Ortokopter

Model ortokopterja je bil prvi poskus, da se predmet težji od zraka dvigne navpično. Lahko rečemo, da je to predhodnik današnjega helikopterja. Zanj boste potrebovali nekaj več gradiva, pa tudi spretnosti in natančnosti (glej PDF).

Čeprav je zgradba modela zelo enostavna, pa je treba biti natančen pri izdelavi, če hočemo, da bo kasneje model tudi pravilno letel. Največjo pozornost posvetite izbiri prožne šibe, saj je od nje odvisna moč vrtenja elise. Šiba naj bo sveže urezana, najbolje v času, ko je v lesu dovolj soka.
Potrebujete pletilko dolgo 30 cm, 60 cm dolgo prožno šibo, dva plutovinasta zamaška, tanko vrvico dolgo okoli 60 cm ter osem dvajset centimetrov dolgih kokošjih ali podobnih peres. Po štiri peresa pod kotom 15 do 20 stopinj zapičite v vsak zamašek posebej, vendar tako, da si stojijo nasproti. Prvi zamašek s peresi nataknemo na pletilko. Zamašek mora biti trdno vpet, da se ne vrti in ga lahko utrdite tudi s kapljico lepila. Na spodnji konec pletilke najprej pritrdite lok z vrvico, vendar ne močno, da se pletilka lahko nemoteno vrti. Sedaj lahko na zgornji konec pletilke pritrdite še drugi zamašek s peresi.
Tetivo loka navijte okoli osi pletilke, kot kaže spodnja slika in že je naš ortokopter pripravljen za polet. Z levo roko primite pletilko, z desno lok, postavite pokonci in spustite. Lok bo zaradi svoje prožnosti raztegnil vrvico, ki bo zavrtela pletilko, ta pa peresa in pripravica se bo dvignila v zrak. Če vam bo zelo uhajala iz smeri lahko na spodnji konec dodate nekoliko uteži in s tem povečate stabilnost.

Objave iz iste kategorije: