Mavrični jadralni model

Pred vami je načrt, ki zahteva nekoliko več časa za izdelavo. Čeprav za izdelavo potrebu­jete razmeroma malo materiala, boste za kos balse in japonskega papirja morali obiskati kak­šno modelarsko trgovino. Naj vas potolažim, da balso lahko nadomesti­te s kartonom, japon­ski papir pa s svilenim.

Iz vezane plošče izrežite najprej nos trupa, ter vanj zalepite smrekovo letvi­co 8×4 mm, dolgo 25 cm, ki je obrušena tako, da se na koncu stanjša. Iz balse 1,5 mm izrežite mizico za krilo, višinski stabilizator in smerni stabili­za­tor. Vse dele prilepite in učvrstite z bu­cikami in lepilnim trakom. Ko se lepilo posuši, robove lepo obrusite.
Krilo najprej narišite v naravni veli­kosti, saj je v načrtu narisana le ena polovica (glej PDF). Ta načrt pritrdite na mehkejšo ravno desko in z bucikami pritrdite smre­kovo letvico 4×5 mm. Iz balse de­beline 1,5 mm izrežite 15 enakih reber in jih nanizajte na letvico. Spoje lepite z belim mizarskim lepilom. Z bucikami pritrdite še prednjo in zadnjo letvico. Iz balse 1,5 mm izrežite dve uški in ju pod kotom prilepite na konce krila tako, da je zadnji rob dvignjen za 5 cm. Špra­njo, ki nastane med rebrom in uško, za­pol­nite s kosom balse, ter vse skupaj lepo obrusite. Preverite, da krilo ni zvito ali krivo.

Krilo prekrijte z japonskim ali svile­nim papirjem ter ga na površino prile­pite z brezbarvnim nitro ali vodnim lakom. Papir položite na krilo ter ga po robovih pre­mažite z lakom. Porozna površina pa­pirja popije lak in se prilepi na pod­lago. Ko se lak posuši, papir navlažite z vo­do in počakajte, da se papir posuši in lepo napne. Ko je napet, ga narahlo še trikrat prelakirajte z nitro lakom. Krilo na trup pritrdite z elastiko.
Sestavljenemu modelu preverite te­žišče, ki se nahaja 25-30 mm za pr­vim robom krila. Model v teh točkah po­stavite na prste; sprednji in zadnji del mora biti enako težak. Če je kateri del la­žji, prilepite utež, naj­bolje kakšno kovinsko podložko ali matico.
Model spuščajte v lepem in mirnem vre­menu. Če piha veter, ga vedno vržete proti vetru. Model primete v težišču in ga z rahlim sunkom roke vržete naravnost. Hitrost modela, ko zapusti roko, mora biti enaka s katero model leti. Če boste model vrgli premočno se bo le ta povzpel, izgubil hitrost in nato omahnil proti tlom. Posledica je razbit model.

Objave iz iste kategorije: