ACES – zračni boj (combat)

Zgodovinska podlaga za igro so letalske bitke med drugo svetovno vojno. Pravila so zasnovana tako, da so varna in zabavna tako za tekmovalce, kot za gledalce.
Vsa FAI pravila veljajo za pilota modela, model in opremo, razen kar je drugače urejeno s tem pravilnikom. Tekmovalec je odgovoren za brezhibno delovanje svojega modela na tekmi. Organizator tekme in glavni sodnik sta odgovorna za kontrolo frekvenc med tekmo.
Varnost je najpomembnejša. Vsako dejanje tekmovalca, ki ga glavni sodnik ali organizator smatrata za nevarnega, vodi v takojšnjo diskvalifikacijo tekmovalca. Novi tekmovalci morajo na željo organizatorja tekme opraviti testni polet in s tem dokazati, da so sposobni upravljati bojni model.
Leti se vedno pred varnostno črto, čim je ta postavljena.
Kazen –200 točk za prečkanje varnostne črte velja cel dan (vključuje testne polete, tekmovanje in letenje po tekmovanju na dan tekmovanja). Če model pade na tla na področju letenja, ga ne smemo pobrati dokler so drugi modeli v zraku.
Štartna mesta so med seboj razmaknjena za 3 metre. Področje pripravljenosti je približno 10 metrov  za štartnimi mesti. Med pripravljenostjo morajo biti piloti in njihovi pomočniki za črto pripravljenosti.
Občinstvo mora biti varno oddaljeno od varnostne črte (najmanj
60 m) ali pa mora biti zavarovano z varnostnimi napravami, kot so mreže in podobno. Z varnostno mrežo zaščiteno področje se smatra področje za varnostno mrežo. Širina varnega pasu je določena z vertikalno višino mreže. Če je mreža visoka pet metrov, potem varni pas sega pet metrov za mrežo. Do enega metra za mrežo se smatra za nevarno področje. Na celotnem prostoru, ki je bliže kot 60 metrov od varnostne črte in ni zaščiten z varnostno mrežo, je treba preprečiti dostop osebam, ki ne nosijo varnostnih čelad.  
Na tekmovališču mora biti označen prostor za prvo pomoč. V primeru nezgode mora biti tu na voljo oprema za osnovno prvo pomoč.

Model

Model mora biti maketa ali polmaketa bojnega letala v merilu 1:12. Originalno letalo je moralo biti zgrajeno med leti 1935 in 1945. Dovoljena so samo letala,  ki so imela več kot 500 KM vzletne moči.  Razpon kril in dolžina trupa ne smeta od merila 1:12 odstopati za več kot +/- 5%. Druge mere lahko odstopajo največ za dva centimetra.. Dolžina trupa se meri med skrajnima točkama trupa oziroma z zadnje strani propelerja. Debelina profila krila ne sme biti manjša od 10%, merjena na najtanjšem delu profila. Zaradi varnosti na prednjih robovih krila, na višinskem in smernem stabilizatorju ni dovoljeno pritrditi nič takega, kar bi štrlelo (topovi, antene itd). Model mora biti podoben originalnemu letalu, vključno z barvno shemo in oznakami. Tekmovalec naj na tekmovanje prinese objavljeno skico originalnega letala vsaj v merilu 1:72, da dokaže, da je model izdelan v merilu. Ni potrebno, da tekmovalec sam izdela letalo.
Dovoljeni so izpušni lonci drugih proizvajalcev pa tudi vmesniki med motorjem in izpuhom, če je to potrebno za odvod izpušnih plinov iz motorja. Krmiljenje motorja mora biti izvedeno tako, da tekmovalec lahko med tekmo v vsakem trenutku ugasne motor. Motorji, uporabljeni v t.i. »ducted-fan« pogonih, lahko uporabljajo resonančne cevi, pri običajnih pogonih s propelerjem  pa niso dovoljeni.
Dvotaktni motor s prostornino 3,5 ccm (.21)  lahko uporabimo, če je imelo originalno letalo razpon kril vsaj 12 metrov, model pa ima najmanj en meter razpona kril.
Če je imelo originalno letalo vsaj 12 metrov razpona, vsaj 25 m2 površine kril in da ima model vsaj 1 meter razpona, lahko uporabimo dvotaktni motor prostornine 4 ccm (.25).
Na drugih modelih so dovoljeni motorji s prostornino 2,5 ccm. Na vseh modelih so dovoljeni štiritaktni motorji prostornine do 4,2 ccm (.26). Večmotorni modeli lahko uporabljajo le motorje z 2,5 ccm prostornine. Model mora imeti enako število motorjev, kot jih je imelo originalno letalo. Enomotorni modeli s t.i. »ducted-fan« pogonom lahko uporabijo motor  s 4 ccm (.25) prostornine. Električni pogon se zaenkrat lahko uporabljajo brez omejitev, upoštevati moramo le omejitve iz točke 3.4.
V spodnji tabeli je določeno največje dovoljeno število vrtljajev motorja in največja dimenzija elise. Največja dimenzija elise je definirana kot vsota premera in koraka v palcih.
Motor 2,5 ccm (.15) – vrtljaji 17000 o/min – elisa 12
Motor 3,5 ccm (.21) – vrtljaji 16000 o/min – elisa 14
Motor 4,0 ccm (.25) – vrtljaji 16000 o/min – elisa 13
Motor 4,2 ccm štiritaktni (.26) – vrtljaji 13000 o/min – elisa 15
Elektromotor – vrtljaji 16000 o/min – elisa 13
Merjenje vrtljajev se izvaja v določenih primerih po odločitvi organizatorja tekmovanja in/ali glavnega sodnika.
Morebitno merjenje se izvaja v pripravljalnem času tik pred tekmo.       
Število vrtljajev se meri pri polnem plinu in z iglo, nastavljeno enako kot na tekmi. Sodniki imajo pravico do preverjanja modela in oddajnika. Meritve se lahko izvajajo pred ali po bitki. Tekmovalec je odgovoren za to, da so vrtljaji njegovega motorja v dopustnih mejah. Uporabljajo se lahko le standardni, komercialni propelerji, ki jih je mogoče kupiti v normalnih modelarskih trgovinah.
Masa modela je omejena. Spodnja dovoljena masa je odvisna od motorja in vrste modela:
Motor 1,5 ccm (.10) – min. masa modela 500g
Motor 2,5 ccm (.15) – min. masa modela 700g
Motor 3,5 ccm (.21) – min. masa modela 1000g
Motor 4,0 ccm (.25) – min. masa modela 1000g
Največja dovoljena masa za vse vrste modelov je 1700 gramov.
Trak (»streamer«) je dolg 12  +/- 0.5 m in mora biti širok 10 do 15 mm. Na obeh koncih mora biti v dolžini približno 0,5 m  označen z barvnim markerjem.
Vse osebe, ki sodelujejo na tekmovanju in se nahajajo na nezavarovanem delu tekmovališča v bližini varnostne črte, morajo nositi varnostne čelade. Čelada mora zaščititi zgornji del glave pred direktnim udarcem modela.
Pred tekmo je treba pri vsakem tekmovalcu preizkusiti domet in delovanje radijskega oddajnika in sprejemnika. Tekmovalec je odgovoren za pravilno delovanje radijske opreme.  

Tekmovanje

Najmanjša tekmovalna enota je »bitka«. V vsaki bitki sodeluje dva do sedem pilotov. Ko so vsi piloti na tekmi odleteli natančno eno bitko, to imenujemo »krog«. V naslednjih krogih se seznam tekmovalcev premeša tako, da se med seboj pomeri kar največ tekmovalcev. Število krogov na tekmovanju določi organizator tekme in mora biti napovedano vnaprej. Priporočeno število krogov je tri (3). Na koncu tekmovanja je še finale. V finalu se med seboj pomeri sedem pilotov, ki so na tekmovanju dosegli največje število točk. Zmaga pilot, ki je v vseh krogih in v finalu nabral največje število točk.
Bitka je razdeljena na tri dele: čas pripravljanja, pripravljenost in letenje.
Dolžino pripravljalnega časa lahko določi organizator. Priporočen čas  je 7 minut. Čas pripravljanja naznani glavni sodnik s tremi zvočnimi signali in klicem »7 minut do pripravljenosti«. Med časom pripravljanja so dovoljeni  testni poleti. 30 sekund pred iztekom časa pripravljenosti glavni sodnik da dva zvočna signala in zakliče »30 sekund do pripravljenosti«.
Pripravljenost sledi takoj po času pripravljanja in je naznanjena s klicem glavnega sodnika »pripravljenost«. Vsa oprema mora ostati na štartnih mestih, motorji modelov ne smejo teči.  Trajanje pripravljenosti se lahko spreminja po presoji glavnega sodnika. Med pripravljenostjo morajo biti vsi tekmovalci in njihovi pomočniki ob črti za pripravo razen, če se merijo vrtljaji (pravilo 3.4).
Letenje se začne z dolgim zvočnim signalom, ki ga da glavni sodnik. Tekmovalci in pomočniki lahko tedaj stečejo do svojih štartnih mest in z modeli vzletijo. Letenje se konča ko glavni sodnik da dolg zvočni signal. Bitka je s tem končana, piloti pa se pripravijo na pristanek. Pristanejo naj čim prej in varno po svoji presoji. Takoj ko vsi modeli pristanejo se začne naslednji čas pripravljanja.
Vsak tekmovalec ima lahko enega pomočnika.
Model lahko poleti v zrak samo v pasu med pilotsko črto in varnostno črto.
Za vsake tri sekunde poleta modela dobi tekmovalec eno časovno točko. Maksimalni čas letenja je sedem minut.
Med bojem je dovoljeno neomejeno število ponovnih vzletanj. Če hoče tekmovalec med bitko iti po model preko varnostne črte, mora za to dobiti dovoljenje glavnega sodnika. Glavni sodnik najprej opozori vse ostale tekmovalce in šele potem dovoli prehod varnostne črte.. Ponovni poleti so dovoljeni samo le iz mesta, kjer je model poletel prvič in samo v primeru, da je bil pristanek/padec v pristajalni coni.
Med bitko je dovoljena uporaba samo enega modela. Nov model se lahko uporabi v drugi bitki na istem tekmovanju. Model ima dva sestavna dela: eno krilo in en trup.

Ocenjevanje

Za prečkanje varnostne črte se šteje prečkanje modela ne glede ali je model v zraku ali na tleh. V zraku se za prečkanje šteje, če model jasno preleti varnostno črto. Na tleh se prečkanje šteje, če je preko črte motor. Pri večmotornih modelih se šteje katerikoli motor ki je čez črto.
Za prvo prečkanje varnostne črte se tekmovalec kaznuje z negativnimi kazenskimi točkami. Če tekmovalec prečka varnostno črto drugič, se ga takoj diskvalificira. Če ima model v zraku, mora z njim takoj pristati.

Izgubljeni trak

Tekmovalec mora sam poskrbeti, da model poleti s predpisanim in polno iztegnjenim trakom. Po pristanku se manjkajoči, odrezan ali neraztegnjen trak šteje kot izgubljen (ni bonusa +50 točk za nedotaknjen trak) razen, če je bil trak izgubljen med pristankom, kar je potrebno dokazati s tem, da poiščemo manjkajoči del traku. Bonus točke za nedotaknjen trak dobi tekmovalec, ki je bil v bitki z modelom in strimerjem  v zraku vsaj 10 sekund.

Rezanje traku

Tekmovalec, ki v zraku sotekmovalcu odreže trak, si s tem pribori +100 točk. Če se odrezani trak zatakne na modelu veljajo sledeča pravila: Tekmovalec dobi +100 točk tudi, če odreže trak, ki ga je sotekmovalec prej odrezal drugemu in je zataknjen na modelu. V takem primeru sotekmovalec obdrži bonus za nepoškodovan lasten trak. Bonus +50 točk se izgubi samo v primeru, ko tekmovalec izgubi del lastnega traku. Štejejo le rezanja trakov, ki so zataknjena na nasprotnikovem modelu. Če je v enem napadu z istim modelom hkrati izvršenih več rezanj traku (pritrjenih in/ali zataknjenih), se to šteje kot eno samo rezanje traku in napadalec pridobi +100 točk.. Če v enem napadu pride do trka in reza, se šteje samo rezanje.

Trk

Če pride do trka dveh ali več modelov, ni posebne procedure. Če model po trku ostane v zraku, se tekmovalec lahko odloči, da bo nadaljeval z letenjem  in nabiral časovne točke. Čas se ustavi, ko se trup modela dotakne tal. Posebnega točkovanja za trk ni več.

Nevpletenost v boj

Če se pilot med bitko izogiba boju več kot 30 sekund, ga je glavni sodnik dolžan opozoriti. Če se tekmovalec 30 sekund po opozorilu sodnika še vedno izogiba spopadu, se ga kaznuje z –50 točkami. Pilot, ki po prvemu opozorilu pove sodniku, da ima tehnične težave, mora z modelom pristati čim prej na lokacijo in na način, ki je varen za tekmovalce, sodelujoče in za občinstvo.

Izenačeno števila točk

Če imata dva pilota na koncu enako število točk, zmaga tisti, ki ima več točk v finalu. Če je še vedno izenačeno, zmaga pilot z največ točkami iz posameznega boja, če izvzamemo finale.

Frekvence

Tekmovalec mora imeti možnost menjave vsaj dveh frekvenc. Če pride do enakih frekvenc v finalu, mora frekvenco zamenjati tekmovalec z nižjim skupnim številom točk. Za menjavo se dodeli dodaten čas, tako da se lahko piloti v miru po ustaljenemu postopku pripravijo na naslednji boj. Izogibanje nadaljnim motnjam ob menjavi frekvence je tekmovalčeva odgovornost.

Pritožba

Če se med tekmovanjem poslabšajo vreme ali druge razmere tako, da se piloti začnejo pritoževati, naj organizator tekme z glasovanjem med tekmovalci odloči ali se tekmovanje odpove ali  preloži. Glasuje se tudi, kako se bodo upoštevali trenutni rezultati tekmovanja.
Vsak tekmovalec lahko ugovarja sodnikovim odločitvam. O protestu naj se odloči z glasovanjem med tekmovalci; to naj bo narejeno čim prej. Določi se protestna kavcija; v kolikor se izkaže, da je bil protest upravičen, se protestna kavcija vrne.

Sodniki

Glavni sodnik je zadolžen za časovni potek tekmovanja. Ravno tako je zadolžen za varnost med bojnimi poleti – skrbi, da so tekmovalci med bitko za varnostno črto.  Goljufije in izigravanje pravil se kaznujejo z diskvalifikcijo tekmovalca. Odločitev glavnega sodnika naj sloni na glasovanju sotekmovalcev.  
Varnostni sodnik je zadolžen za splošno varnost na tekmi. Glede varnosti ima višjo pristojnost kot glavni sodnik. Opozarja na nevarne situacije med tekmovanjem. Je zadolžen za to, da med tekmo nihče v razdalji 60 metrov od varnostne črte ni brez čelade ali zaščiten z varnostno mrežo. Med tekmo mora biti postavljen tako, da lahko jasno opazi prečkanje varnostne črte.
Tekmovalni sodnik beleži točke pilota, za katerega je zadolžen. V ustrezen obrazec vpisuje rezanja traku, nevpletenost v boj, prečkanje varnostne črte in čas poleta med bitko. Po končanem boju preveri tudi dolžino oziroma stanje traku na tekmovalčevem modelu. Tik pred bitko in tik po njej preverja, če je na modelu morebiti zataknjen del traku. Preverjanje opravita skupaj s tekmovalcem, ta pa s podpisom na tekmovalni obrazec potrdi, da se s sodnikom strinja. Če se tekmovalni sodnik ne moreta dogovoriti, je za odločitev pristojen glavni sodnik, ki odločitev sprejme na licu mesta.      

Točkovanje

Sistem točkovanja je tak, da ni decimalnih mest
Prečkanje varnostne črte (velja cel dan)   -200
Nevpletenost v boj  -50
Nedotaknjen trak  +50
Rezanje traku nasprotniku  +100
Časovne točke (na tri sekunde)  +1

Objave iz iste kategorije: