvisno od višine VF napetosti. Na ta način se tudi dobi približna ocena in kvaliteta kvarca ki se preizkuša. Neispraven kvarc sploh ne oscilira in dioda ostaja ugasnjena.
tiskano vezje
   Lahko pride do pojava, da napravica ne bo delovala kljub brezhibnemu kvarcu. Problem je v uporabi baterij, ki imajo slabo lastnost v tem, da se jim poveča notranji upor pri praznenju. To lahko odpravimo z vezavo kondenzatorja 0,1 MF na obe napajalni točki.
   Ploščica tiskanega vezja je narejena klasično in je zelo enostavna. Vrstni red elementov ni pomemben, pa tudi vrednosti elementov niso kritične. Nekaj več problemov bo s konektorjem za napajanje. Uporabite 1,5mm debelo izolirano bakreno žico, takšno ki jo uporabljamo za električno napeljavo v hiši, in jo prilotajmo na konektor. Nataknemo plastični pokrov ter ostala dva priključka prilotamo na ploščico. Na spoj nanesimo več cina, da bo trdnejši. Cel konektor lahko še dodatno ojačimo z lepilom ali pa kar s toplotno pištolo.
   Ohišje je najbolje narediti iz kaširanega pertinaksa, ki ga uporabimo tudi za izdelavo tiskanega vezja, in ga scinimo skupaj. Ohišje mora biti namreč kovinsko in spojeno na minus pol. S tem dosežemo, da VF napetost ostane v ohišju. To je še posebej pomembno, kajti napravico bomo uporabljali blizu našega oddajnika, to pa bi lahko povzročilo marsikatere motnje. Če imate kakšno miniaturno tipko, jo kar mirno vgradite in s tem še dodatno zaščitite svoj oddajnik pred motnjami.
Postavitev elementov na ploščici
   Ker je ohišje kovinsko, morate vezje dobro izolirati, da ne pride v stik z njim. Iz ohišja gleda le konektor za priključitev napajalne napetosti in morebiti tipka, za priključitev kristala pa izrežite luknjo skozi katero vstavite kvarc v podnožje.
   Kvarc preverite po vsakem tršem pristanku ali pa najbolje kar vsakič ko pridete na stezo. Upam, da vam bo napravica rešila kakšno neprijetno situacijo, ali celo preprečila zrušitev modela.

Objave iz iste kategorije: