Model helikopterja

Načrt, ki je pred vami, odlikuje zelo preprosta gradnja in malo materiala. Po­trebujete le nekaj tršega kartona, leseno okroglo paličico in košček lesa.

Trup prerišite na trši karton in ga lepo pobarvajte (glej PDF). Natančno ga izrežite in na sre­dini prepognite. Pred leplenjem naredite iz kartona še cevko, ki je nekoliko večjega premera kot lesena okrogla paličica, da lepo drsi po njej. Zlepite jo z lepilom za pa­pir in jo vlepite med obe strani trupa, ki ste ju prav tako namazali z lepilom. Na cevko nasadite leseno paličico tako, da na zgornji strani pogleda ven za približno 2 cm. Na spodnji strani na leseno pali­čico prilepite še en del karton­ske cev­ke, da se paličica ne bo sta­k­nila iz cevke.

Za eliso potrebujete kos lesa dimenzije 20x20x10 mm, ki mu v sredini zvrtajte luknjo di­menzije, kot je debelina lese­ne paličice. Debelina naj bo približno 5 do 6 mm. Na obeh straneh za­ža­gajte dva utora, v katera pri­lepite kraka elise iz kartona ali tanjše lesene deščice. Utora morata biti zaža­gana v nas­prot­ni smeri, da bo­sta kraka med vrtenjem zaje­mala zrak v isti smeri. Tako narejeno eliso nataknite na zgornji konec paličice in jo pri­lepite. Model je tako gotov in že lahko pričnemo z lete­njem.
Polete izvajamo na prostem, kjer ni v bližini dreves ali električne napeljave. Pa­ličico primemo med obe dlani in na hitro potegnemo dlani med seboj, da se paličica hitro zavrti. Roki hitro odmaknemo in heli­kopter se bo dvignil iz naših rok. Z nagiba­njem paličice pred vrtenjem naprej dolo­čamo smer letenja. Bolj bomo model zavr­teli pod navpičnim kotom, višje se bo model povzpel. Na določeni višini mu bo­do pošle moči in elisa se bo ustavila. Brez skrbi, model bo začel padati, elisa pa se bo pričela vrteti v nas­protno smer in tako upo­časnila padanje, da bo mo­del lepo pristal na tleh.
Med spuščanjem lahko naletimo na nekaj težav, ki pa jih lahko odpravimo. Če mo­del ne leti lepo navpično, po­daljšajmo leseno paličico in ga naredimo tako bolj stabilnega. Če ste za kraka elise uporabili pre­tanek papir, bo model imel premalo začetne hitrosti in ne bo letel dolgo. Uporabite trši in težji karton, ali pa na konce krakov elise namestite do­datne uteži. Elisa bo imela več vrtilne energije in model bo letel dalj in višje.
Malo eksperimentiranja in vaš model bo poletel zelo visoko. Naredite lahko več modelov in priredite tekmovanje med prijatelji.

Objave iz iste kategorije: