Izbira servomotorja za letalski model

Izbiri pravega servomotorja, ki bo izvrševal dano nalogo na našem modelu, posvečamo velikokrat premalo pozornosti. Kot začetniki v modelarstvu se srečamo s standardnimi servomotorji, ki so nižjega cenovnega razreda in dovolj močni za pogon krmil, saj so začetniški modeli tudi standardnih dimenzij. Problem nastane, ko takšne servomehanizme vgradimo v večji in zmoglivejši model, ki je povrhu še akrobat. V takšnih primerih se kaj rado zgodi, da odpovejo zobniki in to ravno v najbolj kritični situaciji, saj je servomotor takrat najbolj obremenjen.
   V tem članku se ne bomo seznanili s tipi servomehanizmov, pač pa bomo poskušali izračunati navor, ki ga mora servomotor premagovati ob določeni obremenitvi. Poleg podatkov za servomotor, ki jih podaja proizvajalec je poleg dimenzije, mase, hitrosti obračanja, porabe toka in maksimalni kot zasuka podan tudi navor. Razumljivo je, da bomo za majhen model uporabili čim manjše servomehanizme, da prihranimo težo. Pri hitrostnih modelih bomo seveda iskali hitre servomehanizme. Toda vseeno nas na koncu še vedno zanima podatek o navoru servomehanizma.
Povezava sevomotorja
   Navor, ki je potreben za premikanje krmila je odvisen od veliko dejavnikov. Na prvem mestu je velikost krmila in hitrost modela, ki naraščata s kvadratom. Tudi odklon je velikega pomena, saj pri akrobatskih modelih zasledimo velike repne površine, ki imajo velike odklone. Pri premišljenem načrtovanju vsakega pogona posebej se da veliko rešiti, saj sta odločilnega pomena tudi obe ročici na servomehanizmu in na krmilu. Manjši navor potrebujemo, če uporabimo čim manjšo ročico na servomehanizmu in čim večjo na krmilu. Ponavadi je mehansko težko rešiti tak problem, saj s tem ne dosežemo dovolj velikih odklonov. Lahko pa dolžine ročic čim bolj optimalno določimo. Tudi na pravokotnost ročic in droga moramo biti pozorni. Ročica na krmilu mora imeti luknjice za vilice v isti liniji kot os krmila ter pravokotna na središčnico krmila.
   Velikega pomena je tudi izvedba pogona. Pogoni s togimi palicami je dobra rešitev, ki nudi malo upora, če se drogovi ne drgnejo ob ohišje ali podobno. Še boljša rešitev je pogon z dvemi jeklenimi vrvicami, ki sta speljani na obeh straneh ročice. Ta izvedba mora biti pravilno narejena, da se izognemo ohlapnemu krmilu, ali v nasprotnem primeru zategovanju vrvic, kar pripomore k poškodbi ležaja v servomehanizmu. Pogoni z bovdi v cevkah imajo največ upora, zato se pri večjih modelih ne uporabljajo.
   Kakšno izvedbo pogona bomo uporabili v našem primeru ni pomembno, saj želimo dobiti podatek, kakšen navor potrebujemo, da servomotor premakne krmilo v določen kot pri neki hitrosti. Trenje povezave servomehanizma in krmila bomo zanemarili.
   Izračun srednje globine krmilaKonverzija hitrostiPotrebujemo kar nekaj podatkov, ki nam bodo služili za izračun. Ker se model giblje skozi zrak je odvisen od njegove gostote. V formuli uporabljamo kar konstanto 1,23 (kg/m3), ki je določena za nadmorsko višino. V višje ležečih krajih je ta gostota sicer manjša, vendar za izračun uporabimo vedno največje možne vrednosti. Izračun navoraZa računanje aerodinamične sile na krmilu bomo potrebovali podatek o hitrosti modela, odklona krmila, površini celotnega krmila ter o srednji globini. Kadar imamo krmilo pravokotne oblike je globina samo ena. Kadar pa imamo krmilo v obliki trapeza pa si srednjo globino lahko izračunamo po formuli.
   Ker pa aerodinamična sila deluje na sredini nekega telesa, bomo za izračun potrebovali polovico srednje globine krmila. Ta podatek nam tudi daje določeno dolžino ročice, ki jo določa točka vrtišča krmila in točka aerodinamične sile.  S primerjavo te ročice ter obeh ročic na servomotorju in na krmilu lahko določimo navor na servomehanizmu. Kompletna formula je dokaj enostavna.
   V formuli uporabljamo enoto za hitrost m/s, ki jo iz enote km/h hitro pretvorimo tako, da km/h delimo s 3,6. Za boljšo predstavo pa je dodana tudi tabela z že pretvorjenimi hitrostmi. Ostale dolžinske in površinske mere so v metrih. Zaradi tega dobimo rezultat v Nm. Ker pa so navori servomotorjev podani v Ncm, moramo rezultat formule pomnožiti s 100 in tako dobimo rezultat v Ncm.
   K podatku, ki nam ga daje formula moramo prišteti še določeno rezervo, ki je odvisna od trenja povezave.
   
   Primera:
   Predvidevajmo, da imamo visokokrilni začetniški model razpona 150 cm.
   Hitrost modela – 60 km/h – 16,6 m/s
   Odklon krmila – 15°
   Površina krmila – 4 x 50 cm = 0,02 m2
   Polovica globine krmila – 0,02 m
   Ročica na krmilu – 0,015 m
   Ročica na servomehanizmu – 0,01 m
Primer 1
  
   Drugi model je akrobat F3A
   Hitrost modela – 120 km/h – 33,3 m/s
   Odklon krmila – 15°
   Površina krmila – 5 x 60 cm = 0,03 m2
   Polovica globine krmila – 0,025 m
   Ročica na krmilu – 0,015 m
   Ročica na servomehanizmu – 0,015 m
Primer 2

Izračun navora servomotorja lahko enostavno opravite v programu.

Objave iz iste kategorije: