Pegasus

Radijsko vodeni motorni letalski model

Pegasus

Razpon: 2120 mm
Dolžina: 1340 mm
Masa: 3700 g
Površina: 62,5 dm2
Nosilnost: 59 g/dm2
Profil: Clark Y
Material: topol, smreka, balsa
Komande: smer, višina, eleroni, flapi, plin
Motor: premer 35 x 48 mm – 650W
Elisa: 12 x 6, spiner 57 – 60 mm
Regulator: 60 A
Akumulator: 3300 – 5000 mAh/4S

NAVODILA ZA SESTAVLJANJE

ORODJE

• olfa nož ali skalpel,
• bucike, klešče, manjše kladivo,
• ščipalke za perilo,
• brusni papir zrnatosti 150 in 400,
• majhno deščico na katero nalepite brusni papir,
• lepilni trak, prozorna PVC folija,
• ravna deska za sestavljanje krila,
• belo lepilo za les in/ali sekundno lepilo,
• likalnik za likanje folije

PRIPRAVA DELOV

Zaradi laserskega razreza so deli izrezani zelo natančno, zato ni potrebnih posebnih priprav. So tudi lasersko oštevilčeni.
Z olfa nožem previdno zarežite v mostičke in odstranite dele. Mostičke le narahlo obrusite. Površino obrusite le toliko, da odstranite sledi laserskega razreza.

TRUP

Zaradi dolžine trupa sta stranici izrezani iz dveh delov, zato jih je treba najprej zlepiti skupaj. V pravilno lego stranici fiksirajte na ravni deski preko risbe na načrtu in dodatno preverite zgornjo linijo trupa, da je ravna.
Vse stične površine dobro namažite z lepilom, nato pa stranice fiksirajte z bucikami.
Zalepite obe stranici F1a in F1b ter dno trupa F2a in F2b. Stranici fiksirajte tako, da bo notranja stran stranic na zgornji strani. V tem primeru lahko na robove stranic že takoj zalepite smrekove letvice. Tudi te fiksirajte z bucikami.
Na to konstrukcijo lahko zalepite tudi notranjo ojačitev kabine F16.

Ko se lepilo dobro posuši, lahko začnete sestavljati trup. Najprej sestavite osrednjo kletko, ki je sestavljena iz reber F5, F7, F8, mizice F15 in dveh ojačitev F28. Ta sestavljen sklop omogoča, da se trup sestavi v pravi legi.
Nadaljujte s sestavljanjem reber proti repu trupa F9, F10, F11, F12 in mizice F17. Pomagajte si s ščipalkami za perilo, sponami ali lepilnim trakom, da so spoji res lepo stisnjeni.
Nadaljujte z rebri še v prednjem delu trupa F3, F4, F13, F14 in F23. Tako sestavljen trup se mora res dobro posušiti, nato pa lahko prilepite še dno F2 in hrbet F18. Ko je lepilo še sveže, preverite da trup ni zvit. Minimalne popravke lahko sedaj še naravnate, ko pa se bo lepilo posušilo, bo trup ostal trden.

Ob rebri F5 in F7 zalepite ojačitvene letvice iz letalske vezane plošče in vse skupaj utrdite še z rebrom F6.
Rebra F5 in F6 že sama s svojo obliko določata v kateri legi bo nalegalo krilo. Na zadnjem delu pa zgornji del ojačitev oklepata dva dela F30. Zaradi natančne in enostavne vgradnje je dodana šablona, na katero sede rebro F30, spodnji del pa nalega na trup. Na ta način je enostavno določen vpadni kot krila glede na trup.

Iz delov F26 in F27 sestavite prednji zračnik in ga nalepite na dno trupa.
V kabino zalepite armaturno ploščo F29, nato pa še oba hrbtišča F19 in F22.
Trup ima na zgornji strani dva pokrova. Prednjega za menjavo akumulatorja zlepite iz delov F24 in F25, zadnjega pa iz F20 in F21.
Ležišče krila zalepite iz delov F31 in F32. Tukaj pazite, da je lepljen spoj res trden, saj je celotno krilo vpeto na teh nosilcih.
Na svoje mesto zalepite še nosilec podvozja, ki je sestavljen iz delov F33 in F34. Pokrov F35 je samo privit na trup in skrbi, da žice podvozja trdno sedijo na svojem mestu, obenem pa nam omogoča morebitno popravilo podvozja.

Trup je v grobem sestavljen. V notranjost prednjega dela trupa vlepite trikotne balsine letvice in robove trupa polkrožno obrusite.
Ko boste dokončali krila, jih boste natančno poravnali na svoje mesto, nato pa v nosilce F31 in F32 zvrtali luknje za pritrditev. Prav tako boste zvrtali tudi luknje za napeljavo kablov servomotorjev iz krila. Na spodnjo stran nosilcev boste opasali vgreznjene matice in jih dobro prilepili.

KRILO

Zaradi velikega razpona kril so stojine krila izrezane iz dveh delov. Na enak način kot stranice trupa, tudi te stojine K18, K19 in K20 najprej zlepite na ravni deski in bodite pozorni na vzporednost.
Krilo sestavite na ravni deski na katero položite načrt, preko njega pa napnete prozorno folijo, ki preprečuje, da se konstrukcija krila ne zalepi na načrt.
POZOR! Pred začetkom sestavljanja krila preberite sestavek glede montaže servomotorjev, ki ga najdete na 8. strani.

Na svoje mesto najprej fiksirajte smrekovo letvico 8 x 4 mm, nanjo pa nato stojino K19. Nanjo nanizajte rebra od K1 do K6 in K8 do K11. V svoja ležišča zalepite še nosilce servomotorjev K23 in ne pozabite vlepiti cevke bajoneta. Na zadnji rob vlepite stojino K20 in pazite, da je celotno krilo lepo poravnano z načrtom.
Na svoja mesta vlepite rebra K7, potem pa na sprednji del krila še stojino K18.

Cevko bajoneta utrdite še z dvema nosilcema K24 in K25, ki bosta povezala zgornjo in spodnjo letvico v en skupen krilni nosilec.
V ležišča reber vlepite pritrdilne ploščice K26, K27 in K28, ki določajo lego pritrdilnih vijakov kila na trup.
Iz balsinih ploščic K32 zlepite polkrožni zaključek korena krila, ki ga boste kasneje obrusili v konturi profila.
Zaključek krila sestavite iz rebra K29 na katerega na obeh straneh nalepite ploščice K30.

Flape sestavite posebej iz stojine K21 ter reber K12, K13 in K14. Rebra K14 imata razmak 1,5 mm, med katerima se bo kasneje zalepila ročica za pogon.
Eleroni imajo prednjo stojino K22 postavljeno pod kotom, zato je treba zgornji in spodnji rob najprej obrusiti pod tem kotom. Nanjo so nanizana rebra K15, K16 in K17.

Tako sestavljeno celotno krilo snemite iz deske ter na svoja mesta postavite spodnje oplate iz balse 1,5 mm. Krilo postavite na njih in ga zalepite. Prednji rob podložite in ga utrdite s ščipalkami za perilo. Celotno krilo je najbolje obtežiti, da lepo nalega na oplate.
Na tako postavljenem krilu je najbolje na oplate zalepiti tudi flape in elerone. Tako postavljena konstrukcija se mora dobro posušiti, nato pa na spodnji strani opašite in zalepite še trakove balse preko reber.

Na tako pripravljena krila lahko začnete lepiti še zgornje oplate balse.
Začnite s prekrivanjem torzijskega nosu. Pri tem si pomagajte z letvicami in ščipalkami za perilo. V ta namen zelo prav pridejo luknje v nosilcu, v katerega enostavno lahko zataknete ščipalke.
S prekrivanjem nadaljujte do zadnjega roba krila in ne pozabite tudi na flape in elerone.

Na koncu opašite in zalepite še trakove balse preko reber. Letnice balse potekajo v smeri reber. Pri opasovanju bodite pozorni, da se trakovi ne prilegajo preveč na trdo, saj v tem primeru rado zvije krilo.
Na zaključku krila zalepite še spodnje dele K30 iz balse in trakove preko stojin.
Prednji rob krila obrusite ter nanj zalepite balsino letvico K31. Ko se lepilo dobro posuši, jo s pomočjo obliča in brusnega papirja oblikujte v polkrožno obliko. Bodite pazljivi, da je oblika res lepo okrogla in ne špičasta ali pravokotna, saj je od tega robu najbolj odvisno obnašanje modela pri minimalnih hitrostih letenja.
Celotna krila še natančno obrusite in v eno polovico krila vlepite torzijski bajonet K33.

Pegasus

STABILIZATORJI

Smerni in višinski stabilizator sta sestavljena na enak način iz lasersko izrezanih delov 6 mm debele balse.
Smerni stabilizator je sestavljen iz delov, ki so označeni s črko R. Sestavite jih na ravni deski. Robove le toliko obrusite, da odstranite sledi laserja. Kosi se med seboj prilegajo v utore, kar konstrukcijo bolje utrdi.
Ko se lepilo posuši, ploskovno obrusite obe površini, nato pa polkrožno obrusite še zunanje robove. Pregib je narejen s folijo, zato je treba rob, kjer bo pregib na krmilu obrusiti pod kotom. Lahko uporabite tudi tečaje, le da rob v tem primeru obrusite v obliki črke V, ter na svoja mesta zarežete utore.

Deli za višinski stabilizator so označeni s črko E. Sestavite ga na enak način kot smerni stabilizator, le da ima ta na pregibu za ojačitev dve smrekovi letvici. Ti dve letvici z bucikami pritrdite na načrt s pomočjo ravnila, da sta res ravni.
Na ti dve letvici sedaj prilepite balsina kosa E1 in E9 ter v sredini še ojačitev E17.
Pripravite vse dele in jih pozicionirajte na načrt. Taka priprava pred lepljenjem preprečuje, da se zamenja kakšen del.
Kose zalepite na svoja mesta in jih utrdite z bucikami. Ko se lepilo posuši, pobrusite ploskovno in polkrožno obrusite zunanje robove. Pregib je tudi tukaj narejen iz folije, zato smrekovo letvico na krmilu obrusite pod kotom. Seveda lahko tudi tukaj uporabite tečaje, vendar bo treba z vrtanjem luknjic izdelati utore za tečaje.

ZAKLJUČNA DELA

Model je skoraj gotov, vendar je treba pred prekrivanjem preveriti in izdelati še nekaj malenkosti.
Če še niste izdelali pritrditev krila na trup, je sedaj skrajni čas za to delo. V nasprotnem primeru pa krilo le pritrdite na trup, da boste lahko preverili lego stabilizatorjev.
Stabilizatorje z bucikami postavite na svoje mesto in preverite, da je njegova lega vzporedna s krilom. Če se pojavlja odstopanje, pobrusite mizico na trupu. Preverite tudi pravokotnost na trup.

Na svoje mesto fiksirajte tudi smerni stabilizator in izdelajte obe trikotni ojačitvi ob straneh. Preverite, da je lega smernega stabilizatorja res pravokotna na višinski stabilizator. V tej točki nič še ne lepite, saj je treba najprej vse kose prekriti s folijo in nato lepiti v eno celoto.

S finim brusnim papirjem še zadnjič preverite in po potrebi zgladite površine za prekrivanje.
Preverite vse spoje okoli podvozja, pokrovov trupa, zadnjega podvozja, tečajev, poteka bovdnov in utorov za krmilne ročice. Če je vse v redu, se lahko posvetite prekrivanju s folijo.

PREKRIVANJE KRILA

Krilo je skoraj v celoti prekrito z belo folijo, le uške so rdeče, zato se z belo folijo prekrijejo krila do zadnjega rebra.
Flapi imajo pregib na spodnji strani krila, eleroni pa na zgornji. Vendar pa je prekrivanje pri obeh enako. Najprej s kosi folije prekrijte robove flapov in eleronov ter jih po robovih porežite.
Če boste prekrivali z enakim dekorjem kot je originalni model, je treba paziti, da zunanji rob elerona prekrijete z rdečo folijo.
Na enak način prekrijete tudi notranje robove na krilu in tudi tu pazite, da je zunanji rob prekrit z rdečo folijo.

Ko so ti robovi prekriti na svoje mesto pozicionirajte elerone in flape. Pazite da so reže med njimi enake. Elerone na zgornji strani fiksirajte z lepilnim trakom, flape pa na spodnji strani.
S tem že določite kje bo potekal pregib. Če elerone ali flape ročno odklonite, se morajo odklanjati v pravo smer.

Tako odklonjena krmila oblikujejo široko režo vzdolž krila. Krilo postavite v pokončno lego ter ukrojite folijo po dimenziji te reže.
Za kakšen milimeter mora biti širša, da se kasneje lahko lepo obreže, pa tudi težko jo je točno pozicionirati na svoje mesto.
Ta trak folije lepo polikajte in pazite, da se med pritiskanjem likalnika na pregibu ne ustvari prevelika reža.
Višek folije odrežite s skalpelom in rob polikajte da je gladek.
Sedaj lahko odstranite lepilni trak s katerim ste fiksirali elerone in flape. V tej točki že folija poskrbi, da je pregib lepo gibljiv.

Odrežite kroje folije za prekrivanje celotnega krila in začnite prekrivati najprej spodnjo stran krila.
Najprej folijo fiksirajte točkovno na obodu krila, nato pa polikajte celoten zunani rob. Polikajte tudi rob folije, ki sega preko krila tako, da ga zavihate na zgornjo stran. Ta rob mora biti širok okoli 3 do 5 mm, če je širši ga lahko porežete. Šele nato prelikajte tudi notranjo stran krila. S tem vrstnim redom se izognete morebitnim gubam folije ter neenakomerno napeti foliji, ki kasneje ne bo popustila ali zvijala krila.

Ko so krila na spodnji strani prekrita in napeta je najbolje skozi krilo napeljati vrvico od lege servomotorja do korena krila. S to vrvico, ki jo fiksirate na obeh straneh z lepilnim trakom, boste kasneje enostavno potegnili kabel servomotorja skozi krilo.
Na enak način sedaj prekrijete še zgornjo stran krila. Seveda prekrivate tudi preko eleronov in flapov. Ko je vse skupaj dokončno prekrito in napeto, s skalpelom zarežite v utore in sprostite eleron in flap. Odvečno folijo zalikajte. Pri rezanju bodite pozorni na kateri strani je pregib, saj le tega ne smete porezati.

Pri prekrivanju z originalnim dekorjem morate za rdeč zaključek krila izdelati šablono iz tršega kartona. Z njeno pomočjo enostavno izrežete kroj folije, ki jo nalikate na krilo. Pazite da odrežete dve levi in dve desni polovici dekorja.

Sledi pozicioniranje folije in likanje. Za točno pozicijo si pomagajte s točkami, ki jih narišete na krilo z alkoholnim flomastrom.
Folijo najprej polikate po notranjem robu, nato pa točkovno še na zunanjem. Točke na zunanji strani naj bodo vedno bolj skupaj da se bo folija po celotni krivini enakomerno napela. Ker ko se folija usloči navzdol, namreč nastanejo gube, vi pa morate paziti le na to, da so gube enakomerne po celi površini. Ko so točke na zunanjem robu dovolj skupaj, lahko polikate celoten rob, nato pa narahlo peljite likalnik prek celotne folije. Če je vse v redu, se mora cela rdeča folija lepo napeti brez gub.

Da bo dekor res simetričen na obeh krilih ter sovpadal z linijo na zgornji in spodnji strani krila, lego folije večkrat preverite in označujte s flomastrom, ki ga na koncu zbrišete z alkoholom.

Črna in siva črta ter napisi so izdelani kar iz samolepilne folije, tako da je montaža le teh veliko lažja. Odrezan kos folije pozicionirajte na krilo in ga na sredini in enem skrajnem koncu fiksirajte z lepilnim trakom. Drugi del folije odklonite in odstranite transportni papir ter ga na sredini odrežite. Sedaj počasi od sredine proti koncu drsite s prstom po foliji da se enakomerno prilepi. Nato isti postopek naredite še na drugem koncu tega dela folije. S tem postopkom bo trak nalepljen na točno določenem mestu.

Pegasus

PREKRIVANJE STABILIZATORJEV

Tudi za stabilizatorje najprej ukrojite belo folijo in jo nalikajte na spodnjo stran. Postopek je enak kot pri krilu, najprej točkovno fiksirajte folije na skrajnih robovih in nato še vmes med njimi. Na koncu pa polikate celoten rob in zavihate višek folije na drugo stran. Na ostrih robovih ali ostrih krivinah lahko folijo zarežete s škarjami, da se lepo zapogne in tako preprečite mečkanje.
Na delu, kjer je stabilizator prilepljen na trup, ne smete prekrivati s folijo, saj lepilo na foliji ne drži dobro. Lepljen spoj mora biti narejen les na les.

Tudi na zgornji strani, kjer je prilepljen smerni stabilizatorj je treba pustiti režo v foliji.
Tudi tukaj s pomočjo šablone iz kartona izrežete kroje za rdečo folijo in jo polikate. Kadar likate folijo preko folije je dobro, da spodnjo folijo malo naluknjate z bucikami, da se ne ustvarijo zračni mehurčki. Pomaga tudi malo manj vroč likalnik ter likanje folije tako, da se sproti iztiska zrak izpod folije.

Trikotne ojačitve na smernem stabilizatorju prekrijete samo na zunanji strani, saj jih boste kasneje nalepili v vogal smernega in višinskega stabilizatorja.

PREKRIVANJE TRUPA

Na trupu najprej prekrijete obe bočni stranici in šele nato spodnjo in zgornjo stran. Če boste prekrivali prednji del z rdečo, ni treba bele folije likat do konca trupa, le toliko da se skrije pod rdečo.
Nosilci krila so dokaj drobni in zato zoprni za prekrivanje s folijo. Na prototipu smo ta del kar pobarvali z belo akrilno barvo.

Pokrove trupa prekrijte vsakega posebej. Dekor je izbran tako, da je zadnji pokrov v celoti prekrit z belo folijo, prednji pokrov pa z rdečo.
Prednji rdeči stranici prav tako ukrojite s pomočjo šablone iz kartona. Rdeča črta, ki poteka vzdolž trupa je prav tako iz folije za likanje, da se ujame pravi odtenek rdeče. Sivi in črni kosi pa so enako kot ostalo izdelani iz samolepilne folije.
Vsi deli so praktično gotovi in ostane nam samo še sestavljanje v eno celoto.

MONTAŽA STABILIZATORJEV

Preostane nam le še montaža najprej višinskega in nato še smernega stabilizatorja.
Na model pritrdite krilo in nato prilepite višinski stabilizator. Utrdite ga s sponami in dobro preverite vzporednost s krilom in pravokotnost na trup. Nato sledi še smerni stabilizator.

MONTAŽA ELEKTRONIKE

Montaža elektromotorja je enostavna, saj ima trup v nosu dovolj prostora.
Regulator vrtljajev je postavljen na dno ali stranico trupa, odvisno kakšen akumulator boste uporabili.
Ker je v trupu veliko prostora je smiselno izdelati ležišče akumulatorja kar iz kosa stiropora ali stirodura.

Prednje podvozje je sestavljeno iz dveh jeklenih žic, ki ju na spodnjem koncu spojite in utrdite s tanko bakreno žico, ki jo povijete okoli obeh žic na spoju in pocinite. Lahko uporabite tudi močnejši sukanec in 5 minutno Epoksi lepilo.
Zadnje kolo je lahko standardno ali pa preprosto naredite kar ostrogo iz jeklene žice.

Vsi servomotorji so standardne velikosti. V trupu sta dva privita pod zadnjim pokrovom in preko bovdnov povezana s krmilom višine in smeri.
Na nosilcu krila je treba fiksirati podaljške za pogon eleronov in flapov. Te podaljške ob straneh speljite v trup do sprejemnika.
Servomotorji v krilu so pritrjeni v pokončnem položaju.

POZOR! Če boste oba krila zgradili simetrično, boste za pogon enega flapa potrebovali servoreverser elektroniko, ki enemu servomotorju zamenja smer gibanja. Če se želite temu izogniti, na eni strani na flapu zamaknite rebra K14, da bo ročica za pogon na isti strani servomotorja kot na drugem flapu. Izgled na krilu je sicer nesimetričen, vendar se izognete dodatni elektroniki. Ta težava se lahko reši tako da vsak servo za flape povežete na svoj kanal in programsko rešite težavo. Seveda pa je pogoj, da ima vaša postaja dovolj kanalov.

Vsi servomotorji na krilu potrebujejo podaljške kablov, ki segajo do korena krila na spodnji strani. Tukaj v krilo izrežite luknjo, da se ob pritrditvi krila na trup konektorji potopijo v krilo.
Lahko na nosilec krila na trupu in v krilo vlepite kar 6 polne konektorje in tako dosežete, da bo priklop res enostaven.

Pegasus

LETENJE

Model je kljub svoji velikosti zelo dobrodušen za letenje. Odpušča tudi marsikatero začetniško napako. Velika površina krila in prostoren trup je kot nalašč za to, da se vanj vgradijo tudi akumulatorji večje kapacitete in se s tem poveča čas letenja.

Težišče se nahaja okoli 80 mm od prednjega roba krila. Ta točka zagotavlja dobro stabilnost tudi za začetnike. S pomikanjem težišča nazaj pa bo model postal manj stabilen, vendar za vešče roke bolj odziven, zmanjšala pa se mu bo tudi minimalna hitrost.

Flapi so na modelu zelo efektivni in že majhen odklon zmanjša hitrost letenja, obenem pa ne vpliva preveč na moment, da je potreben energičen popravek z višinskim krmilom.
Konstrukcija flapov omogoča odklone tudi do 90 stopinj. Odkloni flapov nad 45 stopinj delujejo le kot spojlerji oz. zračne zavore, zato se v režimu letenja ne smejo uporabljati. V tem režimu se namreč na krilu že preveč poruši vzgon. Veliki odkloni so primerni le za strmo spuščanje modela, vendar pa se mora njihov odklon zmanjšati pred izravnavanjem modela.

Odkloni ostalih krmil so podani na načrtu. Čeprav ima model nekoliko manjši V-lom krila, je zaradi nizkega težišča še vedno dovolj stabilen, se pa opazi, da za lep zavoj model potrebuje odklon smeri.
Zmore tudi vse osnovne akrobacije, tako da letenje z njim nikoli ni dolgočasno.

Objave iz iste kategorije: