Nacionalni pravilnik NAVIGA

NAVIGA je svetovna organizacija s sedežem na Dunaju, ki združuje modelarje za gradnjo ladijskih modelov in tekmovanje z ladijskimi modeli.

Tekmovalna pravila

1. Z enim modelom lahko tekmujemo v več kategorijah, če model ustreza posameznim kategorijam, v katerih želimo tekmovati.
2. Če se med tekom z modelom kaj zgodi, tekmovalec ni upravičen do ponovitve teka.
3. Tekmovalec ima pravico do ugovora:
– Če se pokvari spektrometer, za merjenje oddajniških frekvenc
– Če ti spektrometer pokaže, da si med tekom imel motnjo
– Če je kos boje oviral model in zato tekmovalec ni bil kriv, se ni mogel izogniti.
– Če se model zaplete v boje in tekmovalec pri tem ni bil kriv.
4. Ko sodnik pokliče tekmovalce na štartno mesto, se štart prične čez dve minuti. Če v tem času tekmovalca ni na štartnem mestu, se tek lahko prične brez njega.
5. Model mora biti deset minut pred štartom prekontroliran s strani sodnikov.
6. Če tekmovalec zamudi kontrolo modelov deset minut pred štartom se to šteje v čas polnenja celic. Potem je pregled modela možen še v času dveh minut priprave na štartu. Če tekmovalec zamudi še to, ga sodniki lahko za ta tek diskvalificirajo.
7. Kdaj se tek lahko prekine:
– Prekine ga lahko samo glavni sodnik
– Če se na štartu prehitro štarta (tekmovalcu odštejejo en krog)
– Če je tekmovanje prekinjeno za več kot 60 minut se tek ponavlja v vseh skupinah tiste kategorije.
8. Če se med tekom strga boja se tek prekine, popravi bojo in tek nadaljuje takrat, ko imajo vsi tekmovalci dofilane celice.
9. Pri Eco-Team, če se strga boja se tek samo prekine, dokler se boja ne popravi. Dopolnjevanje celic in drugo popravilo modela nista dovoljena.
10. Prekinitev določi sodnik z žvižgom.
11. Prvi trije modeli gredo v kontrolo.
12. V skupini morajo biti najmanj trije in največ šest tekmovalcev.
13. Celice katere se uporablja za tekmovanje morajo biti velikosti Sub-C in samo  Ni-Cd ali Ni-MH.
14. Tekmovalec se lahko pisno pritoži v desetih minutah po končanem teku.

Varnostne zahteve in pogoji na štartnem mestu

1. Vsak tekmovalec mora imeti na pomolu zagotovljen prostor v širini 1.5m.  Za F1 in F3 pa 3m. Štartna mesta za FSRE, Eco, Mono, Hidro in Eco-Team morajo biti oštevilčena. Štartne številke so na štartnem mestu postavljene od leve proti desni. Če ima kategorija več tekov so tekmovalci za vsak tek razvrščeni na drugem mestu. Če je bil tekmovalec v prvem teku na prvem mestu, je v naslednjem teku na zadnjem mestu in obratno.
2. Pribor za prvo pomoč je obvezen, lahko ti sodniki kontrolirajo in brez ne gre.
3. Štartno mesto mora biti ravno in ne spolzko ali z ovirami, ob katere se lahko spotakneš.
4. Štartno mesto mora biti stabilno in ne sme spreminjati položaja ali lege. Zgornji rob pomola mora biti največ 250 mm od vodne gladine.
5. Na tekmovanju naj bi bila zagotovljena vsaj dva reševalna čolna in to po eden na vsaki strani štartnega mesta. Priporočljivo je, da je eden na motor, drugi pa je lahko na vesla.
6. Modelov drugih tekmovalcov med tekmo ne smemo ovirati. Počasnejše modele lahko prehitavamo po zunanji strani in to za dolžino čolna. Kakršnokoli oviranje in trk se lahko kaznjuje z rumenim kartonom, če pa je to večji prekršek pa lahko tudi z rdečim kartonom. Trije rumeni kartoni so diskvalifikacija za tisti tek, ravno tako en rdeči.
7. Potrebščine katere so potrebne na tekmovališču so:
– 1 Digitalna tehtnica
– 1 Digitalni univerzalni merilni instrument (Voltmeter, Ampermeter,…)
– 1 Analizator frekvenc
– 1 Računališki zapisnik krogov na tekih
– Formularji za ročno štetje krogov
– 3 Digitalne štoparice
– 1 Računalniški program za obdelavo podatkov

Funkcije in število sodnikov:

– 1 Štarter
– 2 Sodnika katera gledata zgrešene boje
– 3 Časomerilce (pri F1 in F3)
– 1 Kvalificirano osebo za delo z računalnikom pri štetju krogov
– 2 Sodnika za štetje krogov (1 za računalničarja in 1 za sodnika kateri šteje kroge na formular)
– 1 Sodnik kateri šteje kroge na formularjih

Kazni

Sodnik lahko izreče kazen, če tekmovalec ovira druge tekmovalce, se nešportno obnaša, krši pravila tekmovanja, ovira vožnjo ostalih tekmovalcev, ogroža gledalce ali posadko v reševalnem čolnu:
– Prvi prekršek se kaznuje z rumenim kartonom
– Drugi prekršek, večje oviranje ali trk v stoječ model se kaznuje z odbitkom enega kroga in rumenim kartonom
– Za tretji prekršek tekmovalec dobi rdeč karton in je s tem za tisti tek diskvalificiran in mora brez ugovora odstraniti model s proge.
– Če se model dotakne reševalnega čolna, se tekmovalca kaznuje z odbitkom treh krogov. Če se to ponovi še enkrat, je tekmovalec diskvalificiran za tisti tek in mora model takoj odstraniti s proge.
– Če model trči v reševalni čoln, se tekmovalca diskvalificira in tekmovalec takoj odstrani model iz proge.

Dopolnilo za DP in KT
Predčasen štart se kaznuje z odbitkom enega kroga.

Štartna številka

Vsak model mora imeti tablico s štartno številko, ki mora biti dobro vidna z obeh strani modela. Izgled in dimenzije tablice so na skici. Tablica mora imeti na obeh straneh 70 mm visoko številko črne barve na beli podlagi. Tablica ne sme prepuščati sončne svetlobe.

Varnost modelov in tekmovalcev

1. Vsi modeli morajo imeti tako imenovani varnostni vklop/izklop med celicami in regulatorjem hitrosti, ki mora biti obvezno na zunanji na levi ali desni strani modela, in nikakor ne na pokrovu ali kateremkoli drugem vitalnem delu modela. Varnostni vklop/izklop mora biti obvezno rdeče barve. Narejen naj bo tako, da ga izvlečemo v celoti. Zanka za prijem mora imeti notranji premer najmanj 20 mm.
2. Modeli morajo imeti varnostni izklop tudi za sprejemniške celice in to ravno tako na zunanji strani in ne na vitalnih delih modela. Če uporabljamo regulatorje hitrosti s funkcijo BEC moramo predhodno o tem opozoriti sodnike na pomolu in reševalce.
3. Modeli v kategorijah FSRE, Eco, Mono in Hidro morajo imeti obvezno obarvano 1/3 dna v vidno živo barvo, da ostali tekmovalci lažje opazijo obrnjeni model na vodi.
4. Če reševalni čoln rešuje stoječ ali potapljajoči se model, ima reševalni čoln prednost in ga pri tem ne smemo ovirati. Če se reševalnega čolna dotaknemo z modelom in pri tem nismo imeli nadzora nad modelom nam sodnik lako odšteje en krog, če pa smo imeli nadzor in se temu nismo izognili pa nas sodnik lahko diskfalificira za tisti tek.
5. V teh kategorijah so dovoljene samo Ni-Cd in Ni-MH celice, katerih število je določeno s kategorijo. Prepovedano je imeti manjše število celic, kot je predpisano za kategorijo, da bi s tem pridobili na skupni masi modela. Ena celica ne sme presegati nominalne vrednosti 1.2V.
6. Tekmovalci do 12 let lahko tekmujejo v kategorijah maksimalno do 12 celic.
7. Mlajši od 12 let ne smejo biti pomočniki na pomolu.
8. Pred prijavo modela ima sodnik vso pravico, da ti pregleda varnostni izklop/vklop in obarvanost dna. Sodnik te za vsako neskladnost s pravili lahko diskvalificira.
9. Vsem tem točkam se ne da ugovarjati.
 
Dopolnilo za DP in KT
Registrska številka modela je »SI-888« in je izpisana na levi ali desni strani krova modela. Črke in številke so črne barve in visoke 20 mm. Številčna območja so razdeljena po društvih.

TEKME ZA DRŽAVNO PRVENSTVO – DP in KLUBSKE TEKME – KT

– Tekme za državno prvenstvo – DP organizirajo Modelarska društva po objavljenem koledarju. Minimalno število tekmovalcev na tekmi v posamezni kategoriji ni omejeno. Da kategorija velja za DP, morajo v sezoni nastopati najmanj trije tekmovalci. Odpovedano tekmo se lahko prestavi samo na rezervni termin.
– V mladinski konkurenci lahko nastopajo tekmovalci do 18 let in tisti, ki v tekočem letu
dopolnijo 18 let starosti. Prestop iz kategorije mladinci v kategorijo članov je mogoč kadarkoli. Začetniki naj bi prvo leto praviloma vozili samo Mini ECO in ECO START. Tekmovalci, ki tekmujejo v kategoriji ECO Start, ne smejo tekmovati v nobeni ostali ECO – Naviga kategoriji. Spodnja starostna meja za razred ECO Expert je 15 let.
– Društva morajo pred začetkom tekem za DP poravnati svoj sorazmerni letni del članarine NAVIGA, ki jo ZOTKS Slovenije nakaže organizaciji NAVIGA. Višino vsako leto določi Podkomisija za ladijsko modelarstvo pri  ZOTKS. Tekmovalci iz društev, ki ne poravnajo te obveznosti nimajo pravice nastopa v reprezentanci Slovenije, na tekmah doseženi rezultati pa ne veljajo za točkovanje v DP.
– Prireditelj tekme mora zagotoviti prostor za tekmovalce, ustrezno progo, vodenje tekmovanja, sodniško ekipo ter čoln za pobiranje modelov. Proge morajo biti pravilno označene in postavljene po pravilih opisanih pri posamezni skupini. Prireditelj tekme ni odgovoren za izgubo modelov ali škodo, ki nastane na modelih ali stvareh tekmovalcev. Štartni pomol mora biti dolg najmanj 8 metrov in vsaj 15 cm nad vodno gladino. Tekoče vode niso dovoljene.
– Pravico nastopa ima vsak tekmovalec, ki ima ustrezen model in plača štartnino. Štartnina je za vsak tekmovalni razred posebej. Višino štartnine in takse za pritožbe določi društvo, ki organizira tekmo. Željeno je, da je štartnina na vseh tekmah v sezoni enaka.
– Društvo, ki organizira tekmo lahko zbira pisne prijave v naprej ali ustne na dan tekme.
– Vodja tekmovanja skrbi za pravilen potek tekmovanja. Vodja tekmovanja, zapisnikar in časomerilec je lahko ista oseba. Za pravilen potek tekme skrbi sodnik na pomolu, ki je hkrati tudi štarter in trije sodniki za spremljanje vožnje, štetje krogov in kontrolo boj. Za reševanje modelov je potreben najmanj en čoln na vesla. Za vsak tek je določen dežurni reševalec v čolnu za pobiranje modelov.
– Ob prijavi je obvezna kontrola vseh modelov, če ustrezajo vsem zahtevam in tekmovalnim pravilom. Za vsak razred ima modelar lahko dva modela in obvezno vsaj dva različna para kvarčnih kristalov.
– Tekmovanje mora potekati v zaporedju  razredov modelov od najnižjega do najvišjega.. Presledek med teki iste skupine določi organizator in mora biti najmanj 90 minut. Pred pričetkom tekme mora biti vidno objavljen spored tekmovanja, štartne liste, štartne številke in frekvence oddajnikov. Rezultati morajo biti objavljeni po končanem teku.
Za popravilo modela na pomolu je dovoljen čas 2 minuti. Tekmovalec mora biti ves čas na pomolu. Pomol lahko zapusti samo pomočnik.
– Štejejo prevoženi krogi v določenem času za kategorijo in zaostanek v sekundah do zaključka kroga po koncu časa. Zaostanek ne sme presegati dveh minut, sicer se krog ne šteje. Zapisuje se vse kroge, tudi tiste z zgrešeno bojo, ki se jih na koncu odšteje. Sodniki sproti dosodijo prekrške in sproti povedo za zgrešeno bojo tako, da vsi tekmovalci poznajo sodniške odločitve. Po končanem teku štarter glasno pove številke modelov, ki so zaključili tekmovanje.
– Za vsak tek se napiše zapisnik s podatki o tekmovalcih, prevoženih krogih, zaostankih in kaznih. Kazni sodniki objavijo ustno, takoj po nastanku prekrška in se jih vpiše v zapisnik.
– Na tekmi so v vsakem razredu trije teki.  Za končni rezultat se seštejeta dva najboljša teka. Lahko se vozi finalno vožnjo. Tekmovalcem se seštejeta dva najboljša teka in najboljših šest tekmovalcev nastopi še v eni finalni vožnji. Če je število prijavljenih tekmovalcev v posamezni kategoriji manj kot 7, ni finalne vožnje. Za končni rezultat velja seštevek dveh najboljših tekov.
Mladinci in člani v določeni kategoriji lahko vozijo skupaj v isti skupini. Prvi trije, od vseh nastopajočih v vsaki kategoriji, dobijo priznanja organizatorja ali sponzorja tekme.
– Pisne pritožbe sprejema vodja tekmovanja najkasneje 10 minut po objavi rezultata opravljenega teka. Ob vložitvi pritožbe tekmovalec plača takso in jo dobi vrnjeno, če je bila pritožba za tekmovalca pozitivno rešena. O pritožbi odloča vodja tekmovanja, štarter ter sodniki do naslednjega teka iste skupine oziroma pred koncem tekmovanja.
– Točke za DP glede na uvrstitev na tekmi :
1. – 25
2. – 20
3. – 16
4. – 13
5. – 11
6. – 10
7. – 9
8. – 8
9. – 7
10. – 6
11. – 5
12. – 4
13. – 3
14. – 2
15. – 1

– V tekmovanju za DP veljajo tekme, ki so s to oznako označene v tekmovalnem koledarju. Za končno uvrstitev za DP v tekočem letu se tekmovalcem štejejo rezultati ene tekme manj, kot jih je bilo izvedenih. V primeru da imata dva ali več tekmovalcev isto število točk, se vrstni red določi po številu zmag in nadalje po prevoženih krogi na teh tekmah. Prvih šest uvrščenih na DP v vsaki razredu dobi priznanja.
– Pravico do nastopa v reprezentanci Slovenije v tekočem letu na evropskih (EP) in svetovnih prvenstvih (SP) ima prvih pet uvrščenih v DP v preteklem letu in tekmovalci, ki so v tekočem letu med prvimi petimi v točkovanju za DP.
– Pravilnik potrdi Podkomisija za ladijsko modelarstvo pri ZOTKS z navadno večino pred začetkom tekmovalne sezone.  Enako se potrjuje spremembe pravilnika in uskladitve s pravilnikom NAVIGA. Spremembe lahko predlagajo društva, člani društev in Podkomisija za ladijsko modelarstvo pri ZOTKS pisno ali ustno na sestankih podkomisije pred začetkom tekmovalne sezone.

Objave iz iste kategorije: