Zadnje objave

Helikopter

Helikopter

HelikopterNačrt, ki je pred vami, odlikuje zelo preprosta gradnja in malo materiala. Potrebujete le nekaj tršega kartona, leseno okroglo paličico in košček lesa. Za spuščanje potrebujete nekaj spretnosti z rokami, ki jo boste dobili z vajo. Pravilen in sunkovit zasuk z rokami bo model uspešno izstrelil na zadostno višino.

Continue reading “Helikopter” »

Ortokopter

Model ortokopterja je bil prvi poskus, da se predmet težji od zraka dvigne navpično. Lahko rečemo, da je to predhodnik današnjega helikopterja. Čeprav je zgradba modela zelo enostavna, pa je treba biti natančen pri izdelavi, če hočemo, da bo kasneje model tudi pravilno letel. Največjo pozornost posvetite izbiri prožne šibe, saj je od nje odvisna moč vrtenja elise. Šiba naj bo sveže urezana, najbolje v času, ko je v lesu dovolj soka.

Continue reading “Ortokopter” »

Helikopter iz papirja

Model helikopterja, ki ga poganja guma, je lahko zelo zabaven, saj poleti tudi do 20 metrov visoko. Zato je treba model spuščati na odprtem prostoru, kjer ni drevja in električne napeljave. Zaradi majhnih dimenzij je model dokaj lahek in zato dovzeten za veter. Najbolje je, da ga spuščate v brezvetrju ali pa pri šibki sapici. Tudi gradnja je enostavna, potrebujete le nekaj kartona, smrekovih letvic in jekleno žico debeline 1 mm.
 

Continue reading “Helikopter iz papirja” »