Otmar Kanet

Morda je tudi Otmar Kanet začel z modelarstvom; vsekakor je v Ormožu rojeni kasnejši inženir prvi poznani brezmotorni letalec na Slovenskem. Poleti 1909 je imel vsaj tri letala, ki jih je sam skonstruiral in v poletnih počitnicah tudi izdelal, material in nekatere zahtevnejše dele pa je naročil pri obrtnikih. Kje je pridobil sedemnajstletnik spodbudo in nujno potrebno znanje za takšen podvig, ni znano. Šolal se je v Zagrebu, pa bi bilo možno, da gre za povezavo z inž. Penkalo.

Kanetova letala so bila v bistvu veliki modeli, merila so kakšnih 5-6 m prek kril in nekaj manj v dolžino, izdelana so bila na preprost in domiseln način iz (deloma upognjenih) letev ter prekrita s platnom ali prepariranim papirjem. Letalec je stekel s takšno napravo po bregu in se jo oprijel, da ga je ponesla kakšen meter visoko in nekaj deset metrov daleč.

Kanetovo letalo
Kanetovo letalo za drsno letenje l. 1909.

Eno Kanetovih letal, fotografirano na tleh, ima pravokotno krilo iz med seboj ločenih polovic, paličast trup, v repu pa trapezast višinski stabilizator in spredaj smernega. Letalec je takšno letalo (togega zmaja) krmaril s težo telesa. Drugo letalo, pod katerim je – prav tako na zemlji – slikan tudi Kanet, ima ptičja, s konci nazaj zasukana krila in deltoiden višinski stabilizator v repu ter trikoten smerni stabilizator pred sprednjim robom krila in nad njim.

Kanetovo letalo
Drugo Kanetovo letalo za drsni let.

S tretjim letalom je Kanet fotografiran med letom za človeško višino nad strmim pobočjem. Krila se od srede proti koncu ožijo in polkrožno končujejo, višinski stabilizator v repu je trikotne oblike, smerno stabilnost pa je očitno pomagal vzdrževati ploščat paličast trup. Tako je Otmar Kanet več mesecev pred prvimi motornimi poleti Edvarda Rusjana v Gorici že letal brezmotorno v Ormožu; z njim se torej – vsaj po dosedanjih podatkih – začenja letenje na Slovenskem.

Otmar Kanet
Fotografija dokazuje, da je Otmar Kanet poleti leta 1909 z letali, ki jih je sam izdeloval, tudi zares letel.

Kaže pa, da bo treba premakniti v zgodnejše obdobje tudi čas, ko je začel prvi Slovenec graditi motorna letala. Konec prejšnjega stoletja se je odpravil s trebuhom za kruhom prek oceana mladi Metličan Maks Štupar. V ZDA se je uveljavil kot Max Stupar; odprl je mizarsko delavnico, v njej pa je začel izdelovati – od leta 1909 dalje menda že serijsko – letala. Ko se je leta 1944 v letalski nesreči smrtno ponesrečil, ga je tisk označil kot začetnika množične proizvodnje letal v svetu.

Vir: dr. Sandi Sitar; Letalstvo in Slovenci I.

Na osnovi tega članka se mi je iz Amerike oglasil Jutta Azzara-Kanet, sin Otmarja Kaneta. Na žalost ne razume slovensko, zato me je prosil, če mu lahko pomagam, da si prebere nekaj o svojem očetu. To je razlog, da sem članek prevedel v angleški jezik.

Otmar Kanet is believed to be the first glider pilot in Slovenia. Except for certain material and complicated parts he also designed and built at least three airplanes all by him-self during summer of 1909. At that time he was only 17 years old. What was his motivation and how and where did he obtain the knowledge necessary to carry out such projects is still a mystery at present time. He was studying in Zagreb, where he could get in touch with Mr. Penkalo, who could have inspired him. Maybe.

Otmar Kanet started with aviation by building model airplanes. Kanet’s Airplanes were basically giant model airplanes with a wingspan and fuselage length of around 5 to 6 metres. His airplanes were very simple in their construction and building. They were built of bent wooden sticks covered with leather or japanning paper. In order to fly one only had to run with such a glider down the hill. When an appropriate speed was reached the pilot could glide for some ten metres.

Kanetovo letalo
Kanet’s first glider.

One of Kenet’s airplanes shown by the first picture had a rectangular wing composed of two separate halves. The fuselage built out of wooden sticks, the elevator was of a trapezoidal form, and the rudder was placed in front of the wing. Pilot could steer by changing the position of the centre of gravity by moving his body in desired direction.
Another Kanet’s plane shown by the second picture had wings of a bird-like shape with wing tips pointing backwards. The elevator of a deltoid shape was placed in the back of the plane. Again the rudder of triangular shape was placed just in front and slightly above the leading edge of the wing.

Kanetovo letalo
Kanet’s second airplane.

The third picture presents Kanet in flight. The airplane had a similar structure than the previous two except for the rudder, which is not present anymore. It is believed that the fuselage was used in order to maintain the direction of flight. This is also the evidence that Edvar Kanet had flown – glided at least several months before the Rusian brothers did. Furthermore this event marks also the beginning of aviation in Slovenia.

Otmar Kanet
Kanet in flight.

Objave iz iste kategorije: