9. Zahteve različnih tipov modelov

Potreba pri motornih modelih je doseganje visokih hitrosti in dobro vodljivost. Akrobatski modeli imajo svoje zahteve vodljivosti glede na tip modela. Pri jadralnih modelih s pomožnim motorjem ali elektro modelih je največja skrb zagotoviti dovolj moči za vzpenjanje in najmanj za vzdrževanje ravnega leta.

Pri jadralnih modelih je najpomembneje doseči najmanjšo hitrost padanja in varne karakteristike pri visokem startu. Pri jadralnem modelu je zelo pomembna tudi prodornost. Model z veliko prodornostjo bo obdržal nizko hitrost padanja tudi pri hitrem letu. To ne pomeni le manjšo občutljivost na veter pač pa bo model zmožen preleteti večje področje in učinkovitejše najti termična dviganja.

HITROSTNI MODELI

Vzrok za povečanje pospeška pri maksimalni hitrosti modela v ravnem letu je zmanjšanje upora ali povečanje vlečne sile. Vlečna sila je odvisna od moči motorja in izbrane elise. Da zmanjšamo maksimalni koeficient upora pa moramo obliko modela čim bolj očistiti. V ravnem letu je vlečna sila enaka uporu modela, zato vsako večanje vlečne sile ali manjšanje upora pripomore k večji hitrosti letenja.

Tudi vzgonska sila je odvisna od hitrosti letenja. V ravnem letu je vzgon enak teži, zato se z manjšanjem teže manjša tudi vzgonski koeficient. Zaradi večje hitrosti leti krilo pod manjšim vpadnim kotom in z manjšanjem vzgonskega koeficienta se manjša tudi induciran upor in upor profila. Vse te parametre lahko premišljeno uskladimo, odvisni pa ostanemo le še od izbire profila.


Lažji modeli potrebujejo za raven let manjšo vzgonsko silo pri vseh hitrostih. To pomeni, da lažji model leti z manjšim vpadnim kotom, kot enak model z večjo težo, kar zmanjša upor profila in induciran upor. Lahek in aerodinamično čist model bo letel hitreje.

JADRANJE

Risba prikazuje sile, ki delujejo na jadralni model med drsnim letom. Kot alfa prikazuje kot drsenja modela proti zemlji. Enak kot najdemo med celotno aerodinamično silo R in vzgonsko komponento. Iz tega sledi, da je razmerje med izgubljeno višino in razdaljo doleta enako razmerju med vzgonom in uporom. Zaradi tega drsno razmerje pogosto navajamo kot razmerje med vzgonom in uporom Y/X.

Pri zmanjšanju hitrosti se modelu poveča vzgonski koeficient. Minimalno razmerje se zgodi, ko vzgonski koeficient doseže vrednost 1,5, koeficient upora pa se zelo poveča. To razmerje daje faktor sposobnosti modela, kar daje tudi pogoj za raven let pri minimalnem potisku. To razmerje se izračuna z enačbo.

Faktor sposobnosti modela

Vendar pa maksimalno razmerje med vzgonom in uporom ne daje vedno točnih rezultatov. Če je razmerje ugodno za hiter let v mirnem ozračju, se pri minimalni hitrosti poslabša, saj krilo potrebuje višji koeficient vzgona. Odvisno od uporabljenega profila, se vpadni kot pri minimalni hitrosti lahko približa kritičnemu, zato upoštevamo najboljše razmerje med vzgonom in uporom pri 75% najvišje hitrosti, ki jo doseže model med jadranjem.

Vzgon in upor na jadralnem modelu

PRODORNOST JADRALNEGA MODELA

Jadralni model zelo redko leti s hitrostjo, ki mu omogoča najboljši faktor sposobnosti. Upoštevati moramo najboljše drsno razmerje in prodornost modela. Prodoren model leti hitreje zato potrebuje večje razmerje med vzgonom in uporom. V močnejšem vetru, ko leti model z najboljšim faktorjem sposobnosti se zgodi, da je glede na zemljo počasnejši.

Če model leti v področju brez termike, lahko izgubi vso višino preden termiko doseže. Da modelu povečamo dolet, mu moramo zato povečati hitrost. To pa lahko povečamo le modelu z majhnim uporom, ki se mu zato poveča obseg vzgonskega koeficienta. Razmerje med vzgonom in uporom nam je zato dober namig kako je model vsestransko zmogljiv.

OBTEŽBA JADRALNEGA MODELA

Dodajanje balasta v jadralni model brez spreminjanja aerodinamične oblike ne vpliva na drsno razmerje. Za kolikor povečamo maso modela, za toliko se mu poveča aerodinamična sila. Da te sile pridejo v ravnotežje, se modelu samodejno poveča hitrost. Ker se s tem dvigne tudi minimalna hitrost, se modelu pri majhni hitrosti poveča propadanje.

Prava letala za balast uporabljajo vodo, ki jo med letom lahko odvržejo da zmanjšajo obremenitev kril in zmanjšajo minimalno hitrost. Modeli so manjših dimenzij, zato je njihova zgradba lahko veliko trdnejša in prenese večje obremenitve. Zaradi tega se v modelarstvu za balast uporabljajo svinčene uteži, ki jih po želji dodajamo in odvzemamo.

Slaba aerodinamična oblika z večjo obtežbo poveča prodornost modela vendar za ceno hitrejšega propadanja. Zaradi tega mora biti model aerodinamično čist, balast pa dodajamo glede na vremenske razmere.

Nad grebenom proti vetru
Vpliv povečanja teže pri jadranju
Vpliv teže na prodornost jadralnega modela

POVEČANJE HITROSTI JADRALNEMU MODELU

Pri večji hitrosti model leti z manjšim vzgonskim koeficientom. Profil krila mora omogočiti najmanjši upor pri maksimalni ali minimalni hitrosti. Z zakrilc lahko spremenimo obliko profila in tako omogočimo večji razpon hitrosti letenja.

Jadralni model z majhno krilno obremenitvijo pri majhni hitrosti izgubi manj višine, model z večjo krilno obremenitvijo pa ima boljšo prodornost. Ta dva pogoja sta si nasprotna zato ju lahko usklajujemo samo s spremembo geometrije krila. Lahko podaljšamo zakrilca ali krilo na zadnjem robu razširimo.

Pri konstrukcijski izvedbi moramo biti pazljivi, da se nam ne poveča teža, saj na ta način ne pridobimo ničesar. Pri spuščenih zakrilcih je prodornost modela zelo majhna in se pri uvlačenju zelo poveča. Najboljši način spremembe geometrije kril bi bilo podaljševanje krila glede na režim leta.

Jadralne modele pogosto gradimo s sestavljivimi krili iz več delov, ki jih pred letom lahko dodajamo ali odvzemamo glede na željen režim letenja. V vsakem primeru nam ostane nasprotje saj za jadranje potrebujemo majhno krilno obremenitev, za prodoren let pa večjo.

CELOTNI UPOR MODELA

Pri večji hitrosti letenja z majhnim vzgonskim koeficientom je najbolj škodljiv upor profila, medtem, ko je induciran upor majhen. Pri manjši hitrosti je situacija ravno obratna, upor profila se zmanjša, induciran upor pa se poveča. V tem primeru vidimo, da je krilo glavni vir upora, čeprav moramo upoštevati tudi vse ostale dele modela in jih izdelati aerodinamično čiste. Upor ostalih delov modela se z večanjem hitrosti povečuje.

Vpliv izboljšanja aerodinamične oblike na učinkovitost jadralnega modela

Objave iz iste kategorije: