Patruljni čoln

Model policijskega čolna je namenjen tako izkušenim modelarjem kot tudi modelarjem začetnikom, ki so se že srečali s podobno gradnjo.

Dolžina: 640 mm
Širina: 190 mm
Višina: 250 mm
Masa: 1750 g
Motor: Speed 600 8,4 V
Akumulator: 9,6 V – 2400mAh
Regulator: 12 V – 30 A
RV komanda: 2 kanala
Kanali: smer, plin
Konstrukcija: klasična lesena

Čeprav je oblika čolna zelo atraktivna, pa je gradnja zaradi lasersko izrezanih delov zelo enostavna in se jo lahko lotijo tudi modelarji, ki obiskujejo osnovno šolo. Mogoče največ težav povzroča prekrivanje dna trupa, vendar če se ravnate po navodilih, to ne bi smelo predstavljati problema.
V kit kompletu se nahaja ves material za izdelavo čolna, razen lepila, barve za lakiranje in seveda orodja. Načrt, ki je priložen v merilu 1:1 nam grafično pokaže vse dele in nihova mesta, izčrpna navodila za gradnjo pa vključujejo vse faze izdelave. Če se gradnje lotite točno po navodilih in po predvidenem vrstnem redu, imate vse možnosti, da bo model pravilno dokončan in vam tudi nudil vse zadovoljstvo pri vožnji z njim.
Kit komplet vsebuje tri lasersko zrezane plošče iz 3 mm debele topolove vezane plošče, dva kosa furnirja za prekrivanje trupa in ves drobni material kot so paličice za ograjo, pritrdilni vijaki, cevka z osjo za krmilo, vse letvice in podstavek. Poleg je priložena še vodoodporna modra folija z zrezanimi napisi ter astralon prozorna plastika za zasteklitev kabine.
Za dokončanje modela potrebujete še os (ø6 x 220 mm) z eliso (ø28-32 mm), kardan, RV komando, motor Speed 600 – 8,4 V, akumulator 9,6 V in regulator vrtljajev motorja.

Cena KIT kompleta – 69,90 € (cena že vsebuje DDV)
NAROČILO: robert.resman(afna)siol.net ali 041 80 60 80
KIT komplet je možno kupiti tudi v trgovini MIBO

Navodila za sestavljanje

Sestavljanka patruljnega čolna je zasnovana na povsem novi metodi sestavljanja delov med seboj. Za gradnjo trupa ni potrebno izdelati dodatnega ogrodja, na katerem se pritrjujejo rebra, pač pa uporabite kar ploščo palube, ki vsebuje že vse potrebne utore. Vsi deli so izrezani z laserjem, kar omogoča najboljše prileganje vseh delov med seboj.

Orodje

Za delo potrebujete osnovno modelarsko orodje in nekaj pripomočkov, ki jih boste zlahka našli doma.
• Risalni pribor,
• lepilni trak,
• olfa nož,
• manjše kladivo,
• klešče,
• manjša kvadratna in okrogla pila,
• manjši izvijač,
• pribor za mehko spajkanje,
• brusni papir zrnatosti 150 in 400,
• deščica za brusni papir,
• bucike,
• ščipalke za perilo,
• ploščat čopič,
• temeljni vodni lak,
• belo lepilo za les,
• sekundno lepilo,
• 5 minutno epoksidno lepilo,
• 2 ravni deski 650x200x20 mm.

Priprava delov

S pomočjo kosovnice in risbe sestavnih delov, na vsak del s svinčnikom napišite pripadajočo številko sestavnega dela. Z olfa nožem previdno prerežite mostičke, ki držijo dele med seboj. Tako dobljene dele lepo obrusite. Ostanke mostičkov obrusite s pilo ali brusnim papirjem zrnatosti 150. Ostale površine delov obrusite le z brusnim papirjem zrnatosti 400. Nekateri deli zahtevajo da je kakšen rob obrušen poševno ali polkrožno, zato dele pri brušenju primerjajte z načrtom, da ugotovite kje leži in kakšne so potrebe po brušenju. Na ta način so deli pripravljeni za gradnjo, za lažje delo pa jih lahko razporedite po začetnih črkah. Deli s črko R predstavljajo trup čolna, deli s črko P palubo, deli s črko K notranjost kabine, črka S pa podstavek za model.

Trup čolna

Dela R8 in R9 na straneh, kjer je površina nekoliko hrapava enakomerno namažite z belim mizarskim lepilom in ju spojite med seboj. Lepila naj ne bo preveč, da ne steče v utore za rebra in jih zalije. Ker se zaradi lepila dela med seboj premikata, ju na parih mestih utrdite z bucikami. Bucike zabijte kar skozi obe plošči, s kleščami odščipnite glavico, in jih zabijte do konca. Tako zlepljeni plošči postavite med dve ravni deski in obtežite. Če imate na razpolago mizarske spone, lahko deski stisnete kar z njimi, pazite le, da bo cela površina enakomerno stisnjena.
Ko se lepilo posuši odstranite deske in na spodnji strani, kjer bucike nekoliko gledajo ven, le te izvlečete s kleščami. Vse robove obrusite, zunanji rob pa obrusite nekoliko polkrožno. Na eni strani imate sedaj utore za rebra trupa, na drugi strani pa utore za ograjo na palubi. Tako dobljeno osnovo z bucikami pritrdite na ravno desko in na svoja mesta vstavite rebra R2, R3, R4, R5, R6, R7 in R10. Ta rebra še ne lepite. Dela R1 in R1a postavite na svoje mesto na načrtu, ki ga napnete na ravno desko in ju utrdite z bucikami. POZOR, dela sta razmaknjena za debelino osi. Dela spojite z delom R20, na svoje mesto pa prilepite tudi ojačitev R14. Ko se lepilo posuši odstranite bucike in oba dela prilepite še na drugo stran. Če ste bili pri lepljenju teh delov pazljivi, se rebra natančno prilegajo v svoje utore. Okrogle odprtine na rebrih R3 in R4 obrusite pod kotom, da lahko vanje vstavite dve okrogli paličici R15, ki predstavljata nosilec motorja.
To konstrukcijo sedaj odstranite od osnovne plošče R9 in na vsa mesta, kjer boste kasneje lepili letvice R16 in utore na delu R10 prelepite z lepilnim trakom. Trak bo preprečil, da se ob morebitnem stiku lepila s konstrukcijo in osnovno ploščo ta ne bo prilepila nanjo. Konstrukcijo trupa bomo veliko lažje brusili in prekrivali, če bo ločena od osnovne plošče. Sedaj zopet nanizajte vsa rebra na svoja mesta in vstavite zlepljen del R1. Spoje med tem delom in rebri lahko prilepite. Med rebra R3 in R4 vstavite okrogle paličice R15 in ju prilepite. Da bo konstrukcija še trdnejša, prilepite še nosilec servomotorja za smer R11, na katerega na spodnji strani prilepite še dve ploščici R12. Ti dve ploščici poskrbita, da imajo vijaki za pritrditev servomotorja dovolj mesa za dober oprijem. Sedaj lahko prilepite še mizico za akumulator R13.
Ko se lepilo dobro posuši, lahko pričnete z lepljenjem letvic R16. Letvice lepite najprej na prednjem delu, saj se v nasprotnem primeru rade zlomijo. Najprej prilepite obe letvici, ki se nahajata ob osnovni plošči R9. Najprej ju prilepite v utor na sprednjem rebru R10 in ju utrdite z bucikami. Spodnji dve letvici spredaj poševno obrusite in ju prilepite samo na del R1 in rebro R2. Preden pričnete s krivljenjem letvic po ostalih rebrih, se mora lepilo dobro posušiti. Najbolje je nadaljevati z delom šele naslednji dan, tudi, če ste za lepljenje uporabili sekundno lepilo.
Ukrivite najprej obe letvici, ki se nahajata na osnovni plošči in ju utrdite z bucikami. Spoje zlepite in bodite pozorni, da letvice dobro sedijo v vseh utorih na rebrih. Sedaj lahko ukrivite še drugi dve letvici in ju prav tako utrdite z bucikami ali ščipalkami za perilo. Ko se lepilo dobro posuši, z deščico, na katero ste prilepili brusni papir, pod kotom, ki ga določajo rebra, obrusite letvice. Delo bo lažje, če boste celotno konstrukcijo trupa odstranili od osnovne plošče.

Kabina

Na notranji strani obeh delov P1 narišite pravokotnico, ki poteka 3 mm znotraj krivine na zadnjem delu. Ob te črte prilepite letvici P27. Letvici poravnajte z robom na zgornji strani. Na zadnji steni kabine P2 nekoliko pod kotom obrusite zunanji rob, kjer se nahajajo vrata P29. Prav tako obrusite tudi zunanji rob vrat. Vrata sedaj prilepite v odprtino na steni P2. Nekoliko obrušen rob bo na tak način poudaril obliko vrat. Na vrata prilepite še del P28, ki bo ponazarjal kljuko vrat. Steno P2 sedaj zlepite med oba dela P1 tako, da leži na obeh letvicah P27. Kabino sestavljajte na ravni deski, da ohranite ravno podlago. Da bo kabina pridobila na trdnosti, na prednjem delu prilepite še del P8, ki ga na spodnjem delu nekoliko poševno obrusite. Ko se lepilo posuši, zgornji rob dela P8 obrusite po konturi dela P1. Na svoje mesto prilepite še dela P6 in P4, ki ju prav tako obrusite na obeh straneh. Sedaj lahko prilepite še del P7 in nanj del P10, kateremu na zgornji strani polkrožno obrusite robove. Streha P5 ima na sprednjem robu polkrožno obrušen rob, na zadnjem pa nekoliko poševno. Streho prilepite na svoje mesto in pazite, da je utor za reflektor na desni strani, če gledamo v smeri vožnje čolna. Zadnja streha P3 ima vse robove polkrožno obrušene in na vseh straneh nekoliko sega čez kabino. Na prednjem delu v notranjosti pravokotno prilepite še del P9.
Na armaturni plošči K1 z okroglo pilo lepo obrusite vse odprtine in jo pod kotom, ki ga določa načrt prilepite na del K2. Na sredino armaturne plošče K1 prilepite še del K4, ki mu na zaobljenem delu polkrožno obrusite rob. Ta del sedaj prilepite v notranjost kabine in pazite, da je spodnji rob dela K2 za 1 cm dvignjen od spodnjega roba celotne kabine. Na isti razdalji od spodnjega roba, na vsako stran prilepite še oba dela K10, na katera boste kasneje privijačili dno s konzolo in sedeži.

Pritrjevanje kabine in tesnenje

Okoli odprtine na osnovni plošči R8 nalepite kvadratne letvice P36, dimenzije 5×5 mm. Te letvice preprečujejo, da v notranjost trupa ne pride voda, obenem pa na svojem mestu drži celotno kabino. Prilepite najprej krajši letvici, daljši pa samo postavite zraven in preverite, da se kabina lahko natakne na ta okvir. Kabina se mora natakniti dovolj tesno, da se sama ne sname, če model obrnemo na glavo. Obenem pa ne sme sedeti na tesno, saj moramo upoštevati še debelino laka in barve.

Notranjost kabine

Najprej preverite, da dno kabine K3 lepo leži na nosilcih K10 in jo v nasprotnem primeru toliko obrusite. Skozi luknjice privijte dno na nosilec in znotraj s svinčnikom zarišite kje se ti nosilci nahajajo. Sedaj dno odvijte in zarišite pozicijo sedežev in konzole. Konzolo zlepite iz dveh delov K8 in K9 ter jo na zadnjem delu poševno obrusite. V tri utore na zgornji strani zabijte tri žebljičke, ki ponazarjajo komandne ročice, ter konzolo prilepite na svoje mesto.
Sedeži so sestavljeni iz treh delov. Najprej na prednjem delu in ob straneh polkrožno obrusite robove na delih K6. Na spodnjo stran sedaj prilepite še dele K5, ter počakajte, da se lepilo dobro posuši. Na zadnjem delu sedeža, kjer se nahaja naslonjalo, nekoliko poševno obrusite rob in nanj prilepite naslonjalo K7, ki ga prav tako polkrožno obrusite po robovih.

Detajli

Detajli na čolnu so sestavljeni posamezno, vendar jih še ne prilepite na kabino. Šele, ko boste celotni model prelakirali in zgladili, boste lahko te dele prilepili na svoje mesto. Veliko lažje je brusiti ravne površine, kot pa se ukvarjati z robovi okoli detajlov.
Antenski del sestavlja pet delov, ki jih po robovih polkrožno obrusite. Na del P11 prilepite anteno P12 in nosilec P13. Na sprednjem delu nosilca pokončno na sredino prilepite še dve ploščici P14. Pazite, da sta ploščici lepo poravnani na sredini.
Reflektor je na modelu samo nakazan in je prav tako izdelan iz vezane plošče, sestavljajo pa ga štirje deli. Na podstavek P18 najprej prilepite dva kroga P17 in ju poravnajte na konturo podstavka. Ko se lepilo posuši, spoje med posameznimi deli lepo obrusite. Na prednji del sedaj točno na sredino prilepite še krog P16, ki ga na obeh straneh robov polkrožno obrusite.
Pozicijske luči predstavlja podnožje P19 na katerega prilepite del P20. Ta del na zadnjem delu polkrožno obrusite. Lahko si pomagate s šilčkom za šiljenje debelih barvic, ali pa paličico vpnete v glavo vrtalnega stroja in ga med vrtenjem polkrožno obrusite z brusnim papirjem.
Prednji privez predstavlja podnožje P23, ki ima dve luknji, v katere prilepite dve okrogli paličici P22. Ko se lepilo posuši z brusnim papirjem poravnajte zgornja robova teh paličic in nanju na sredino prilepite še dela P21, ki ju prav tako po robovih polkrožno obrusite.
Zadnji privez je samo enojni, vendar je vsak na svoji strani palube. Sestavlja ga podnožje P25, okrogla paličica P22 in zgornji del P21.
Signalizacijske luči so na tem modelu samo nakazane in nato pobarvane. Med seboj zlepite šest enakih delov P15, ki jih na vrhu polkrožno obrusite. Najprej polkrožno obrusite vzdolžni rob in nato še prečni. Ko imate te robove lepo obrušene pa polkrožno obrusite še oba zaključka. Zaradi lažjega barvanja so te luči na kabino privijačene in jih na model privijete šele po barvanju.
Oba rešilna pasova sta zlepljena iz dveh kolobarjev P24 in na obeh straneh polkrožno obrušena. Tudi ti rešilni pasovi so na model priviti, vsak s tremi vijaki.
Pokrov krmilnega dela P26 je na model privijačen, saj morate imeti dostop do krmilnega mehanizma. Zgornji del pokrova polkrožno obrusite in zvrtajte luknjice za vijake. Pokrov mora ležati točno na sredini odprtine.

Ograja

Ograja naredi modelu šele pravo obliko in izgled. Sestavljena je iz 2 mm debelih kovinskih paličic, ki so med seboj mehko lotane.
Žico P31 ukrivite najprej v polkrožno obliko nosu in nato še zadnji del navzdol. Pomagate si tako, da žico postavite na rob mize in oba dela enakomerno ukrivite navzdol. Pomagajte si s kleščami. Žica je nekoliko daljša, zato jo na obeh straneh primerno skrajšajte, da lepo sedi v utorih na osnovni plošči R8. Vse dele ograje obrusite z brusnim papirjem zrnatosti 400, da boste lažje lotali spoje. Iz debelejšega kartona si izdelajte distančnik in z njim preverite, da je ograja na vseh mestih enakomerno oddaljena od osnovne plošče. S tem distančnikom nato preverjajte razdaljo pri vsaki prečki posebej. Krajše žičke P33 najprej okrivite na spodnjem delu in jih vtaknite v njihova mesta, nato pa skrajšajte toliko, da ograja lepo leži na njih. Najprej vstavite sprednjo prečko in nato še ostale. S konico vročega spajkalnika najprej zgrejte spoj med žicama in nato na spoj prislonite žico za spajkanje. Če ste spoj dobro ogreli se spajka lepo porazdeli po celem robu. Pri tem pazite, da spajke ne dodaste preveč, le toliko, da se lepo zalije spoj. Če ste spoj dobro ogreli in dodali pravo količino spajke, sploh ne bo potrebe, da spoj še dodatno brusite.
Na enak način izdelajte tudi del ograje na zadnjem delu. Žico P30 ukrivite v pravilno obliko in dodajte tri prečke P33. Razdaljo si prav tako določite s šablono iz kartona.
Ograja okoli kabine, P32 je delno že ukrivljena, ukrivite le zadnja dela in na ravni mizi preverite, da je ukrivljeno v eni ravnini. Na zadnjem delu kabine jo vstavite v obe odprtini in na sprednjem delu podložite s šablono iz kartona. Najprej pritrdite prednje prečke P34, nato pa še prečke P35, ki jih samo potisnete v svoje luknjice in prilotate. S flomastrom na notranji strani začrtajte višek žice, ki gleda v notranjost in ograjo odstranite. S kleščami odščipnite in rob zgladite s pilo. Žica ne sme gledati v notranjost kabine, da ne boste kasneje imeli težav z lepljenjem zasteklitve kabine.

Prekrivanje trupa

Preden začnete prekrivati trup še enkrat preverite, da so vse letvice in rebra obrušena pod pravimi koti. Predvsem del R1 na prednjem robu naj bo obrušen v špico.
Trup je prekrit s furnirjem debeline 1,2 mm, kar mu daje visoko trdnost. Prekrivati pričnete najprej spodnji del trupa. Z olfa nožem odrežite mostičke oplat in jih obrusite v pravilno obliko. Oplato postavite na svoje mesto in jo iz zadnje strani počasi napnite proti prednjemu delu. Dokler oplate še ne zalepite, je ne silite, da se ukrivi točno po obliki čolna, saj bo v tem primeru rada počila. Preverite le potek, da oplata lepo teče po spodnjem robu. Lepiti začnite na zadnjem delu in prilepite le del furnirja med dvema rebroma. Lepite lahko s sekundnim lepilom, da je delo lažje in hitrejše. Uporabite redko sekundno lepilo, ki zalije še tako majhne odprtine med deli. Počasi, od rebra do rebra tako nadaljujte prekrivanje proti prednjemu delu. Čeprav boste uporabili sekundno lepilo pa stične površine vseeno utrdite s ščipalkami za perilo. Ko boste oplato prilepili do rebra R3, pa začnite lepiti še drugo spodnjo oplato. Od rebra R3 naprej se dno čolna že zelo koničasto zaključuje zato je najbolje kriviti obe oplati naenkrat. Lepite najprej na spodnjem robu in nato še ob straneh. Ko sta obe oplati prilepljeni, z notranje strani vse spoje še dodatno namažite z lepilom in počakajte, da se lepilo res dobro posuši. Najbolje je z delom nadaljevati naslednji dan.
Za lepljenje stranskih oplat morate konstrukcijo trupa odstraniti od osnovne plošče. Prav tako prekrivate od zadnjega konca proti prednjemu. Pri lepljenju teh oplat bodite pazljivi predvsem na spoj med obema furnirjema, saj furnir na vrhu lahko gleda čez rob letvice in ga boste kasneje lahko odbrusili. Obe stranici prav tako prilepite samo do rebra R3 in počakajte, da se lepilo dobro posuši. Nato uporabite širok lepilni trak in pričnite nad rebrom R3 trak na tesno ovijati okoli trupa. Navijajte počasi proti prednjemu delu in pred vsakim ovojem z lepilom namažite spoj. Najbolje je, da vsak ovoj lepilnega traku zajame 1 cm še ne pokritega furnirja. Pazite, da furnirja lepo nalegata na rebra in letvice. Na koncu še z notranje strani spoje zalijte z lepilom in počakajte, da se dobro posuši.
Rob furnirja, ki na zgornji strani gleda čez rob letvice R16, odbrusite. Polkrožno obrusite vse spoje med furnirji, le prednji rob, kjer čoln reže vodo pustite oster. Na zadnjem rebru R7 odbrusite furnir, ki sega čez rob. Rob, ki ga oklepata spodnji dve oplati furnirja pustite čim bolj oster, stranski oplati pa polkrožno obrusite. Zadnji spodnji rob mora biti oster, da čoln med vožnjo čim manj poskakuje po valovih.
Morebitne reže, ki nastanejo med furnirji, je najbolje zapolniti s 5 minutnim epoksidnim lepilom, ki ga kasneje, ko se posuši, lahko lepo brusite.

Podstavek

Podstavek je narejen iz dveh reber S1 in S2 ter dveh kvadratnih letvic S3 dimenzije 10×10 mm. Letvice prilepite v utore na rebrih in vse skupaj postavite na ravno podlago, da se lepilo posuši.

Montaža elise

Uporabite os s premerom 6 mm in dolžine 220 mm. Na spodnjem delu, kjer se nadaljuje luknja za os skozi del R1, z olfa nožem izdolbite luknjo in jo z okroglo pilo zbrusite, da vanjo lepo sede os. Pazite, da os lepo nalega na rebro R1, ki mu daje tudi pravilni kot in os zalepite. Na zunanji strani os podprite z delom R18, ki ga na zaključku polkrožno obrusite. Zaščito elise R19 obrusite tako, da njen prerez spominja na kapljičasto obliko in jo prav tako prilepite na os. Vse spoje okoli osi, ki gleda ven iz trupa je priporočljivo dodatno zalepiti s 5 minutnim epoksidnim lepilom, ki ga zbrusite tako, da so vsi spoji čim bolj tekoči.

Krmilo in krmilni mehanizem

Krmilo R17 obrusite tako, da njen prerez spominja na kapljičasto obliko. Prednji rob je zelo zaobljen, zadnji pa se dokaj koničasto zaključuje. Zadnji rob naj ima zaradi zadostne trdnosti vsaj 1 mm debeline. V utor na sredini s sekundnim lepilom prilepite žico R22, ostale reže pa zapolnite s 5 minutnim epoksidnim lepilom. Ko se lepilo dobro posuši, ga obrusite po obliki krmila tako, da se utora ne opazi več.
Na zadnjem delu rebra R1a, kjer je ojačan z dvema ojačitvama R14 se na zgornjem delu nahaja luknjica. Ta luknjica se na sredini zaključuje in jo je potrebno s svedrom premera 4 mm zvrtati do konca, da na spodnji strani pogleda ven. V to luknjo vlepite cevko R21 in jo na spodnji strani zalijte z epoksidnim lepilom.
Krmilo nataknite v to cevko in na zgornjem delu na os privijte ročico za komando. Servomotor standardne velikosti vstavite v svoje ležišče in ga pritrdite s pomočjo štirih vijakov. Iz jeklene žice premera 2 mm naredite še povezavo med ročico na krmilu in servomotorjem.

Lakiranje

Vse lesene dele je potrebno lakirati, da na ta način pripravimo površino za barvanje. Uporabimo razredčen nitro ali vodni sijajni lak, ki ga na površino nanašamo s ploščatim čopičem. Lakiramo trikrat in po vsakem lakiranju, ko se lak dobro posuši, površine zgladimo z brusnim papirjem zrnatosti 400. Ko so vsi leseni deli tako pripravljeni in zglajeni, lahko na palubo in kabino prilepite še vse detajle in ograjice. Pri leplenju uporabite le malo lepila, da po sušenju na površini ne ostanejo ostanki.

Priprava na barvanje

Za barvanje je najbolje uporabiti dvokomponentni avtolak, vsekakor pa morajo biti barve obstojne v vodi. Najprej s čopičem prebarvajte vso notranjost čolna, kajti nitro ali vodni lak v vodi ni obstojen zato ga je treba prekriti z dvokomponentno barvo. Ko se ta barva dobro posuši lahko trup čolna dokončno prilepite na osnovno ploščo ali palubo. Spoj med palubo in spodnjim delom čolna lahko pokitate s poliesterskim kitom, prav tako pa lahko pokitate tudi še ostale nepravilnosti, ki so nastale med gradnjo. Kitanje morate vedno opravljati na površino, ki je že lakirana, nikakor pa ne kitajte surovega lesa. Surov les je zelo upijajoč in iz kita potegne trdilec, rezultat tega pa je, da kit postane krhek ali se celo ne strdi dokončno. Kitane dele na grobo obrusite z grobim brusnim papirjem, na koncu pa še s finim.

Barvanje

Najbolje je model barvati z brizganjem, če pa tega nimate na voljo se pa lahko poslužite tudi barvanja s čopičem. Če boste barvali s čopičem uporabite dovolj razredčeno barvo, da se na površini ne bodo poznali odtisi čopiča. Bolje je barvati večkrat zapored, vendar se mora barva skoraj posušiti. Celoten model je najbolje pobarvati najprej v beli barvi in šele nato z ostalimi barvami. Signalizacijske luči so modre barve, rešilni pas pa ima štiri barvne pasove, dva bela in dva rdeča. Ograjice, privezi, pozicijske luči, reflektor, armaturna plošča in sedeži so srebrne barve, lahko pa jih pobarvate tudi sivo.

Zasteklitev kabine

Plastično folijo, ki predstavlja zasteklitev nalepite na notranji strani kabine. Lepite s kontaktnim lepilom (Neostik), nikakor pa ne uporabljajte sekundnega lepila ker njegovi hlapi pobelijo površino prozorne folije. Lepilo namažite na obe strani, na notranji del kabine in na prozorno folijo. Počakajte nekaj minut in folijo pritisnite na svoje mesto.

Montaža motorja

Za pogon se uporablja krtačni motor SPEED serije 600, ki ga postavite na nosilec iz dveh paličic R15. Med motor in osjo elise pritrdite kardan, ali pa si naredite kar dve objemki, ki ju na obe osi pritrdite s pomočjo dveh ali štirih vijakov. Preko teh dveh vijakov preprosto nataknite gumo in dobili boste preprost kardan, ki obenem omogoča tudi mehak zagon motorja. Tak kardan je tudi narisan na načrtu. Motor pritrdite s pomočjo dveh vezic ali kovinske objemke in na kontakte motorja prilotajte elektronski regulator vrtljajev motorja. Za motor velikosti 600 mora biti regulator narejen za obremenitev 30 A ali več.
Za pogon se lahko uporabi tudi brezkrtačni motor velikosti okoli 300 W. Taki motorji imajo ponavadi premer ohišja od 28 do 35 mm. Ker je večina brezkrtačnih motorjev zunanje vrtečih, kar pomeni, da se jim vrti zunanje ohišje, ne boste potrebovali nosilnih paličic R15, zato jih ni treba vgrajevati. Motor v tem primeru privijete le na rebro R4. Ker je motor pritrjen poševno, boste morali glede na uporabljen motor na rebro prilepiti trikotno podlogo.
Pri uporabi brezkrtačnega motorja bodite pozorni na to, da ti motorji da krmiljenje potrebujejo drugačen regulator vrtljajev kot krtačni motorji.
Elisa naj ima premer od 28 do 32 mm, je pa odvisna od tipa motorja in njegovih karakteristik.
Jekleno os, ki poteka skozi cevko za pogon elise pred vstavljanjem namažite z mastjo, da med vožnjo ne bo v notranjost čolna pronicala voda. Nekatere osi imajo na notranji strani dodatno cevko, skozi katero os mažete.

Akumulator

V modelu je prostor za večji akumulator, ki leži na nosilcu R13. S pomočjo ježka, ki ga prilepite na to ploščo in akumulator, bo ta trdno sedel na svojem mestu, lahko pa ga boste tudi brez težav odstranili.

Elektronika

Sprejemnik zavijte v plastično vrečko, da se ob morebitnem vdoru vode ne bo zmočil. Pritrdite ga na mizico nasproti servomotorja. Prav tako zaščitite elektronski regulator vrtljajev. Vendar pa elektronskih delov zaradi kondenzirane vlage v PVC vrečki ne puščajte dalj časa, le ko vozite model. Anteno speljite po notranjosti trupa in na vrhu kabine ven, kjer lahko prilepite plastično cevko v pokončnem položaju in skoznjo povlecite kabel antene.

Dodatni detajli in oprema čolna

Kdor želi, lahko na čoln doda še nekaj podrobnosti, ki niso vključeni v kit kompletu.
Na ograjo lahko obesite dodatne boje, ki ščitijo trup čolna pri privezu, okoli rešilnega pasu dodaste vrvico, ki jo utrdite z bucikami. Na zadnjem delu si naredite zastavico, dodaste sidro, objemke vrvi … Več o detajlih povedo slike.

Objave iz iste kategorije:

    None Found