Rusko kegljišče

Igra, ki jo poznajo po vsem svetu, se je sicer razvila v več inačic z različnimi pravili, vendar je vsem skupno število kegljev, postavljenih v kegeljni križ. To je namišljena ploskev v obliki kvadrata, ki stoji na kotu.
Kegljišče, ki je pred vami, se imenuje Rusko kegljišče, ki je lahko različnih velikosti, vi pa si lahko izdelate igro, ki jo boste igrali tudi v mrzlih zimskih večerih na toplem (glej PDF).

Podstavek naredite iz iverne ali lesene plošče na katero pritrdite roko, ki jo sestavite iz lesenih letev 20 x 20 mm. Na podstavek jo dodatno utrdite z dvema kovinskima kotnikoma in privijačite. Na vrhu privijte kovinski kavelj in nanj privežite mehko vrvico, na drugi konec pa majhno kroglico. Kroglica je lahko lesena ali plastična, pomembno je, da je dovolj težka. Na podstavek narišite mrežo in devet krogov, kjer bodo stali keglji. Za keglje lahko uporabite lesene figure kmetov za šah, lahko pa iz okrogle palice narežete devet valjev in jih uporabite za keglje.

Metanje kroglice pri tej igri je nekoliko drugačno kot pri običajnem kegljanju. Kroglica zadeva od zadaj, zato so figure razporejene v obratnem vrstnem redu. Pri metu se podrejo različni keglji, zato so nekatere kombinacije različno poimenovane, njihova imena so pripisana na načrtu. Luknja se imenuje tisti met, pri katerem krogla ne podre nobenega keglja, pač pa steče med posameznimi vrstami kegljev, devetka pa je največji uspeh, ki pa ni ravno pogost.

IGRA ZA NAJVEČJE ŠTEVILO TOČK
Vrstni red igralcev izberemo z žrebom. Vsak podrt kegelj šteje eno točko, velika luknja tri točke in mala luknja dve točki. Igra vsebuje štiri kroge, v vsakem pa ima kegljač na razpolago en met.

IGRA ZA PRAVICO
V igri je le pet kegljev: prednji ogelnik, leva in desna prednja dama ter oba kmeta. Igra ima šest krogov, v vsakem pa ima igralec dva meta. Po vsakem metu keglje na novo postavimo in dosežene točke seštejemo. Točkujemo takole: prednji ogelnik – 5 točk, velika luknja – 4 točke, dama – 3 točke, mala luknja – 2 točki in kmet – 1 točka. Pri tem upoštevamo le tisti kegelj, ki daje največ točk.

LIBEK
Vsak igralec ima tri mete in ne postavlja na novo kegljev. Če je uspel igralcu kak lik, ki ga prepoznava ocenjevalna tablica, po metu ponovno postavimo vse keglje. Na začetku dobi vsak igralec 200 točk, ki se mu odštevajo.

CIRKUŠKA IGRA
V igri je samo en kegelj, najprej prednji ogelnik. Ko ga igralec podre, postavimo prednjo levo damo, nato levega kmeta, levo zadnjo damo, zadnji ogelnik, zadnjo desno damo, desnega kmeta, prednjo desno damo in končno kralja. Vsak podrt kegelj šteje 5 točk. Če igralec v enem krogu podre vse po vrsti postavljene keglje, to imenujemo cirkus, ki velja 50 točk.

IGRA ZA DAME
Na igrišču stojijo samo dame, ki štejejo po 5 točk. Če podre kegljač prednjo levo in zadnjo desno figuro oziroma prednjo desno in zadnjo levo figuro, doseže 12 točk. Če z enim metom podre vse figure, doseže 30 točk. V vsakem od treh krogov mečejo vsi igralci po trikrat.

Objave iz iste kategorije: