Letalski modeli

Kategorije pri letalskih modelih so razdeljene na 4 glavne skupine.

Skupina F1 predstavlja prostoleteče modele, oziroma modele, pri katerih med letom ni fizične povezave med modelom in pilotom. Ta skupina se deli na manjše skupine, ki ji sledijo črke po abecedi. F1A so prostoleteči jadralni modeli, F1B prostoleteči modeli s pogonom na gumo, F1C modeli, ki za dvig uporabljajo batni motor, F1D sobni modeli, ki jih spuščamo v večjih dvoranah, ostale podskupine, ki so pri nas zelo slabo zstopane pa predstavljajo dodatna pravila in zahteve pri tekmovanju.

Skupina F2 predstavlja motorne modele, ki so vodljivi preko dveh jeklenih žic. S tema žicama krmilimo samo komando višine, model pa leti v krogu v katerem središču stoji pilot in krmari model. Tudi ta skupina se deli na podskupine. F2A so vezani hitrostni modeli, F2B akrobatski modeli, F2C modeli za ekipno tekmo, F2D pa za zračni boj. Te kategorije so bile aktualne v časih, ko radijsko vodenje še ni bilo dovolj razvito.

Skupina F3 so modeli vodeni z radijsko postajo. Podskupina F3A je najbolj aktualna, predstavlja pa specialne akrobatske motorne modele za izvajanje akrobatskega programa. Skupina F3B so radijsko vodeni jadralni modeli, ki tekmujejo v treh disciplinah, F3C helikopterji, F3D motorni modeli za tekmovanja okoli balonov, F3E radijsko vodeni modeli na električni pogon, F3F so podobni jadralni modeli kot za disciplino F3B, le s to razliko, da se tekmuje na pobočju. F3G so modeli imajo pomožni batni motor za dvig na zadostno višino, F3H modeli za letenje na ravnini, F3J termični jadralni modeli in F3K iz roke startani jadralni modeli, znani tudi pod skupino HLG.

Skupina F4 predstavlja makete pravih letal v treh kategorijah. F4A so prostoleteče makete, F4B makete za krožni let in F4C radijsko vodene makete.

Skupina ACES je dokaj nova disciplina, predstavlja pa motorne letalske modele – polmakete v merilu 1:12. Model mora biti maketa vojaškega letala, zgrajenega v letih 1941 do 1945. Modeli tekmujejo v zračnem boju.

Objave iz iste kategorije: