www.2r.si
Na naslovu www.2r.si nastaja prenovljena spletna stran,
ki bo po dokońćanju zamenjala to na naslovu www.modelarstvo.si