F1 – modeli za prosti let, kjer ne obstaja fizična povezava med tekmovalcem in modelom

Pravila tekmovanja:
Poskus leta se lahko ponovi, če se model zaleti z drugim modelom v letu ali poletanju z osebo. V primeru, da v omenjenih primerih model normalno nadaljuje let, lahko tekmovalec zahteva, da se mu let uradno prizna. V vsakem uradnem letu ima tekmovalec pravico opraviti dva poskusa, če mu prvi ne uspe.
Za končni plasman se vzame seštevek sedmih letov vsakega tekmovalca.
Da bi lahko dobili zmagovalca, kadar ima po sedmih letih več tekmovalcev enak seštevek točk, odredi organizator dodatne lete fly-off. Vsak dodatni let traja minuto več od predhodnega in to toliko časa, da se dobi zmagovalec.
Trajanje leta je omejeno na maksimalno 3 minute – 180 sekund, 7 letov x 180 sekund = 1260 sekund. Trajanje leta se prične meriti, ko tekmovalec odpne model s startne vrvice (kategorija F1A), v kategorijah F1B in F1C pa takrat, ko tekmovalec model spusti iz roke. Sodniki morajo poznati obliko in barvo modela, da ga med letom razločijo od drugega. Let se smatra za končanega, ko se dotakne zemlje ali ko naleti na neko oviro in tako dokončno konča let. V slučaju, da sodniki izgubijo model iz vida, prav tako ustavijo štoparice in let se zaključi. Let merita vedno dva sodnika, od teh pa mora en vedno imeti daljnogled, na svetovnih prvenstvih pa oba sodnika. V času trajanja leta se morajo sodniki nahajati  v krogu premera 10 m, od kjer je model poletel.
Vsak tekmovalec ima pravico imeti enega pomočnika. Pomočnik pri kategoriji F1A pomaga tekmovalcu pri startu izpustiti model. V kategorijo F1B mora tekmovalec sam nositi gumo in spustiti model, prav tako pa mora v kategoriji F1C tekmovalec sam zagnati motor in spustiti model. Pri vseh startih je skakanje tekmovalca dovoljeno. V kategoriji F1A ni dovoljeno pri odpenjanju metati mehanizma, na katerem je navita startna vrvica, lahko pa se odvrže sama vrvica.

F1A  – jadralni modeli

Jadralec je leteči model, ki nima pogonske naprave. Pri jadralcu se vzpon ustvarja z aerodinamičnimi silami na nepremične nosilne površine. Med letom se površine  ne smejo premikati (vrteti ali mahati). Lahko se  spreminjajo krivine profila ali vpadni koti. Modeli s spremenljivo geometrijo ali površino morajo odgovarjati vsem tehničnim zahtevam, če so nosilne površine v minimalnem ali maksimalnem položaju.
Nosilna površina   32 – 34 dm2
Najmanjša teža   410 g   
Največja obtežba na površino  50 g/dm2
Največja dolžina startne vrvice, obtežene z  2 kg teže pri merjenju  50 m
Definicija poskusa:
a.) če je let modela po odpenjanju s startne vrvice krajši kot 20 sekund;
b.) če model prileti na zemljo, ne da bi se odpel od startne vrvice;
c.) če se tekmovalec oddalji od sodnikov toliko, da ne vidijo momenta, ko se model odpne z vrvice;
d.) če modelu med poletanjem ali letom odpade del;
e.) če se model ali startna vrvica zaplete oziroma odleti z drugim modelom.

F1B  –  modeli s pogonom na gumo

To je leteči model, ki ima za pogon  raztegljiv motor, pri katerem se  vzgon ustvarja z aerodinamičnimi silami, ki delujejo  na nepremične površine (ne smejo  mahati ali se vrteti). Modeli s spremenljivo površino  morajo odgovarjati vsem tehničnim zahtevam, če so nosilne površine v  minimalnem ali maksimalnem  položaju.
Nosilna površina 17 – 19 dm2
Najmanjša teža brez enega ali  več motorjev 190 g
Največja obtežba  na površino 50 g/dm2
Največja teža enega ali več podmazanih  motorjev 40 g
Definicija poskusa:
a.) če je let modela po odpenjanju s startne vrvice krajši kot 20 sekund;
b.) če modelu med poletanjem ali letom odpade del.

F1C – modeli z batnim motorjem

To je leteči model, ki pridobiva moč za  letenje s pomočjo batnega motorja, pri katerem se vzgon ustvarja z aerodinamičnimi silami, ki delujejo na  nepremične nosilne površine (se ne smejo vrteti ali mahati). Model s spremenljivo površino ali geometrijo mora odgovarjati vsem tehničnim zahtevam, če so nosilne površine v minimalnem ali maksimalnem položaju.
Največja delovna prostornina enega ali več motorjev  2,5 ccm
Podaljški na izpuhu motorja ali motorjev niso dovoljeni.
Najmanjša skupna teža delovne prostornine motorja  300 g/cm2
Najmanjša obtežba na nosile površine  20 g/cm2
Največja obtežba na nosilne površine  50 g/cm2
Najdaljše delovanje motorja po spuščanju modela iz roke  7 sekund
Gorivo za motorje z žarilno svečko priskrbi organizator tekme in je sestavljen iz 80% metanola in 20% olja (ricinus ali sintetično).
Definicija poskusa:
a.) če je let modela po odpenjanju s startne vrvice krajši kot 20 sekund;
b.) če modelu med poletanjem ali letom odpade del.
c.) Če je delovanje motorja daljše od 7 sekund.
Definicija uradnega leta:
a.) prvi poskus leta je enak ali večji kot 20 sekund;
b.) če je delovanje motorja enako ali manjše od 7 sekund in če je let večji ali enak od 20 sekund.
c.) Če je v drugem poskusu delovanje motorja manjše ali enako 7 sekundam, ne glede na trajanje leta.

F1D – sobni modeli

Sobni modeli spadajo v kategorijo specialnih modelov, ki so namenjena za letenje v zaprtih prostorih. Za to se uporabljajo učilnice, telovadnice in razne zaprte hale, v katerih so mogoči leti tudi več deset minut.
Spreminjanje smeri leta se izvaja s tankimi in dolgimi palicami ali pa z balonom, napolnjenim s helijem, privezanim na tanko vrvico.
Med vodenjem svojega modela se ne sme motiti drugih modelov.
Model se lahko vodi samo s prednje strani.
Maksimalni razpon projekcije krila je 65 cm.
Minimalna teža modela brez gume je 1 gram.
Tekmovalec ima pravico do 6 letov, kjer se za plasman upoštevata dva najboljša leta. Število modelov ni omejeno. V primeru trka dveh modelov se tekmovalci sami odločijo ali se let prizna ali pa se ponovi. Spreminjanje smeri modela je v vsakem letu dovoljeno trikrat po 15 sekund. Čas 15 sekund se šteje od prvega dotika vodila (palica ali vrvica)

F1D – junior – sobni modeli

Ta kategorija je namenjena tekmovanjem juniorjev. Razpon krila ne sme presegati 35 cm. Vsi deli morajo biti izdelani iz polnega materiala in prekriti s papirjem. Tekmovalec mora biti graditelj modela. Sam mora naviti gumo in spustiti model. Lahko ima enega pomočnika, starejšega od 16 let, da mu pomaga držati model.
Tekmovalec ima pravico do štirih letov, kjer se štejeta dva najboljša za plasman.
Merjenje trajanja leta meri sodnik. Let se prične, ko se model spusti iz roke in zaključi, ko model prileti na tla. V primeru, da se model zatakne za zid ali strop, sodnik nadaljuje merjenje še 10 sekund. Če se v tem času model sam ne odpne, se času odšteje 10 sekund. Če pa se model sam odpne in nadaljuje let, se merjenje časa nadaljuje brez prestanka.

F1E – jadralni modeli z avtomatskim upravljanjem

F1F – modeli helikopterjev

F1G – modeli na gumo (Coupe dHiver)

F1H – jadralni modeli

Objave iz iste kategorije: