Čolni kategorije MČ

MČ modeli so namenjeni tekmovanju v cilj brez RV vodenja, torej morajo voziti naravnost, da na nasprotni strani proge prevozijo vrata z najvišjo vrednostjo točk. Hitrost ni nujno velika.
Korito mora biti drugačne oblike, kot RV čolni, ki se morajo med vožnjo obrniti skoraj na mestu. Dovoljena dolžina trupa je maksimalno 700 mm, širina pa najmanj 175 mm, kar določa razmerje 1:4.
Ker ni potrebna velika hitrost, so lahko izdelani iz balsovega furnirja, letalske vezane plošče, izdelani pa so lahko tudi iz stiroporja ali tanjše lepenke, ki preživi tekmovanje ob dobri zaščiti z lakom. Za pogon se lahko uporabi cenejši 500, 600 ali tudi 400 motor z pogonom na 6 celic. Pri tekmovanjih je nad koncem proge napeta vrv, ki izključi klecno stikalo na modelu, da se motor izključi in zmanjša možnost poškodbe modela ob trku z robom bazena. Modelarji nataknejo na ročico stikala togo cevko, ki zadane ob napeto vrv in izklopi stikalo. Najvažnejše je krmilo, da model vozi naravnost. Na tekmovanjih so običajno zmagovali enostavni modeli, ki pa so bili dobro preizkušeni in naravnani.

MČ 1

– To so modeli ali makete motornih čolnov s podvodnim pogonom in z enakim elektromotorjem. Največja dolžina modelov ne sme presegati 700 mm. Največje razmerje med dolžino in širino modela je 1 : 4.
– Največja dovoljena napetost, merjena pri neobremenjenem viru, je 42 V.
– Na model med vožnjo ne sme na kakršenkoli način vplivati niti tekmovalec niti katerakoli druga oseba. Zaželjeno je, da se na modelu, ko ta prevozi ciljno črto, pogon izključi sam.
Organizator tekmovanja ni odgovoren za poškodbe na modelih, ki po prečkanju ciljne črte prosto nadaljujejo vožnjo.
– Tekmujejo lahko samo tekmovalci, ki so modele izdelali ali sestavili sami. Model mora biti izdelan za razred MČ-1, tekmovalec pa lahko z njim tekmuje še v razredu MČ-3.
– Tekmovanje poteka na 25 m dolgi tekmovalni progi. Ta je postavljena tako, da je startna črta kar rob bazena. Obenj tekmovalec prisloni krmilo modela oziroma zaščito vijaka izvenkrmnega motorja, ki pa ne sme biti odmaknjena za več kot 10 mm od vijaka motorja.
– Tekmovalec ima pravico do dveh tekov (startov). Kadar se tek prekine in traja prekinitev več kot eno uro, mora organizator tek ponoviti. Tekmovalna proga naj bo, kadar to dopuščajo možnosti, obrnjena proti vetru.
Boje ob progi imajo premer od 100 do 200 mm in morajo biti najmanj 100 mm nad vodo. Medsebojna povezava med bojami mora biti potopljena za najmanj 200 mm. Razdalja med vratci se meri med osmi boj. Boje morajo biti iz materiala, ki ne more poškodovati modelov.
– Model mora prevoziti tekmovalno progo v 60 sekundah, sicer se tek oceni z 0 točkami in organizator lahko odstrani model s proge. Prav tako se tek oceni z 0 točkami, če modelu odpove pogon ali če se mu okoli vijaka ovije tujek. Tekmovalec nima pravice do vnovičnega starta. Na startu ima lahko tekmovalec enega pomočnika. – Vsota obeh tekov določa uvrstitev. Večje število točk omogoča osvojitev boljšega mesta. Prva tri mesta se ne delijo. Kadar ima več tekmovalcev enako število točk, tekmujejo med seboj, dokler ne dobimo zmagovalca. Pogoje nadaljnega tekmovanja določa organizator.
– Vožnjo ocenjujeta dva sodnika.
– V tem razredu tekmujejo modelarji, ki do tekmovanja še niso končali osnovne šole.
– Pomembna je natančnost vožnje.

MČ 2

Zahteve so enake kot za MČ-1.
Najvišja dovoljena teža modela je 500 gramov.
Meri se hitrost, da čoln prepelje bazen (25 m).

MČ3

Enako kot za MČ1, le da se tekmuje skupinsko po 3 tekmovalci.
To je ekipna tekma, kjer se odraža natančnost ter hitrost modela in tekmovalca.

Objave iz iste kategorije: