KBL-12

Leto izdelave: 1954 – v fazi projekta
Konstruktor: ing. Marjan Slanovec
Razpetina: 6,5 m
Dolžina: 7,32 m
Višina: 2,65 m
Vitkost: 6,1
Površina: 7 m2
Profil: NACA serije 65
Konstrukcija: kovinska
Teža praznega letala: 355 kg
Teža polnega letala: 700 kg
Obtežba: 100kg/m2
Maksimalna hitrost: 510 km/h
Potovalna hitrost: 450km/h
Dviganje z maksimalnim potiskom: 10 m/sek
Dviganje s stalnim potiskom: 6,5 m/sek
Dolet na višini 3000 m: 450 km
Dolet na višini 9000 m: 900 km
Motor: Turbomeca »Palas«
Maksimalna potisna sila motorja: 150 kg pri 33800 obr/min
Namen: reakcijsko letalo

KB–6 je bilo prvo Slovensko povojno motorno letalo in KBL–12 naj bi bilo prvo Slovensko reaktivno letalo za katero je bil projekt izdelan v tovarni LIBIS kot zamisel in projekt ing. Marjana Slanovca.

Model KBL 12 (različica A) iz lesa, ki ga je naredil Jože Prhavc. Fotografijo so posneli v foto krožku Ljudske tehnike pod vodstvom Antona Pavlovčiča, objavljena pa je bila v prvi številki revije Krila leta 1956 (Vir: Tim, 1, 2012).

Žal ta obetavni projekt ni doživel uresničitve in je s smrtjo predsednika Letalske Zveze, Branka Ivanuša, zamrl istočasno s prenehanjem delovanja tovarne.

Projekcije letala KBL 12 (Risba: Anton Pavlovčič).

Nemiren duh, večne želje po novem in boljšem, vse to in prigovarjanje Branka Ivanuša, je privedlo konstrukcijski biro do misli, kako na bi izgledalo lahko reakcijsko letalo, zgrajeno z materialom in zmožnostmi, ki so bili takrat na razpolago.

Originalni tehnični risbi projekta KBL-12. Levo verzija A, desno verzija B.

Nekatera tuja letala te zvrsti, ki so imela vgrajene motorje Turbomeca »Palas«, so vzpodbudila konstrukcijski biro, da je resnično pričel z delom. Za motor je bila odločitev kratka. Edini dostopni motor je bil že omenjeni Turbomeca »Palas« in glede na sposobnosti tega motorja, naj bi izdelali načrte za želeno letalo.

Model KBL 12 fotografiran z več kotov, ki so ga poslali na meritve v vetrovnik v Žarkovo. Rezultati meritev so bili zelo dobri. (Vir: Tim, 1, 2012).

Že od vsega začetka je bilo jasno, naj bo krilo laminarno. Izkušnje, pridobljene na jadralnem letalu KB-9 so nudile široke možnosti izdelave krila in trupa po novih tehnoloških postopkih, ki bi omogočili resnično laminarno krilo in trup.

Libis KBL 12 (različica B). Tudi ta model je izdelal Jože Prhavc. (Vir: Tim, 1, 2012).

Osnovna zamisel se je po natančni analizi zahtev in možnosti dokončno izčistila. Letalo naj bo dvosedežni nizkokrilec, s sedežema drug za drugim. Namenjeno naj bi bilo šolanju, trenaži in športu.

KBL 12, verzija B.

Sposobno naj bi bilo za izvajanje vseh akrobacij, pri vsem tem pa naj bi letalo bilo sposobno vzletati in pristajati na travnatih letališčih. Letalo naj bo čim hitrejše, dobro naj bi se dvigalo, njegov dolet pa naj bi bil vsaj tako velik, kot je dolet turističnih štirisedežnih letal.

Model letala KBL 12, ki ga je zgradil Kristjan Brejc (Vir: Tim, 2, 2012).

Upoštevajoč vse te zahteve, so lahko začeli s točno raziskavo domačih tehnoloških sposobnosti. Predvideli so tudi uvoz nekaterih lepil, tako, da so bile možnosti jasne in pogoji za uspeh zagotovljeni.
Domače tovarne so od konca vojne pa do začetka raziskav za KBL-12 že tudi toliko napredovale, da bi bilo možno izdelati prav sodobno letalo.

Notranjost kabine z elektronskimi deli, rezervoarjem in turbino. (Vir: Tim, 2, 2012).

Potrebni podatki so bili tu in začeli so z izdelavo predhodnih načrtov in prve dispozicije. Tako se je izoblikovala prva točna predstava.
Letalo je nizkokrilec z razpetino 6,5 metra. Krilo je izdelano iz enega kosa, s kovinskimi nosilci in rebri iz lesa, prevlečeno pa z dural pločevino.

Elektronski deli v kabini, kasneje se bo naredila tudi inštrumentna plošča in sedeži. (Vir: Tim, 2, 2012).
Kristjan Brejc med pripravo na prvi let (Vir: Tim, 2, 2012).

Pločevina ni kovičena na rebra, pač pa lepljena tako, da bi bila površina krila čim bolj gladka. Na splošno naj bi bilo na letalu čim več lepljenja, izogibajoč se kovičenju. Krilo ima prigrajena zakrilca.

Po uspešnem letu. Od leve proti desni stojijo: Albin Novak, Marjan Slanovec, Kristjan Brejc in njegov oče Janez. (Vir: Tim, 1, 2012).
Konstruktor Marjan Slanovec (levo) med razgovorom glede rešitve konstrukcije in pogona krilc. (Vir: Tim, 2, 2012).

Glavni kolesi uvlačljivega podvozja se uvlačita proti sredini trupa in sta pritrjeni med glavnim in pomožnim nosilcem. Trup je sestavljen iz dveh delov in to iz prednjega, v katerem sta nameščena pilotska sedeža in zadnjega, v katerem je nameščen motor.

Detajl izpušne cevi turbine (Vir: Tim, 2, 2012).
Detajl pokrova kabine (Vir: Tim, 2, 2012).

Prvotno je imelo letalo na vsaki strani trupa vstopnik za zrak, ker pa so v vstopniku precejšne izgube, so računi pokazali, da je bolje izdelati en sam vstopnik. Tako je imela dokončna verzija en sam vstopnik za zrak na zgornji strani trupa, takoj za zadnjo kabino.

Prva različica makete je bila še brez dodatnih krilnih zaključkov, ti so bili dodani pozneje. (Vir: Tim, 2, 2012).

Prvi del trupa naj bi bil sestavljen iz lesenih okvirjev in prevlečen z vezanim lesom. Vendar naj bi bil ta del tako izdelan, da se na trupu obrisi okvirjev ne bi poznali.
Zadnji del naj bi bil zvarjen iz jeklenih cevi ter prekrit z dural pločevino.

Pripravo na let na letališču v Lescah spremlja konstruktor Marjan Slanovec (Vir: Tim, 1, 2012).
Tik pred prvim vzletom modelar Kristjan Brejc preverja še zadnje nastavitve (Vir: Tim, 1, 2012).

Prehod krila v trup je odebeljen tako, da se skrije kontura uvlečenega kolesa, ki sicer gleda iz obrisa krila. Iz opisanega je razvidno, da je bila posvečena posebna pozornost, poleg že omenjenim aerodinamičnim zahtevam, še prav posebno teži letala.

KBL 12 nad Lescami (Vir: Tim, 1, 2012).
Nizek prelet steze (Vir: Tim, 1, 2012).

Tako so izvedene amortizacije nog oljno-pnevmatsko in ne z jeklenimi vzmetmi kot je bila do tedaj navada pri nas. Pri izdelavi načrtov so bile vsakemu najmanjšemu delu skrbno izračunane teže.

KBL 12 pred pristankom (Vir: Tim, 1, 2012).

Tako skrbno in točno dotlej v konstrukcijskem biroju še niso izdelovali načrtov. Kljub nenehni borbi za težo in prostor pa je aerodinamika kril in trupa odlično uspela. Vsi pogoni nog, zakrilc in trimerja so bili predvideni v električni izvedbi. Vsak vzvod, vsak del je bil stokrat pretehtan in premišljen.

Model KBL 12 na Mitingu malega letalstva v Lescah leta 2013.

KBL-12 je tudi prvo letalo konstrukcijskega biroja, za katero so na maketi v vetrovniku izvedli točne meritve. Podatke o letalu, potrebne za meritve, so poslali v vetrovnik v drugi polovici del pri izdelavi načrtov.

Pogled od spredaj.

Tedaj pa je iz razlogov,ki niso povsem znani, padla odločitev naj se preneha z delom na načrtih za KBL-12. Tedaj je ta novica med sodelavci biroja vzbudila žalost in potrtost.

Model letala KBL 12 v svojem elementu.

Kmalu po prekinitvi del na tem projektu pa je kot nalašč prišlo poročilo o rezultatih merjenja vetrovniku. Rezultati merenj so bili odlični in so v celoti potrdili pravilnost aerodinamskih stabilnosti proračunov.

Tik pred pristankom.
Uspešen polet.

Tako je odšla v pozabo želja in zamisel zgraditi našemu letalstvu sodobno in moderno lahko reaktivno letalo. Skoraj gotovi načrti in rezultati meritev v vetrovniku, pa se praše v arhivu konstrukcijskega biroja.

Model letala Libis KBL 12.

Objave iz iste kategorije: