14. Profil krila

Pogosto modelarji rišejo lasten profil prostoročno ali s preprostimi risarskimi pripomočki. Če lepo zaokroženo narišemo prednji rob in tekoče speljemo zgornjo in spodnjo konturo profila, lahko dobimo tudi uspešen profil za določen model. Vendar pa je takšen rezultat zgolj slučaj, saj je za pravo obliko potrebno veliko izkušenj in razumevanja.

Profil izdelan v tej smeri je le približek, pa vendar so se modelarji dolga leta posluževali tega postopka. Modelarji, ki so se posluževali podobnih profilov za vsak model niso napredovali, saj je vsak model imel podobne lastnosti kot prejšnji.

Boljši način za napredovanje je izdelava krila za nov model tako, da vzamemo obliko in profil krila od podobnega znanega modela, ki dobro leti. Čeprav na tak način dobimo boljši model, pa modelar v svojem mišljenju in razumevanju ne napreduje.

Efekt zmerno slabega profila pri počasi letečih modelih je manjši, ker je razmerje med uporom profila in celotnim uporom modela majhno. Z razsodnostjo in izkušnjami lahko naredimo kompromis, da je model zanesljiv tudi, če nima idealnega profila. Prav tako lahko lastnosti krila, ki je dobro oblikovano, porušimo s slabo konstrukcijo, neprimernim trimanjem in neizkušenim letenjem.

Pri hitro letečih modelih igra spretnost pilota in izkušnje veliko vlogo, saj je potrebno pri vsaki legi modela tudi pravilno ukrepati. Pri takih modelih ima večji pomen tudi upor profila.

Spremembe oblike profila glede na ukrivljenost skeletnice

Modelarji pogosto oblikujejo profil tako, da vzamejo zgornjo konturo poljubnega profila, spodnja pa ostane ravna zaradi lažje gradnje. To ima nenapovedljiv učinek, saj se spremeni debelina in ukrivljenost profila.

Odstopanje od prave oblike profila se lahko pojavi pri netočnem prerisovanju profila, netočni izdelavi krila ali brušenju površine. Zaradi teh odstopanj modelarji pogosto dvomijo v teoretično osnovo profilov.

Majhni in počasni modeli imajo običajno zgradbo iz reber, preko katerih je napeta tanka folija. Ta se med rebri ukrivi, na površini pa se lahko poznajo tudi lege nosilcev. Zaradi majhnega razmerja upora profila in celotnega upora je v takih primerih to dopustno.

Pri večjih in hitrejših modelih pa moramo veliko pozornosti posvetiti površini krila. Zgradba krila v sendvič konstrukciji daje zelo dobre rezultate, saj je malo odstopanj od prave oblike profila, površina je gladka, lahko pa naredimo tudi več enakih kril.

Znesek največje ukrivljenosti profila

GEOMETRIJA PROFILA IN SKUPINE

Pri razumevanju profilov smatramo debelino in ukrivljenost profila ločeno. Ker pa se zračni tok ob profilu v obeh primerih enako popači, ju moramo ob izbiri profila obravnavati skupaj. V osnovi predstavlja obliko profila njegova debelina, oblika zgornje in spodnje konture ter oblika središčnice. Profile na ta način razdelimo na skupine in družine.

Debelina profila je za različne oblike profilov lahko enaka, ukrivljenost kontur je lahko izrazitejša na prednjem delu ali pa pomaknjena bolj nazaj. Ravna plošča ima majhno debelino, robovi pa so lahko oblikovani pravokotno, zaobljeno ali šilasto. Lahko pa je tudi poljubno ukrivljena in jo zato prištevamo v več skupin.

Lahko je preprosto ukrivljena po delu krožnice, ali pa bolj zamotano. Oblike krivulj so podane v točkah v koordinatnem sistemu, izražene pa so v odstotkih dolžine tetive profila. Lahko je podana tudi lega največje ukrivljenosti skeletnice profila.

Profili NACA te podatke posredujejo že v svojem imenu. Poznamo več številčno označevanje NACA profilov. Pri 4 številčnih profilih prva številka pomeni največjo ukrivljenost skeletnice, druga lego najvišje točke ukrivljenosti na dolžini tetive, zadnji dve pa debelino profila. Vsi izrazi so podani v odstotkih dolžine tetive.

Profila NACA 6409 pove, da je njegova ukrivljenost 6%, najvišja točka ukrivljenosti se nahaja na 40% dolžine tetive, merjena od prvega roba, debelina pa je 9%. Novejši NACA profili so 6 številčni in dajejo tudi podatke o krivini za različne oblike. Četrta številka te serije podaja vzgonski koeficient za katerega je profil oblikovan. Večja kot je ta številka, bolj ukrivljen je ta profil.

Primer NACA 633615 je narejen za vzgonski koeficient 0,6. Zadnji dve številki podajata enako kot pri 4 številčnih profilih debelino. V nekaterih primerih sledi šesti številki tudi oznaka kot npr. A=0,5. To pomeni določeno obliko ukrivljenosti skeletnice. Kjer tega podatka ni navedenega pomeni, da je oznaka a=1. Drugi profili so sprejeli drugačne izraze, ki vključujejo detajle ukrivljenosti.

Natančna oblika skeletnice profila se razlikuje od skupine do skupine. Zelo redko najdemo enostaven krožni lok, običajno pa so krivulje oblikovane za svoj namen. NACA 4 številčni profili imajo skeletnico sestavljeno iz dveh pol parabol, ki se v točki maksimalne ukrivljenosti dotikata. 5 številčni NACA profili imajo najvišjo točko skeletnice nenavadno spredaj, kar daje višji maksimalni vzgonski koeficient.

Običajno se za oblikovanje skeletnice uporabljajo take oblike, ki bolje razporedijo obremenitev po tetivi profila. V takih primerih se največ uporablja skeletnica oblike a=1, ki daje enakomerno obremenitev. Prednost je v tem, da vsak del na profilu prispeva svoj delež vzgona pri najmanj možni ukrivljenosti profila, kar ustvari manj upora.

Oblike tetiv NACA

OBLIKOVANJE NOVEGA PROFILA

Nov profil lahko oblikujemo na osnovi skeletnice, kakršno ima določena skupina profilov. Lahko spremenimo tudi debelino profila. Skeletnico lahko preoblikujemo tudi tako, da točko najvišje ukrivljenosti dvigamo in spuščamo ali pa jo premikamo naprej in nazaj.

Lega najvišje ukrivljenosti profila

Objave iz iste kategorije: