Izračun odklonov krmil pri danih ročicah
Program za izračun odklonov krmil
Program za izračun odklonov krmil in dolžine ročic
Odkloni servomotorjev se razlikujejo od vrste servomotorja. Zato moramo najprej izmeriti kot, ki ga servomotor opravi. Poznamo odklone, ki jih servomotor opravi pri 100% hodu. Vsaka sodobna RV naprava ima tudi možnost, da se ta hod lahko poveča tudi do 150%.
Najboljši izkoristek navora servomotorja dobimo, kadar servomotor opravi svoj hod (100%), pri tem pa se krmilo odkloni za vrednost, ki je podana v navodilih modela. Za povečanje izkoristka navora servomotorja se držimo pravila, da je ročica servomotorja čim krajša, ročica krmila pa daljša.
Ta program nam enostavno izračuna, pri katerih vrednostih lahko dobimo optimalne povezave med servomotorjem in krmilom.

1. KORAK
Uporabljamo ga za izračun kota, ki ga opravi krmilo,
če je odklon izražen v mm. V poštev pride v primerih, ko imamo
v navodilih ta odklon izražen v dolžinskih enotah.

2. KORAK
V tem koraku lahko izračunamo potrebno dolžino ročice na krmilu,
če poznamo kot hoda servomotorja, dolžino ročice na servomotorju
in kot odklona krmila.

3. KORAK
Tukaj lahko podamo kot ročice na servomotorju, ki je merjen
iz nevtralne lege. Ta kot ročice nam poda diferencialno krmiljenje
na eleronih izražen v stopinjah.

Download