S – modeli raket

Osnovna pravila:
Raketni model ne sme preseči maso 500 g. Izdelan mora biti v celoti iz nekovinskih gradiv (papir, les, umetne mase …). Vgrajene imajo lahko samo nebistvene kovinske dele. Modelarska raketa sme imeti največ tri stopnje. Raketna stopnja je del rakete z lastnim pogonom, ki se med poletom loči od rakete. Vsak model (ali del modela, ki se med letom oddvoji) mora biti opremljen s pristajalnim sistemom, ki mu omogoča varen pristanek in ponovno uporabo. Lahko se uporabljajo različni sistemi, najpogosteje pa so rakete opremljene s padalom ali strimer trakom. Strimer je trak, ki s plapolanjem poveča zračni upor ter na ta način upočasni pristajanje, predvsem lažjih modelov. Pri raketoplanih služita omenjena sistema le za spuščanje izgorelih motorjev ali kompletnih kontejnerjev, model pa sam pristaja kot jadralni model s pomočjo aerodinamičnih nosilnih površin.
Vse vrste raketnih modelov poganjajo modelarski raketni motorji. To so industrijsko in serijsko izdelani raketni motorčki, ki morajo ustrezati mnogim varnostnim zahtevam in predpisom FAI. Totalni impulz ne sme presegati 100 Ns (Newton sekund). Pogonska zmes goriva in oksidanta je neločljivo vstavljena (prešana ali lita) v ohišje iz papirja ali umetne mase. Modelarski raketni motor lahko uporabimo samo enkrat. Vsaka nestrokovna priprava goriva ali ponovno polnjenje motorjev ni dovoljeno.
Glavne kategorije se delijo glede na totalni impulz motorja na posamezne podkategorije.
A – 0 – 2,50 Ns
B – 2,51 – 5,00 Ns
C – 5,01 – 10,00 Ns
D – 10,01 – 20,00 Ns
E – 20,01 – 40,00 Ns
F – 40,01 – 80,00 Ns
Vsi raketni modeli, kateri se bodo uporabljali na poligonu, morajo dobiti dovoljenje za let, ali pa prepoved leta pri varnostnem vodji na poligonu ali njegovem pooblaščenem namestniku na osnovi njegove presoje glede varnosti modela v letu.
Modelarske rakete izstreljujemo podobno kot prave z lansirnih naprav. Lansirna naprava ali mehanizem se mora uporabljati tako, da omejuje horizontalno gibanje modelu, dokler ta ne doseže hitrosti leta, potrebno za varen, predvidljiv let. Kot lansiranja (elevacijski kot) mora biti večji od 60 stopinj.
Lanser ne sme prispevati k povečanju hitrosti modela ali spremeniti momenta glede na  tistega, ki ga povzročijo raketni motorji na modelu. Lansiranje s pomočjo mehanskih naprav, vgrajenih v lanser, ni dovoljeno.
Lansiranje ali vžig motorjev se mora opraviti daljinsko, z električnimi sredstvi, na razdalji najmanj 5 metrov  od modela ter  mora biti pod popolnim nadzorom  osebe, ki lansira model. Varnostni vodja ali njegov pooblaščeni namestnik ima ključ varnostne ključavnice, ki onemogoča lansiranje modela, dokler ni ključ vstavljen v napravo. Ko se prepriča, da se model lahko varno lansira, varnostni vodja vstavi ključ v ključavnico ter s tem omogoči vžig in lansiranje. Vse osebe v bližini morajo biti obveščene o lansiranju, preden je  model aktiviran in izstreljen. Pred vžigom in lansiranjem raketnega modela je treba zagotoviti najmanj 5 sekund odštevanja.
Hitrost vetra mora biti manjša  od 35 km/h, vidljivost  pa večja od 500 m pred  lansiranjem vsakega raketnega modela.
Pred poletom v vsaki tekmovalni kategoriji morajo sodniki pregledati in overiti modele, ki bodo uporabljeni. Isti model ne more istočasno leteti v  dveh ali več tekmovalnih kategorijah.
Vsak model mora biti  jasno označen s številko tekmovalčevega FAI športnega dovoljenja, ki mora  biti visoka najmanj 1 centimeter. Oznaka je lahko na  telesu, stabilizatorjih ali drugih zunanjih delih. Na zunanjih delih modela morajo biti  napisane tudi nacionalne oznake države tekmovalca. Organizatorju tekmovanja je potrebno na modelu zagotoviti svetlo obarvane površine za označevanje modela velikosti najmanj 1×3 cm.
Uradni let je tisti let, pri  katerem model zapusti  lansirno napravo,  oziroma izgubi kontakt  z lansirno napravo in poleti, razen v primeru katastrofalnih poškodb, tedaj se let ne upošteva kot uraden.
Sodniki lahko v  vsakem trenutku diskvalificirajo katerikoli model,ki po njihovem mnenju ne  ustreza pravilom tekmovanja za katerega varnostni vodja oziroma njegov  pooblaščeni namestnik presodi, da ne more dovolj varno leteti.
Sodniki lahko diskvalificirajo kateregakoli tekmovalca, če ta ne  posveča dovolj pozornosti napisanim in drugim varnostnim  pravilom, zaradi nešportnega obnašanja,zaradi neupoštevanja navodil varnostnega vodje ali njegovega  pooblaščenega namestnika in zaradi neupoštevanja pravil nasploh.
Model, ki prestane katastrofo, kateri po mnenju sodnikov ni vzrok slaba konstrukcija, gradnja ali priprava pred letom, ne bo diskvalificiran. Tak model, ki ne more opraviti  ostalih letov, se lahko zamenja  z drugim modelom.
Zaradi karakteristik leta se lahko model diskvalificira samo za ta let, ne more pa biti izključen iz celotnega tekmovanja.

Objave iz iste kategorije: