Skupina ECO Junior + Senior


Proga in smer vožnje

Tekmovalni prostor je enakostranični trikotnik s stranico 30m. Tekmuje se v nasprotni smeri urnega kazalca. Boje so premera 10 cm in žive barve. Vsak tekmovalec ima svoje štartno mesto, ki ga določi organizator s štartno številko.

Pravila za Eco Expert

– Motor je brez omeitev
– Število celic je maksimalno sedem
– Uporaba manjšega števila celic ni dovoljena
– Čas teka je 6 minut
– Model se lahko rešuje po končanem teku, med tekom samo, če se model potaplja
– Teža modela mora biti po teku še vedno ista in ne sme biti manj od 1000g.
– Elisa je brez omejitev
– Dovoljen je samo podvodni pogon
– Štartna številka, ki je dobro vidna iz obeh strani modela.

Pravila za Eco-Team

– V tej kategoriji lahko tekmujemo z Eco Expert in Eco Standard
– Število ekip mora biti najmanj tri
– Če se rešuje model, gre naslednji lahko na progo šele takrat, ko je pobrani model na reševalnem čolnu
– Tek traja 18 minut
– Na štartnem mestu je dovoljeno imeti maksimalno tri pakete celic in jih med tekom ni dovoljeno dopolnjevati – Vsak voznik lahko vozi samo z enim modelom
– Ekipa ima v vodi lahko samo en model
– Naslednji tekmovalec iz ekipe da lahko model v vodo šele takrat, ko je predhodni model iz vode.

Dopolnila za DP in KT
– Tekmujeta najmanj dve ekipi. Vozi se samo en tek.
– Na KT v ECO teamu po dogovru ekipe lahko nastopijo tudi s po enim Mini ECO modelom.
– Na KT je lahko posebna Mini ECO team tekma. Čas vožnje je 15 minut.
– Ekipa je sestavljena iz dveh ali treh tekmovalcev po dogovoru.
– Mladinski ekipi lahko pomaga en član.
– Tekmujejo lahko največ trije čolni v eni ekipi, vsi imajo isto štartno številko.
– Pred tekom je obvezna kontrola vseh RV naprav na motnje tako, da so vključene vse istočasno.

Pravila na progi

– Če je vseh tekmovalcev več kot šest, se razdelijo v skupine.
– Na sodnikov znak  pomočniki tekmovalcev položijo modele v vodo in jih držijo v smeri vožnje.
– Štarter da zvočni signal za pričetek teka.
– Med tekom štartno mesto lahko zapusti le pomočnik, voznik modela in  RV naprava pa morata ostati na štartnem mestu do konca teka.
– Model se lahko dotakne boje.
– Vožnjo mimo boje po notranji strani, se lahko ponavlja, pri tem se ne sme ovirati drugih
 modelov. Če pride do oviranja je lahko tekmovalec diskvalificiran.
– Ko hitrejši model prehiteva počasnejšega, ga počasnejši pri tem ne sme ovirati, vijugati ali spreminjati smeri vožnje.
– Hitrjši model med prehitevanjem ne sme ovirati ali odrivati počasnejšega.
– Hitrejši model po prehitevanju lahko zapelje na linijo počasnejšega po treh dolžinah modela.
– Ko se počasnejši model približuje boji, ga lahko hitrejši model prehiti po notranji strani le v primeru, da je počasnejši model za pet dolžin oddaljen od boje.
– Če model med tekom izgubi štartno številko, je tekmovalec dolžan končati krog in nadomestiti štartno številko. Krogi brez štartne številke se ne štejejo.

Mini ECO

Nacionalna kategorija za državno prvenstvo.
Model – enotrupni
Masa – prosto
Motor – 400, 3 poli, feriti, zaprt
Pogon – podvodni
Elisa – prosto
Celice – 7x do max. Premera 17 mm
Tek – 5 min.
Proga – trikot 3×30 m

ECO START

Nacionalna kategorija za državno prvenstvo.
Model – enotrupni
Masa – do 1 kg
Motor – 500-600, 3 poli, feriti, zaprt
Pogon – podvodni
Elisa – plastika
Celice – 7x Sub C
Tek – 8 min.
Proga – trikot 3×30 m

ECO Standard

Pravila za Eco Standard
– Motor mora biti tipa 540, 550, ali 600 s trajnimi magneti in 3 polnim rotorjem
– Število celic je maksimalno sedem
– Uporaba majšega števila celic ni dovoljena
– Čas teka je 8 minut
– Model se lahko rešuje po končanem teku, med tekom samo če se model potaplja
– Teža modela mora biti po teku še vedno ista in ne sme biti manj od 1000g
– Elisa je brez omejitev
– Dovoljen je samo podvodni pogon
– Štartna številka, ki je dobro vidna iz obeh strani modela
– Model – enotrupni
– Celice – 7x Sub C
– Proga – trikot 3×30 m

ECO Expert

Model – enotrupni
Masa – do 1 kg
Motor – prosto
Pogon – podvodni
Elisa – plastika
Celice – 7x Sub C
Tek – 6 min.
Proga – trikot 3×30 m

ECO Team

Model – enotrupni
Masa – do 1 kg
Motor – prosto
Pogon – podvodni
Elisa – prosto
Celice – 3 x 7 Sub C
Tek – 18 min.
Proga – trikot 3×30

Objave iz iste kategorije: