Atlas

Atlas je tekmovalni prostoleteči jadralni model kategorije A-1. Namenjenjen je modelarjem, ki so pred tem že zgradili kakšen prostoleteč model.

Material: balsa, topol in smreka
Razpon: 1380 mm
Dolžina: 772 mm
Masa: 240 g
Površina: 17,85 dm2
Nosilnost: 13,45 g/dm2
Prekrivanje: japonski papir + lak
Gradnja: klasična lesena

Model ima vgrajeno:
• mehanizem za poravnavanje smernega stabilizatorja med visokim štartom
• mehanizem dviga višinskega stabilizatorja za vsiljen pristanek, ki se lahko časovno sproži s tlečo bombažno vrvico, ki je priložena KIT kompletu ali z vgrajeno časovno urico (opcija).

Cena KIT kompleta – 46,48 € (cena že vsebuje DDV)
NAROČILO: robert.resman(afna)siol.net ali 041 80 60 80
KIT komplet je možno kupiti tudi v trgovini MIBO

Navodila za sestavljanje

Orodje

Za sestavljanje potrebujete osnovno orodje in nekaj pripomočkov, ki jih najdete doma:
• ravno desko za sestavljanje modela,
• olfa nož ali skalpel,
• škarje,
• klešče,
• manjše kladivo,
• bucike,
• brusni papir zrnatosti 150 in 400,
• majhno deščico na katero nalepite brusni papir,
• lepilni trak,
• ščipalke za perilo,
• belo lepilo za les ali sekundno lepilo,
• prozorni lak.

Priprava delov

Zaradi laserskega razreza so deli izrezani zelo natančno, zato ni potrebnih posebnih priprav. Delom izrezanih iz balsinih plošč le s skalpelom zarežite v mostičke in jih odstranite. Deli označeni s črko K so sestavni deli krila, deli s črko S so sestavni deli stabilizatorja, deli s črko T pa predstavljajo dele trupa.
Najprej si priskrbite ravno in dovolj veliko desko na kateri boste sestavljali model. Načrt z lepilnim trakom prilepite na to desko, preko njega pa napnite tanko prozorno folijo. Folija bo preprečevala, da se deli ne bodo zalepili na načrt pri sestavljanju. Če nimate prozorne folije lahko s širokim prozornim lepilnim trakom prelepite dele na načrtu, kjer bodo lepljeni spoji.

Višinski stabilizator

Najprej se sestavi višinski stabilizator, ki je tudi najlažji za sestavljanje. Na svoje mesto z bucikami pritrdite srednjo letvico S5 ter zadnjo letvico S7. V sredini nataknite tri rebra S1, nato pa še vsa ostala rebra S2. Spredaj ob rebra pritisnite prednjo letvico S6, poravnajte rebra in jih zalepite. Med rebra nanizajte še polrebra S3 ter končna zaključka S4. Spoje zalepite, nato pa na srednja rebra opašite oplato S8 ter jo prilepite na svoje mesto. Pritrdilna elementa S9 in S10 še ne lepite na svoje mesto, saj ju boste zalepili šele potem, ko boste višinski stabilizator dokončno prekrili z japonskim papirjem.
Ko se lepilo dobro posuši, lahko odstranite bucike in višinski stabilizator odstranite iz šablonske deske. Obrusite zaključke ter prednjo letvico previdno obru­site v polkrožno obliko. Balsa je mehka, zato brušenje ne bi smelo delati težav.

Krilo – centroplan

Krilo je sestavljeno iz treh delov, centroplana na sredini ter obeh ušk. Vsak del sestavite posebej, zlepili pa jih boste šele po prekrivanju z japonskim papirjem.
Na šablonsko desko z bucikami najprej pritrdite zadnjo letvico K18. Ker je ta na rebra prilepljena pod kotom jo je pod kotom tudi treba pritrditi na šablonsko desko. Za pravi kot uporabite srednjo smrekovo letvico K16, ki jo na prednjem delu podložite in tako zagotovite pravi kot zadnje letvice K18. Ko jo utrdite z bucikami, lahko podloženo letvico odstranite.
Z bucikami na svoje mesto pritrdite tudi prednjo letvico K14. V utore zadnje letvice nanizajte rebra K1, K2 in K3 ter jih poravnajte po načrtu. Vsa rebra spredaj in zadaj prilepite na letvice, nato pa v spodnji utor prilepite še letvico K16. Ko se lepilo posuši prilepite še zgornjo letvico K16 ter letvico K17. Nad rebra K1 prilepite vse tri oplate K19, K20 in K21. Ko se lepilo posuši lahko v utore prilepite še vse štiri letvice K15. Na obeh koncih centroplana letvice, ki nekoliko segajo čez krilo lepo obrusite, da se poravnajo z rebri K3.

Krilo – uške

Uške sestavite na enak način kot centroplan. Pred pritrditvijo zadnje letvice na njen konec prilepite zaključek K13, v njegov utor pa spodnjo letvico K23. Zadnjo letvico K24 nato enako pritrdite pod kotom na šablonsko desko kot pri centroplanu. Z bucikami pritrdite tudi prednjo letvico K22 ter nanjo prilepite zaključek K13.
Na svoja mesta nanizajte rebra od K4 do K12 ter jih poravnajte po načrtu ter prilepite na prednjo in zadnjo letvico. Ko se lepilo posuši v spodnji utor reber prilepite letvico K23. Letvico lepite od rebra K4 proti koncu, vsak spoj pa lepo poravnajte z utorom na rebru. Ko se bo letvica prilepila na zadnje rebro K12 bo le ta lepo po spodnji konturi ukrivila tudi zaključek K13.
Ko se lepilo dobro posuši, na svoje mesto prilepite tudi zgornjo letvico K23. Na koncu krila jo pobrusite pod kotom nato pa blago ukrivite navzdol in prilepite na zaključek krila, da nastane lep prehod.
Ko se lepilo dobro posuši lahko odstranite vse dele krila iz šablonske deske. Letvice na uškah pri rebru K4 poravnajte s tem rebrom nato pa s skalpelom prednjo letvico na zaključku blago porežite navzdol in pobrusite.
Prednjo letvico lepo polkrožno obrusite da se oblika letvice lepo nadaljuje po konturi reber. V pomoč naj vam bo prerez C-C na risbi. Na zaključku krila obrusite še vse lepljene spoje, rob zaključka K13 pa polkrožno obrusite.
Deli krila so v grobem gotovi, pred prekrivanjem pa je treba še pod kotom pobrusiti vse spoje med centroplanom in uško. Rebra K3 in K4 previdno obrusite pod kotom, da se bo uška na koncu dvignila za 85 mm. V pomoč naj vam bo priložena šablona. Za preverjanje pravilnega kota ušk in natančnega prileganja uporabite ščipalke za perilo in tako začasno utrdite uški pod kotom. Krilo je tako gotovo in čaka le še na prekrivanje z japonskim papirjem.

Trup

Da bo trup zlepljen lepo naravnost ga tudi utrdite z bucikami na šablonski deski, kjer po konturi na načrtu zalepite obe letvici T4 in T5 ter med njiju na sredini zalepite še nosilec T3.
Ko se lepilo dobro posuši lahko trup snamete iz šablonske deske. V sredino utora za kljukico prilepite kovinsko kljukico T11 ter jo na obeh straneh utrdite z obema pokrovoma T25. Spoj lepo obrusite ter na eni strani trupa zalepite oplato T1. V ležišče zalepite utež T24 ter še drugo oplato T1. Vzdolž trupa zalepite še obe balsini oplati T6 ter robove lepo polkrožno obrusite. Na zadnji strani je spodnja letvica nekoliko daljša, ker služi kot zatič gume za pritrditev višinskega stabilizatorja. Na spodnji strani je smiselno zabrusiti plitev utor, da guma lepo leži na letvici.
Na svoje mesto prilepite mizico krila T7 in pazite, da bo res lepo pravokotna na trup. V odprtine v trupu zalepite še oba nosilca gume T8.
Na zadnjem delu trupa zalepite obe mizici višinskega stabilizatorja T9 in T10 ter pazite, da sta vsporedna z mizico krila. Na prednji mizici T9 zalepite še omejilec T23, ki drži višinski stabilizator na svojem mestu prod pravim kotom glede na trup.
Smerni stabilizator po robovih polkrožno obrusite, na spoju s premičnim delom pa s skalpelom zarežite dva utora, kamor zalepite obe foliji T20 kot tečaja spoja. V utore prilepite še oba nosilca vijakov T17 ter omejilec T18. V nosilca privijte oba vijaka T19 ter ju privijte le toliko, da se v levem položaju krmilo poravna ravno s trupom, v desnem položaju pa oklepa določen kot, katerega boste nastavili pri trimanju modela. Smerni stabilizator prilepite pravokotno na trup ter na enak način še spodnji del stabilizatorja pod višinskim stabilizatorjem T16.
Pod trup zalepite vse tri cevke T13, ki služijo kot vodilo vrvice T21 za krmiljenje smernega stabilizatorja. Za kljukico zabijte omejilec T12 ter na najlonsko vrvico na eni strani zavežite obroček T22. Vrvico napeljite skozi cevke ter obroček nataknite na kljukico. Na smernem stabilizatorju vrvico zavežite na ročico T18 tako, da je vrvica lepo napeta.

Prekrivanje

Na vrsti je prekrivanje z japonskim papirjem. Papir najprej ukrojite na kose, ki so za 1 cm večji kot deli za prekrivanje. Na enak način se prekrivajo vsi trije deli krila in višinski stabilizator. Prekrivati začnite najprej na spodnji strani.
Papir položite na površino, da na vseh straneh papir lepo gleda čez rob. Z mehkim čipočem in nitro ali vodnim lakom premažite papir na prednji in zadnji letvici, da se ta lepo prime nanje. Pazite, da je papir lepo raven in napet. Premažite še vse spoje na rebrih in notranjih letvicah ter počakajte, da se lak posuši.
Previdno prelakirajte še vso ostalo površino papirja in pazite, da razmočen papir ne poškodujete s čopičem. Papir se zelo grdo naguba, vendar naj vas to ne skrbi, saj se pri sušenju lepo napne.
Ko je lak suh in papir lepo napet s finim brusnim papirjem obrusite robove, da na ta način odstranite odvečni papir.
Tako pripravljene dele sedaj še dvakrat prelakirajte po celi površini in počakajte, da se lak res dobro posuši. Najbolje je zadnji sloj laka pustiti, da se suši vsaj 12 ur.
Prekrivanje na zgornji strani je enako kot na spodnji. Najprej papir z lakom prilepite na letvice, nato pa prelakirajte še vso ostalo površino papirja. Ko je lak na zgornji strani še moker, celotni del krila z bucikami pritrdite na šablonsko desko. Pod krilo vstavite priloženo šablono, da je krilo dvignjeno nad šablonsko desko za 3 mm. Pazite, da je ta razdalja enaka na vseh straneh in del krila lepo raven. Ta način preprečuje, da papir pri sušenju in napenjanju ne zvije celotnega dela krila.
Vse dele sedaj še dvakrat prelakirajte po celi površini in pustite pritrjene na šablonski deski dokler se papir res dobro ne posuši.
Po temeljitem sušenju laka dele odstranite iz šablonske deske in pobrusite še morebitne nepravilnosti. Uške zalepite na centroplan pod pravim kotom, ki ga zagotovite s priloženo šablono. Najbolje je centroplan krila obtežiti na šablonski deski in nato nanj zalepiti uške. Na tak način bodo uške prilepljene pod res pravim kotom.
Ko se lepilo dobro posuši, morebitne špranje še zalijete z lepilom ter spoj po potrebi obrusite. Na višinskem stabilizatorju zalepite še oba pritrdilna elementa S9 in S10 ter pazite, da sta zalepljena v sredini stabilizatorja.
Za boljšo obstojnost lahko dvakrat prelakirate tudi trup.

Priprava modela

Krilo na trup pritrdite z gumo, ki jo zataknete na oba nosilca T8 na trupu. Bodite pozorni, da je krilo res lepo pravokotno na trup.
Na desni strani smernega stabilizatorja med dele T17 in T18 nataknite majhno gumico, da se smerni stabilizator lahko sam odkloni v desno. Kot odklona nastavite z desnim vijakom.
Višinski stabilizator na trup pritrdite z dvema manjšima gumicama, prednjo nataknite na trup in jo zataknite na prednji zatič S9. Ta gumica mora zagotavljati, da se višinski stabilizator odkloni navzgor. Drugo gumico nataknite na zadnji del trupa in na zadnji zatič S10. Na zatiču S10 v luknjico zavežite vrvico ter jo na drugi strani zavežite na zadnji del trupa. Vrvica mora biti tako dolga, da se višinski stabilizator brez zadnje gumice odkloni navzgor za 52 mm. Kot je narisan na načrtu.
Odklon višine navzgor povzroči, da se model med letom ustavi ter lepo počasi v vodoravni legi pristane navpično navzdol. Med tekmovanjem ko model že doseže maksimalno dolžino leta je najbolje da čimprej pristane, da ga ve­ter ne odnese predaleč. Odklon višine je zato časovno določen, to pa se lahko doseže na dva načina.
Prvi način je uporaba časovne urice, ki po nastavljenem času sprosti vrvico ter s tem sproži odklon višinskega stabilizatorja. Ker so te namensko narejene urice danes težko dostopne, pa se lahko poslužujemo na starejši način. Za časovnik lahko uporabimo bombažno vrvico, ki počasi tli in na koncu prežge gumico, ki drži višinski stabilizator v vodoravni legi, da ta poskoči navzgor. Bombažna vrvica je določene dolžine, kar določa čas gorenja, poleg tega pa je prepognjena na pol, da prižgemo oba konca. To omogoča manjšo verjetnost da vrvica v zraku ugasne.
Vrvica je dolžine 7 cm (dve sta priloženi) kar omogoča tlenje okoli 4 minute. To je dovolj, da model pri visokem štartu dvignemo na primerno višino ter poiščemo termiko. Vrvico na sredini zataknemo med zadnjo gumico, ki jo po uspešnem letu zamenjamo z novo.

Trimanje modela

Model najprej strimamo za met iz roke. Ker je to tekmovalni model in ima določeno najmanjšo maso, je temu primerno zamaknjeno tudi težišče bolj nazaj. Stabilnost modelu omogoča nosilnost višinskega stabilizatorja, ki ima vzgonski profil. Kot višinskega stabilizatorja določa tudi režim leta, zato ta kot lahko poljubno spreminjate, brez dodajanja uteži v nos.
Modelu, ki pri metu iz roke strmo nadaljuje let proti tlom, višinski stabilizator ustvarja preveč dviganja na repu. To rešimo tako, da na zadnji mizici podložimo tanek karton in tako višinski stabilizator na zadnjem robu malenkost dvignemo. Z nekaj poskusi mora model lepo zajadrati.
Model, ki pri metu dvigne nos in nadaljuje nihajoč let navzgor in navzdol ima ravno nasproten učinek. V tem primeru je treba podlagati višinski stabilizator na prednji mizici. Če nikakor ne uspete strimati model za raven let, lahko v dodaten prostor na nosu trupa dodaste kakšen košček svinca. Z nekaj poskusi mora model lepo zajadrati.
Preden podložene koščke kartona prilepite na mizice in z lepilom utrdite dodatno utež v nosu trupa je najbolje poskusiti tudi sposobnost modela pri visokem štartu. Metanje z roke se od meta do meta razlikuje zato šele poskus z visokim štartom pokaže prave letalne lastnosti modela.

Visoki start

Za visoki start boste potrebovali tanko najlonsko vrvico ali laks dolžine 30 metrov, na katero na en konec privežete kovinski obroček. Najbolje se obnese obroček za ključe.
Obroček nataknite na kljukico ter zataknite plastični obroček, ki poravna smerni stabilizator. Model prime pomočnik, vi pa raztegnete vrvico do poljubne dolžine. Oba se postavita v smeri proti vetru. Pomočnik drži model pod kotom navzgor in pazi, da je vrvica stalno napeta. Z rahlim tekom napnite vrvico, pomočnik pa samo spusti model, ki se začne vzpenjati. Štart je podoben kot pri spuščanju zmaja. Ko model doseže najvišjo točko, prenehate teči in narahlo dvakrat potegnete za vrvico. Obroček se pri drugem potegu sname iz kljukice na modelu in obenem sname plastični obroček, ki zaradi tega odkloni smerni stabilizator.
Model v tej fazi začne leteli v krogih v smeri urinega kazalca. Premer kroga naj bo okoli 25 do 30 metrov kar lahko nastavite s spreminjanjem odklona smernega stabilizatorja, oz. z desnim vijakom.
Opazujte režim leta in ga po potrebi korigirajte s podlaganjem višinskega stabilizatorja na prednji ali zadnji mizici. Ko model par letov opravi brezhibno, lahko šele sedaj zalepite podložene ploščice na mizico.
Za uspešen let in doseganje daljših časov letenja modela bo treba kar nekaj vaje in spretnosti. Za udeležbo na tekmovanju pa kar nekaj treninga.

Objave iz iste kategorije: