• 1. Uvod v aerodinamiko

  Aerodinamika in mehanika letenja se med seboj zelo prepletata, zato sem dolgo razmišljal, kako bi ju obravnaval ločeno. Ker sta

 • 3. Akcija in reakcija zraka

  Vse sile, ki med letenjem delujejo na letalo nastanejo zaradi lastnosti zraka, ki ima svojo maso. Da letalo lahko leti,

 • 4. Vzgonski koeficient

  VPADNI KOT IN TRIMANJE Vseeno kako velik je model in kako hitro leti, je dosežen vzgon odvisen izključno od oblike

 • 6. Upor

  RAZMERJE VZGON/UPOR Celotni model je izpostavljen zračnemu toku in kot tak ustvarja določen upor. Celo notranji deli pokrova motorja, ščitnikov

 • 7. Reynoldsovo število

  MEJNA PLAST Najbolj pomembno razliko med modelom in pravim letalom pripisujemo tanki plasti zraka ob površini letala ki jo obteka,

 • 8. Mejna plast

  RE ŠTEVILO IN MEJNA PLAST Zračni tok se sreča krilom na prvem robu v zastojni točki . V tem hipu

 • 9. Zahteve različnih tipov modelov

  Potreba pri motornih modelih je doseganje visokih hitrosti in dobro vodljivost. Akrobatski modeli imajo svoje zahteve vodljivosti glede na tip

 • 13. Zaključek krila

  Zelo težko je oceniti kakšna oblika zaključka krila za določen model je najbolj učinkovita. Če opazujemo zaključke kril na različnih

 • 14. Profil krila

  Pogosto modelarji rišejo lasten profil prostoročno ali s preprostimi risarskimi pripomočki. Če lepo zaokroženo narišemo prednji rob in tekoče speljemo

 • 15. Ukrivljenost profila

  ZMOTE MED MODELARJI Modelarji imajo včasih zmotno mnenje o ukrivljenosti profila. Najboljši primer je profil Clark-Y, ki ima skoraj ravno

 • 16. Turbulentni profili

  RAZDELITEV TLAKA PRI NIZKEM RE ŠTEVILU Vzrok za nastanek ločitvenega mehurja je sprememba zračnega tlaka, ki vpliva tudi na vzgon.

 • 17. Turbulatorji

  Učinek ostrega prednjega robu je podoben kot žica turbulatorja v glavnem toku pred prednjim robom. Podoben učinek dobimo s trakom,

 • 18. Škodljiv upor

  POMEMBNOST ŠKODLJIVEGA UPORA Upor je glavni problem pri oblikovanju hitrih modelov. Stare študije so omenjale strujanje zračnega toka ob trupu

 • 19. Trimanje in stabilnost

  VZDOLŽNO RAVNOTEŽJE IN TRIMANJE Ravnotežje in stabilnost sta si različni, vendar tesno povezani. Za dober let mora biti model v

 • 20. Stabilnost

  DEFINICIJA STABILNOSTI Letalo je stabilno, če se po motnji poskuša vrniti v osnovni položaj in lepo uboga vse premike komand.

 • 21. Problemi stabilnosti

  POSEBNI PROBLEM: TEMELJITA PORUŠITEV VZGONA Pri normalnem letu ima T rep aerodinamično prednost, vendar v določenih položajih lahko pride do

 • 22. V lom krila

  Krilo brez V loma je nevtralno stabilno pri valjanju. Ko se valjanje začne, krilo nima težnje tega gibanja zaustaviti. Ko

 • 23. Vpliv motorja

  VRTENJE OKOLI OSI Vzrok vrtenja okoli osi, kot ga prikazuje risba, je nesimetrična porušitev vzgona na glavnem krilu. Pri polno

 • 24. Vodljivost

  UPOGLJIVE KRMILNE POVRŠINE Kot prava letala tudi DV modeli uporabljajo upogljive krmilne površine. Te so izvedene s šarnirji, katere se

 • 25. Flutter

  Vsaka upogljiva površina lahko zaniha. Flutter je nihanje ali silovito tresenje krmilnih površin na krilu, repnih površinah ali drugem upogljivem

 • 26. Elisa

  ELISA JE KOT ROČICA DISKA Rankin in Fraude sta že v 19. stoletju naredila prve raziskave za ladijski vijak, osnovne

 • 27. Korak elise

  Prva risba prikazuje prerez skozi krak elise na določeni razdalji od središča vrtenja. Za merjenje koraka se uporablja prerez, ki

 • 28. Efekt elise

  TOK NAVZDOL NA ELISI Kot na krilih tudi na elisi vsak krak proizvaja tok navzgor in navzdol. Prvi krak proizvaja