Zadnje objave

Monthly Archives: September 2007

Skupina HYDRO Junior + Senior

Proga in smer vožnje

Tekmuje se v smeri urinega kazalca na ovalni progi s šestimi bojami. Proga ima še  sedmo bojo, na kateri se šteje kroge in je odmaknjena malo proti  notranjosti proge.

Pravila za Hidro

– Modeli morajo biti podobni pravim modelom in morajo imeti vidno kabino ali posadko
– Za pomoč pri obračanju modela ne smemo imeti dodatkov, kot so stiropor, baloni in podobni materiali, razen če to ni del čolna ali pa da izgleda kot mašina, kabina, ….
– Obvezno eden ali več površinskih pogonov (pol elise v vodi in pol iz vode)
– En ali več motorjev brez omejitve
– Elisa brez omejitve
– Štartna številka, ki je dobro vidna iz obeh strani modela
– Kategorija Hidro1 ima lahko maksimalno 7 celic
– Kategorija Hidro2 ima lahko maksimalno 12 celic
– Kategorija Hidro3 ima lahko maksimalno 20 celic
– Čas trajanja teka je 5 minut
– Nacionalna podkategorija Hidro700 ima lahko maksimalno 14 celic

Pravila na progi:

– Če je vseh tekmovalcev več kot šest, se razdelijo v skupine.
–  Model se da na vodo na znak sodnika, vožnja se prične na zvočni signal – Leteči štart teka je čez 10 oziroma 15 sekund. V tem času mora model  zapustiti bližino štarta in pred iztekom tega časa ne sme prevoziti štartne boje. Med tem se model ne sme ustaviti.
– Če se model v 5 sekundah od pričetka letečega štarta ne premika mora tekmovalec  odstraniti model iz vode in je prepovedana nadaljna vožnja.
–   Štarter mora glasno odštevati čas 5,4,3,2,1, Štart. Po tem času se začne šteti tekmovalni čas.
– Če kateri od modelov pred tem časom prečka štartno linijo se mu odšteje en krog.
– Prehiteva se lahko na katerem koli odseku proge in na zunanji strani mimo modela, če ta vozi po idealni liniji proge.
– Model se lahko prehiti tudi po notranji strani, če počasnejši model ne vozi po idealni liniji.
– Če se model ustavi na progi, se ga morajo drugi tekmovalci izogniti.
– Če tekmovalec prevozi bojo po notranji strani, je kaznovan s petimi sekundami.
– Če tekmovalec zgreši dve boji zaporedoma, se kaznuje z odbitkom kroga.
– Vsako naslednjo zgrešeno bojo se kaznuje z odbitkom kroga.

Dopolnila za DP in KT
– Ponavljanje vožnje okoli napačno prevožene boje ni dovoljeno.
– Modela, ki se ustavi med tekmovanjem, se ne sme pobrati do konca teka. V posebnih okoliščinah, kot je na primer potapljanje modela, lahko sodnik na pomolu dovoli takojšnje reševanje.
– Glavno pravilo je, da se lahko prehiti počasnejši model na kateremkoli odseku proge.
– Počasnejše modele, ki vozijo po idealni liniji, se lahko prehiti le po zunanji strani.
– Idealna linija je določena kot linija, ki povezuje posamezne boje.
– Počasnejši model, ki vozi zunaj idealne linije, je dovoljeno prehiteti po notranji strani.
– Med prehitevanjem ne sme noben tekmovalec s spreminjanjem smeri vožnje ovirati prehitevajočega modela.

Mini Hidro (nacionalna kategorija za KT)

Model – večtrupni katamaran, 3 točkovni
Masa – prosto
Motor – prosto
Pogon – površinski
Elisa – prosto
Celice – 7 celic do premera 17 mm
Tek – 4 min. + 15 sek.
Proga – oval 15×60 m

H-1

Model – večtrupni katamaran, 3 točkovni
Masa – prosto
Motor – prosto
Pogon – površinski
Elisa – prosto
Celice – 7 celic
Tek – 5 min. + 10 sek.
Proga – oval 15×60 m

H-2

Model – večtrupni katamaran, 3 točkovni
Masa – prosto
Motor – prosto
Pogon – površinski
Elisa – prosto
Celice – 12 celic (14 celic za nacionalno kategorijo DP)
Tek – 5 min. + 10 sek.
Proga – oval 15×60 m

H-3

Model – večtrupni katamaran, 3 točkovni
Masa – prosto
Motor – prosto
Pogon – površinski
Elisa – prosto
Celice – 20 celic
Tek – 5 min. + 10 sek.
Proga – oval 15×60 m

Skupina MONO Junior + Senior


Proga in smer vožnje

Tekmuje se v smeri urinega kazalca na ovalni progi s šestimi bojami. Proga ima še  sedmo bojo, na kateri se šteje kroge in je odmaknjena malo proti  notranjosti proge.

Pravila za Mono

– Modeli morajo biti podobni pravim modelom in morajo imeti vidno kabino ali posadko
– Za pomoč pri obračanju modela ne smemo imeti dodatkov, kot so stiropor, baloni in podobni materiali, razen če to ni del čolna ali pa da izgleda kot mašina, kabina, ….
– Obvezno površinski pogon s pol elise v vodi in pol iz vode. Dovoljena je ena ali več elis.
– En ali več motorjev brez omejitve
– Elisa brez omejitve
– Štartna številka, ki je dobro vidna iz obeh strani modela
– Kategorija Mono1 ima lahko maksimalno 7 celic
– Kategorija Mono2 ima lahko maksimalno 12 celic
– Kategorija Mono3 ima lahko maksimalno 20 celic
– Čas trajanja teka je 6 minut
– Nacionalna podkategorija Mono 700 ima lahko maksimalno 14 celic

Pravila na progi:

– Če je vseh tekmovalcev več kot šest, se razdelijo v skupine.
–  Model se da na vodo na znak sodnika, vožnja se prične na zvočni signal – Leteči štart teka je čez 10 oziroma 15 sekund. V tem času mora model  zapustiti bližino štarta in pred iztekom tega časa ne sme prevoziti štartne boje. Med tem se model ne sme ustaviti.
– Če se model v 5 sekundah od pričetka letečega štarta ne premika mora tekmovalec  odstraniti model iz vode in je prepovedana nadaljna vožnja.
–   Štarter mora glasno odštevati čas 5,4,3,2,1, Štart. Po tem času se začne šteti tekmovalni čas.
– Če kateri od modelov pred tem časom prečka štartno linijo se mu odšteje en krog.
– Prehiteva se lahko na katerem koli odseku proge in na zunanji strani mimo modela, če ta vozi po idealni liniji proge.
– Model se lahko prehiti tudi po notranji strani, če počasnejši model ne vozi po idealni liniji.
– Če se model ustavi na progi, se ga morajo drugi tekmovalci izogniti.
– Če tekmovalec prevozi bojo po notranji strani, je kaznovan s petimi sekundami.
– Če tekmovalec zgreši dve boji zaporedoma, se kaznuje z odbitkom kroga.
– Vsako naslednjo zgrešeno bojo se kaznuje z odbitkom kroga.

Dopolnila za DP in KT
– Ponavljanje vožnje okoli napačno prevožene boje ni dovoljeno.
– Modela, ki se ustavi med tekmovanjem, se ne sme pobrati do konca teka. V posebnih
okoliščinah, kot je na primer potapljanje modela, lahko sodnik na pomolu dovoli takojšnje reševanje.
– Glavno pravilo je, da se lahko prehiti počasnejši model na kateremkoli odseku proge.
– Počasnejše modele, ki vozijo po idealni liniji, se lahko prehiti le po zunanji strani.
– Idealna linija je določena kot linija, ki povezuje posamezne boje.
– Počasnejši model, ki vozi zunaj idealne linije, je dovoljeno prehiteti po notranji strani.
– Med prehitevanjem ne sme noben tekmovalec s spreminjanjem smeri vožnje ovirati prehitevajočega modela.

Mini MONO (nacionalna kategorija za KT)

Model – enotrupni s stopnicami
Masa – prosto
Motor – prosto
Pogon – površinski
Elisa – prosto
Celice – 7 x do premera 17 mm
Tek – 5 min. + 15 sek.
Proga – oval 15×60 m

M-1

Model – enotrupni s stopnicami
Masa – prosto
Motor – prosto
Pogon – površinski
Elisa – prosto
Celice – 7 celic
Tek – 6 min. + 10 sek.
Proga – oval 15×60 m

M-2

Model – enotrupni s stopnicami
Masa – prosto
Motor – prosto
Pogon – površinski
Elisa – prosto
Celice – 12 celic (14 celic za nacionalno kategorijo DP)
Tek – 6 min. + 10 sek.
Proga – oval 15×60 m

M-3

Model – enotrupni s stopnicami
Masa – prosto
Motor – prosto
Pogon – površinski
Elisa – prosto
Celice – 20 celic
Tek – 6 min. + 10 sek.
Proga – oval 15×60 m

Skupina ECO Junior + Senior


Proga in smer vožnje

Tekmovalni prostor je enakostranični trikotnik s stranico 30m. Tekmuje se v nasprotni smeri urnega kazalca. Boje so premera 10 cm in žive barve. Vsak tekmovalec ima svoje štartno mesto, ki ga določi organizator s štartno številko.

Pravila za Eco Expert

– Motor je brez omeitev
– Število celic je maksimalno sedem
– Uporaba manjšega števila celic ni dovoljena
– Čas teka je 6 minut
– Model se lahko rešuje po končanem teku, med tekom samo, če se model potaplja
– Teža modela mora biti po teku še vedno ista in ne sme biti manj od 1000g.
– Elisa je brez omejitev
– Dovoljen je samo podvodni pogon
– Štartna številka, ki je dobro vidna iz obeh strani modela.

Pravila za Eco-Team

– V tej kategoriji lahko tekmujemo z Eco Expert in Eco Standard
– Število ekip mora biti najmanj tri
– Če se rešuje model, gre naslednji lahko na progo šele takrat, ko je pobrani model na reševalnem čolnu
– Tek traja 18 minut
– Na štartnem mestu je dovoljeno imeti maksimalno tri pakete celic in jih med tekom ni dovoljeno dopolnjevati – Vsak voznik lahko vozi samo z enim modelom
– Ekipa ima v vodi lahko samo en model
– Naslednji tekmovalec iz ekipe da lahko model v vodo šele takrat, ko je predhodni model iz vode.

Dopolnila za DP in KT
– Tekmujeta najmanj dve ekipi. Vozi se samo en tek.
– Na KT v ECO teamu po dogovru ekipe lahko nastopijo tudi s po enim Mini ECO modelom.
– Na KT je lahko posebna Mini ECO team tekma. Čas vožnje je 15 minut.
– Ekipa je sestavljena iz dveh ali treh tekmovalcev po dogovoru.
– Mladinski ekipi lahko pomaga en član.
– Tekmujejo lahko največ trije čolni v eni ekipi, vsi imajo isto štartno številko.
– Pred tekom je obvezna kontrola vseh RV naprav na motnje tako, da so vključene vse istočasno.

Pravila na progi

– Če je vseh tekmovalcev več kot šest, se razdelijo v skupine.
– Na sodnikov znak  pomočniki tekmovalcev položijo modele v vodo in jih držijo v smeri vožnje.
– Štarter da zvočni signal za pričetek teka.
– Med tekom štartno mesto lahko zapusti le pomočnik, voznik modela in  RV naprava pa morata ostati na štartnem mestu do konca teka.
– Model se lahko dotakne boje.
– Vožnjo mimo boje po notranji strani, se lahko ponavlja, pri tem se ne sme ovirati drugih
 modelov. Če pride do oviranja je lahko tekmovalec diskvalificiran.
– Ko hitrejši model prehiteva počasnejšega, ga počasnejši pri tem ne sme ovirati, vijugati ali spreminjati smeri vožnje.
– Hitrjši model med prehitevanjem ne sme ovirati ali odrivati počasnejšega.
– Hitrejši model po prehitevanju lahko zapelje na linijo počasnejšega po treh dolžinah modela.
– Ko se počasnejši model približuje boji, ga lahko hitrejši model prehiti po notranji strani le v primeru, da je počasnejši model za pet dolžin oddaljen od boje.
– Če model med tekom izgubi štartno številko, je tekmovalec dolžan končati krog in nadomestiti štartno številko. Krogi brez štartne številke se ne štejejo.

Mini ECO

Nacionalna kategorija za državno prvenstvo.
Model – enotrupni
Masa – prosto
Motor – 400, 3 poli, feriti, zaprt
Pogon – podvodni
Elisa – prosto
Celice – 7x do max. Premera 17 mm
Tek – 5 min.
Proga – trikot 3×30 m

ECO START

Nacionalna kategorija za državno prvenstvo.
Model – enotrupni
Masa – do 1 kg
Motor – 500-600, 3 poli, feriti, zaprt
Pogon – podvodni
Elisa – plastika
Celice – 7x Sub C
Tek – 8 min.
Proga – trikot 3×30 m

ECO Standard

Pravila za Eco Standard
– Motor mora biti tipa 540, 550, ali 600 s trajnimi magneti in 3 polnim rotorjem
– Število celic je maksimalno sedem
– Uporaba majšega števila celic ni dovoljena
– Čas teka je 8 minut
– Model se lahko rešuje po končanem teku, med tekom samo če se model potaplja
– Teža modela mora biti po teku še vedno ista in ne sme biti manj od 1000g
– Elisa je brez omejitev
– Dovoljen je samo podvodni pogon
– Štartna številka, ki je dobro vidna iz obeh strani modela
– Model – enotrupni
– Celice – 7x Sub C
– Proga – trikot 3×30 m

ECO Expert

Model – enotrupni
Masa – do 1 kg
Motor – prosto
Pogon – podvodni
Elisa – plastika
Celice – 7x Sub C
Tek – 6 min.
Proga – trikot 3×30 m

ECO Team

Model – enotrupni
Masa – do 1 kg
Motor – prosto
Pogon – podvodni
Elisa – prosto
Celice – 3 x 7 Sub C
Tek – 18 min.
Proga – trikot 3×30

Skupina F1 Junior + Senior

Dovoljene so NiCd in NiMH celice velikosti Sub C, razen pri Mini ECO, Mono in Hidro.

F1-E  -1kg

Model – prosto
Masa – do 1 kg
Motor – prosto
Pogon – podvodni
Elisa – prosto
Celice – Sub C – 30 celic, max. 42 V
Tek – hitrost
Proga – Trikot 3×30 m

F1-E  +1kg

Model – prosto
Masa – nad 1 kg
Motor – prosto
Pogon – podvodni
Elisa – prosto
Celice – Sub C – 30 celic, max. 42 V
Tek – hitrost
Proga – Trikot 3×30 m

Skupina F3E Junior + Senior

Model – prosto
Masa – prosto
Motor – prosto
Pogon – podvodni
Elisa – prosto
Celice – Sub C – max. 42 V
Tek – hitrost + spretnost
Proga – Trikot 3×30 m

Nacionalni pravilnik NAVIGA

NAVIGA je svetovna organizacija s sedežem na Dunaju, ki združuje modelarje za gradnjo ladijskih modelov in tekmovanje z ladijskimi modeli.

Tekmovalna pravila

1. Z enim modelom lahko tekmujemo v več kategorijah, če model ustreza posameznim kategorijam, v katerih želimo tekmovati.
2. Če se med tekom z modelom kaj zgodi, tekmovalec ni upravičen do ponovitve teka.
3. Tekmovalec ima pravico do ugovora:
– Če se pokvari spektrometer, za merjenje oddajniških frekvenc
– Če ti spektrometer pokaže, da si med tekom imel motnjo
– Če je kos boje oviral model in zato tekmovalec ni bil kriv, se ni mogel izogniti.
– Če se model zaplete v boje in tekmovalec pri tem ni bil kriv.
4. Ko sodnik pokliče tekmovalce na štartno mesto, se štart prične čez dve minuti. Če v tem času tekmovalca ni na štartnem mestu, se tek lahko prične brez njega.
5. Model mora biti deset minut pred štartom prekontroliran s strani sodnikov.
6. Če tekmovalec zamudi kontrolo modelov deset minut pred štartom se to šteje v čas polnenja celic. Potem je pregled modela možen še v času dveh minut priprave na štartu. Če tekmovalec zamudi še to, ga sodniki lahko za ta tek diskvalificirajo.
7. Kdaj se tek lahko prekine:
– Prekine ga lahko samo glavni sodnik
– Če se na štartu prehitro štarta (tekmovalcu odštejejo en krog)
– Če je tekmovanje prekinjeno za več kot 60 minut se tek ponavlja v vseh skupinah tiste kategorije.
8. Če se med tekom strga boja se tek prekine, popravi bojo in tek nadaljuje takrat, ko imajo vsi tekmovalci dofilane celice.
9. Pri Eco-Team, če se strga boja se tek samo prekine, dokler se boja ne popravi. Dopolnjevanje celic in drugo popravilo modela nista dovoljena.
10. Prekinitev določi sodnik z žvižgom.
11. Prvi trije modeli gredo v kontrolo.
12. V skupini morajo biti najmanj trije in največ šest tekmovalcev.
13. Celice katere se uporablja za tekmovanje morajo biti velikosti Sub-C in samo  Ni-Cd ali Ni-MH.
14. Tekmovalec se lahko pisno pritoži v desetih minutah po končanem teku.

Varnostne zahteve in pogoji na štartnem mestu

1. Vsak tekmovalec mora imeti na pomolu zagotovljen prostor v širini 1.5m.  Za F1 in F3 pa 3m. Štartna mesta za FSRE, Eco, Mono, Hidro in Eco-Team morajo biti oštevilčena. Štartne številke so na štartnem mestu postavljene od leve proti desni. Če ima kategorija več tekov so tekmovalci za vsak tek razvrščeni na drugem mestu. Če je bil tekmovalec v prvem teku na prvem mestu, je v naslednjem teku na zadnjem mestu in obratno.
2. Pribor za prvo pomoč je obvezen, lahko ti sodniki kontrolirajo in brez ne gre.
3. Štartno mesto mora biti ravno in ne spolzko ali z ovirami, ob katere se lahko spotakneš.
4. Štartno mesto mora biti stabilno in ne sme spreminjati položaja ali lege. Zgornji rob pomola mora biti največ 250 mm od vodne gladine.
5. Na tekmovanju naj bi bila zagotovljena vsaj dva reševalna čolna in to po eden na vsaki strani štartnega mesta. Priporočljivo je, da je eden na motor, drugi pa je lahko na vesla.
6. Modelov drugih tekmovalcov med tekmo ne smemo ovirati. Počasnejše modele lahko prehitavamo po zunanji strani in to za dolžino čolna. Kakršnokoli oviranje in trk se lahko kaznjuje z rumenim kartonom, če pa je to večji prekršek pa lahko tudi z rdečim kartonom. Trije rumeni kartoni so diskvalifikacija za tisti tek, ravno tako en rdeči.
7. Potrebščine katere so potrebne na tekmovališču so:
– 1 Digitalna tehtnica
– 1 Digitalni univerzalni merilni instrument (Voltmeter, Ampermeter,…)
– 1 Analizator frekvenc
– 1 Računališki zapisnik krogov na tekih
– Formularji za ročno štetje krogov
– 3 Digitalne štoparice
– 1 Računalniški program za obdelavo podatkov

Funkcije in število sodnikov:

– 1 Štarter
– 2 Sodnika katera gledata zgrešene boje
– 3 Časomerilce (pri F1 in F3)
– 1 Kvalificirano osebo za delo z računalnikom pri štetju krogov
– 2 Sodnika za štetje krogov (1 za računalničarja in 1 za sodnika kateri šteje kroge na formular)
– 1 Sodnik kateri šteje kroge na formularjih

Kazni

Sodnik lahko izreče kazen, če tekmovalec ovira druge tekmovalce, se nešportno obnaša, krši pravila tekmovanja, ovira vožnjo ostalih tekmovalcev, ogroža gledalce ali posadko v reševalnem čolnu:
– Prvi prekršek se kaznuje z rumenim kartonom
– Drugi prekršek, večje oviranje ali trk v stoječ model se kaznuje z odbitkom enega kroga in rumenim kartonom
– Za tretji prekršek tekmovalec dobi rdeč karton in je s tem za tisti tek diskvalificiran in mora brez ugovora odstraniti model s proge.
– Če se model dotakne reševalnega čolna, se tekmovalca kaznuje z odbitkom treh krogov. Če se to ponovi še enkrat, je tekmovalec diskvalificiran za tisti tek in mora model takoj odstraniti s proge.
– Če model trči v reševalni čoln, se tekmovalca diskvalificira in tekmovalec takoj odstrani model iz proge.

Dopolnilo za DP in KT
Predčasen štart se kaznuje z odbitkom enega kroga.

Štartna številka

Vsak model mora imeti tablico s štartno številko, ki mora biti dobro vidna z obeh strani modela. Izgled in dimenzije tablice so na skici. Tablica mora imeti na obeh straneh 70 mm visoko številko črne barve na beli podlagi. Tablica ne sme prepuščati sončne svetlobe.

Varnost modelov in tekmovalcev

1. Vsi modeli morajo imeti tako imenovani varnostni vklop/izklop med celicami in regulatorjem hitrosti, ki mora biti obvezno na zunanji na levi ali desni strani modela, in nikakor ne na pokrovu ali kateremkoli drugem vitalnem delu modela. Varnostni vklop/izklop mora biti obvezno rdeče barve. Narejen naj bo tako, da ga izvlečemo v celoti. Zanka za prijem mora imeti notranji premer najmanj 20 mm.
2. Modeli morajo imeti varnostni izklop tudi za sprejemniške celice in to ravno tako na zunanji strani in ne na vitalnih delih modela. Če uporabljamo regulatorje hitrosti s funkcijo BEC moramo predhodno o tem opozoriti sodnike na pomolu in reševalce.
3. Modeli v kategorijah FSRE, Eco, Mono in Hidro morajo imeti obvezno obarvano 1/3 dna v vidno živo barvo, da ostali tekmovalci lažje opazijo obrnjeni model na vodi.
4. Če reševalni čoln rešuje stoječ ali potapljajoči se model, ima reševalni čoln prednost in ga pri tem ne smemo ovirati. Če se reševalnega čolna dotaknemo z modelom in pri tem nismo imeli nadzora nad modelom nam sodnik lako odšteje en krog, če pa smo imeli nadzor in se temu nismo izognili pa nas sodnik lahko diskfalificira za tisti tek.
5. V teh kategorijah so dovoljene samo Ni-Cd in Ni-MH celice, katerih število je določeno s kategorijo. Prepovedano je imeti manjše število celic, kot je predpisano za kategorijo, da bi s tem pridobili na skupni masi modela. Ena celica ne sme presegati nominalne vrednosti 1.2V.
6. Tekmovalci do 12 let lahko tekmujejo v kategorijah maksimalno do 12 celic.
7. Mlajši od 12 let ne smejo biti pomočniki na pomolu.
8. Pred prijavo modela ima sodnik vso pravico, da ti pregleda varnostni izklop/vklop in obarvanost dna. Sodnik te za vsako neskladnost s pravili lahko diskvalificira.
9. Vsem tem točkam se ne da ugovarjati.
 
Dopolnilo za DP in KT
Registrska številka modela je »SI-888« in je izpisana na levi ali desni strani krova modela. Črke in številke so črne barve in visoke 20 mm. Številčna območja so razdeljena po društvih.

TEKME ZA DRŽAVNO PRVENSTVO – DP in KLUBSKE TEKME – KT

– Tekme za državno prvenstvo – DP organizirajo Modelarska društva po objavljenem koledarju. Minimalno število tekmovalcev na tekmi v posamezni kategoriji ni omejeno. Da kategorija velja za DP, morajo v sezoni nastopati najmanj trije tekmovalci. Odpovedano tekmo se lahko prestavi samo na rezervni termin.
– V mladinski konkurenci lahko nastopajo tekmovalci do 18 let in tisti, ki v tekočem letu
dopolnijo 18 let starosti. Prestop iz kategorije mladinci v kategorijo članov je mogoč kadarkoli. Začetniki naj bi prvo leto praviloma vozili samo Mini ECO in ECO START. Tekmovalci, ki tekmujejo v kategoriji ECO Start, ne smejo tekmovati v nobeni ostali ECO – Naviga kategoriji. Spodnja starostna meja za razred ECO Expert je 15 let.
– Društva morajo pred začetkom tekem za DP poravnati svoj sorazmerni letni del članarine NAVIGA, ki jo ZOTKS Slovenije nakaže organizaciji NAVIGA. Višino vsako leto določi Podkomisija za ladijsko modelarstvo pri  ZOTKS. Tekmovalci iz društev, ki ne poravnajo te obveznosti nimajo pravice nastopa v reprezentanci Slovenije, na tekmah doseženi rezultati pa ne veljajo za točkovanje v DP.
– Prireditelj tekme mora zagotoviti prostor za tekmovalce, ustrezno progo, vodenje tekmovanja, sodniško ekipo ter čoln za pobiranje modelov. Proge morajo biti pravilno označene in postavljene po pravilih opisanih pri posamezni skupini. Prireditelj tekme ni odgovoren za izgubo modelov ali škodo, ki nastane na modelih ali stvareh tekmovalcev. Štartni pomol mora biti dolg najmanj 8 metrov in vsaj 15 cm nad vodno gladino. Tekoče vode niso dovoljene.
– Pravico nastopa ima vsak tekmovalec, ki ima ustrezen model in plača štartnino. Štartnina je za vsak tekmovalni razred posebej. Višino štartnine in takse za pritožbe določi društvo, ki organizira tekmo. Željeno je, da je štartnina na vseh tekmah v sezoni enaka.
– Društvo, ki organizira tekmo lahko zbira pisne prijave v naprej ali ustne na dan tekme.
– Vodja tekmovanja skrbi za pravilen potek tekmovanja. Vodja tekmovanja, zapisnikar in časomerilec je lahko ista oseba. Za pravilen potek tekme skrbi sodnik na pomolu, ki je hkrati tudi štarter in trije sodniki za spremljanje vožnje, štetje krogov in kontrolo boj. Za reševanje modelov je potreben najmanj en čoln na vesla. Za vsak tek je določen dežurni reševalec v čolnu za pobiranje modelov.
– Ob prijavi je obvezna kontrola vseh modelov, če ustrezajo vsem zahtevam in tekmovalnim pravilom. Za vsak razred ima modelar lahko dva modela in obvezno vsaj dva različna para kvarčnih kristalov.
– Tekmovanje mora potekati v zaporedju  razredov modelov od najnižjega do najvišjega.. Presledek med teki iste skupine določi organizator in mora biti najmanj 90 minut. Pred pričetkom tekme mora biti vidno objavljen spored tekmovanja, štartne liste, štartne številke in frekvence oddajnikov. Rezultati morajo biti objavljeni po končanem teku.
Za popravilo modela na pomolu je dovoljen čas 2 minuti. Tekmovalec mora biti ves čas na pomolu. Pomol lahko zapusti samo pomočnik.
– Štejejo prevoženi krogi v določenem času za kategorijo in zaostanek v sekundah do zaključka kroga po koncu časa. Zaostanek ne sme presegati dveh minut, sicer se krog ne šteje. Zapisuje se vse kroge, tudi tiste z zgrešeno bojo, ki se jih na koncu odšteje. Sodniki sproti dosodijo prekrške in sproti povedo za zgrešeno bojo tako, da vsi tekmovalci poznajo sodniške odločitve. Po končanem teku štarter glasno pove številke modelov, ki so zaključili tekmovanje.
– Za vsak tek se napiše zapisnik s podatki o tekmovalcih, prevoženih krogih, zaostankih in kaznih. Kazni sodniki objavijo ustno, takoj po nastanku prekrška in se jih vpiše v zapisnik.
– Na tekmi so v vsakem razredu trije teki.  Za končni rezultat se seštejeta dva najboljša teka. Lahko se vozi finalno vožnjo. Tekmovalcem se seštejeta dva najboljša teka in najboljših šest tekmovalcev nastopi še v eni finalni vožnji. Če je število prijavljenih tekmovalcev v posamezni kategoriji manj kot 7, ni finalne vožnje. Za končni rezultat velja seštevek dveh najboljših tekov.
Mladinci in člani v določeni kategoriji lahko vozijo skupaj v isti skupini. Prvi trije, od vseh nastopajočih v vsaki kategoriji, dobijo priznanja organizatorja ali sponzorja tekme.
– Pisne pritožbe sprejema vodja tekmovanja najkasneje 10 minut po objavi rezultata opravljenega teka. Ob vložitvi pritožbe tekmovalec plača takso in jo dobi vrnjeno, če je bila pritožba za tekmovalca pozitivno rešena. O pritožbi odloča vodja tekmovanja, štarter ter sodniki do naslednjega teka iste skupine oziroma pred koncem tekmovanja.
– Točke za DP glede na uvrstitev na tekmi :
1. – 25
2. – 20
3. – 16
4. – 13
5. – 11
6. – 10
7. – 9
8. – 8
9. – 7
10. – 6
11. – 5
12. – 4
13. – 3
14. – 2
15. – 1

– V tekmovanju za DP veljajo tekme, ki so s to oznako označene v tekmovalnem koledarju. Za končno uvrstitev za DP v tekočem letu se tekmovalcem štejejo rezultati ene tekme manj, kot jih je bilo izvedenih. V primeru da imata dva ali več tekmovalcev isto število točk, se vrstni red določi po številu zmag in nadalje po prevoženih krogi na teh tekmah. Prvih šest uvrščenih na DP v vsaki razredu dobi priznanja.
– Pravico do nastopa v reprezentanci Slovenije v tekočem letu na evropskih (EP) in svetovnih prvenstvih (SP) ima prvih pet uvrščenih v DP v preteklem letu in tekmovalci, ki so v tekočem letu med prvimi petimi v točkovanju za DP.
– Pravilnik potrdi Podkomisija za ladijsko modelarstvo pri ZOTKS z navadno večino pred začetkom tekmovalne sezone.  Enako se potrjuje spremembe pravilnika in uskladitve s pravilnikom NAVIGA. Spremembe lahko predlagajo društva, člani društev in Podkomisija za ladijsko modelarstvo pri ZOTKS pisno ali ustno na sestankih podkomisije pred začetkom tekmovalne sezone.

Čolni kategorije FSR

Modele kategorij FSR vodijo tekmovalci s pomočjo daljinskega vodenja. To so modeli čolnov proste konstrukcije, ki ustrezajo potrebam tekmovanja, morajo pa imeti obliko in podobo čolna.
Kategorija modelov FSR se deli v sledeče skupine in razrede:

Skupina FSR-E Junior + Senior

FSR-E 21
Model – prosto
Masa – prosto
Motor – prosto
Pogon – podvodni
Elisa – prosto
Celice – max. 21 Sub C
Tek – 15 min.
Proga – M 15×60 m

FSR – H 3.5    

Prosto skonstruirani modeli HIDRO* z motorjem z notranjim izgorevanjem, prostornine do 3.5 cm3 in s pogonom na ladijske vijake.

FSR – H 7.5    

Prosto skonstruirani modeli HIDRO* z motorjem z notranjim izgorevanjem, prostornine nad 3.5 cm3 do 7.5 cm3 in s pogonom na ladijske vijake.

FSR – H 15    

Prosto skonstruirani modeli HIDRO* z motorjem z notranjim izgorevanjem, prostornine nad 7.5 cm3 do 15 cm3 in s pogonom na ladijske vijake.
Opomba: *HYDRO (Model proste konstrukcije z dvema ali več plovnimi površinami.

FSR – O 3.5    

Prosto skonstruirani offshore modeli z motorjem z notranjim izgorevanjem, prostornine do 3.5 cm3.

FSR – O 7.5    

Prosto skonstruirani offshore modeli z motorjem z notranjim izgorevanjem, prostornine nad 3.5 cm3 do 7.5 cm3.

FSR – O 15    

Prosto skonstruirani offshore modeli z motorjem z notranjim izgorevanjem, prostornine nad 7.5 cm3 do 15 cm3.

FSR – O 35    

Prosto skonstruirani offshore modeli z motorjem z notranjim izgorevanjem (bencinski motor z vžigom na iskro), prostornine nad 15 cm3 do 35 cm3
Opomba: Offshore čolni so čolni s trupom v obliki črke V ali tunela s polovično površino pogona. Odprte kabine morajo imeti krmilo, voznika in navigatorja. Pri zaprtih kabinah to ni potrebno.

FSR – V 3.5    

Prosto skonstruirani modeli tekmovalnih čolnov za vztrajnostno vožnjo (20 – 30 min) z motorjem z notranjim izgorevanjem, prostornine do 3.5 cm3 in s pogonom na ladijske vijake.

FSR – V 7.5    

Prosto skonstruirani modeli tekmovalnih čolnov za vztrajnostno vožnjo (20 – 30 min) z motorjem z notranjim izgorevanjem, prostornine nad 3.5 cm3 do 7.5 cm3 in s pogonom na ladijske vijake.

FSR – V 15    

Prosto skonstruirani modeli tekmovalnih čolnov za vztrajnostno vožnjo (20 – 30 min) z motorjem z notranjim izgorevanjem, prostornine nad 7.5 cm3 do 15.0 cm3 in s pogonom na ladijske vijake.

FSR – V 35

Prosto skonstruirani modeli tekmovalnih čolnov za vztrajnostno vožnjo (20 – 30 min) z motorjem z notranjim izgorevanjem (bencinski motor z vžigom na iskro), prostornine nad 15.0 cm3 do 35.0 cm3 in s pogonom na ladijske vijake.

Radijsko vodene jadrnice


Razred F5G – Junior in Senior

Tekmovalci se razvrščajo v dve kategoriji: JUNIOR in SENIOR. Dekleta in fantje, oziroma ženske in moški tekmujejo skupaj. Kategorija JUNIOR zajema tekmovalce do 18 leta starosti, kategorija SENIOR pa tekmovalce od 18 leta dalje. V tekmovalni sezoni (januar – december), v kateri tekmovalec dopolni 18 let, lahko sam izbira kategorijo. Pogoj je ta, da celo sezono tekmuje v isti kategoriji.
Za lažje obveščanje tekmovalcev in hitrejšo izvedbo tekmovanj je uvedena registracija modelov (od številke 10 dalje). V izogib podvojenih številk, se mora registracija voditi centralno (do sedaj Janez Bonač, na tel. 041 683 892 in na internetu: http://surf.to/f5g ). Lahko pa se posameznim klubom oz. društvom dodeli cela serija številk, ki se potem razdeljujejo članom. Registrska številka naj bo na čimbolj vidnem mestu na modelu. Zahtevana velikost številke je 120 mm. Registracija modela ni pogoj za prijavo na tekmovanje, lahko se izvede tudi na samem tekmovanju.
Pri registraciji je potrebno navesti ime in priimek tekmovalca, leto rojstva, naslov (po možnosti tudi telefonsko številko), klub oz. društvo (če je član), osnovni in vse rezervne kanale oz. frekvence naprave za radijsko vodenje. V kolikor tekmovalec eno leto ne sodeluje vsaj na eni regati za DP izgubi pravico do rezervacije kanala oz. frekvence svoje naprave za RV.

Vrste tekmovanj

V cilju popularizacije discipline je, da se prireja čimveč tekmovanj. To naj bodo klubska oz. društvena tekmovanja, pokalne regate, regijska in državna prvenstva, ter serija tekmovanj za državni pokal. Lahko pa se priredijo tudi posebna tekmovanja (match race, maraton…)
Tekmovanja lahko prireja vsakdo, ki upošteva sprejeta pravila in sme prirejati tovrstna tekmovanja. Razpis tekmovanja mora biti izveden tako, da so neposredno ali posredno (preko klubov in društev) obveščeni vsi registrirani tekmovalci. Pri odrejanju datuma tekmovanja je potrebno upoštevati tudi druga modelarska tekmovanja.

Izvedba tekmovanja

Na tekmovalnem prostoru mora biti mesto za prijave in informacije o tekmovanju. Če je le mogoče, je treba čimprej objaviti urnik tekmovanja.
Prireditelj mora zagotoviti reševalni čoln za pobiranje modelov iz vode, kot tudi način za obveščanje tekmovalcev (ozvočenje, oglasna deska…).
Tekmovalna komisija rešuje vse probleme okoli izvedbe tekmovanja (odreditev števila krogov posameznega regatnega teka, prekinitev regate, sprememba urnika zaradi vremena, pritožbe tekmovalcev…). Komisija se sestavi iz po enega predstavnika vsakega kluba oz. društva, predstavnika sodnikov in organizatorjev.
Registracija modela oz. tekmovalca pomeni tudi rezervacijo radio-frekvenčnega kanala na tekmovanjih kategorije F5G. Že pri sami registraciji bomo v bodoče skrbeli za razporeditev tekmovalcev po kanalih, trenutno hkratno zasedanje istega kanala pa je potrebno rešiti z medsebojnim dogovorom. Kanal naj spremeni tekmovalec, ki se je kasneje vključil v tekmovanja F5G. Zaradi motenj med sosednjimi kanali je priporočljivo, da je med posameznimi napravami frekvenčna razlika po 2 kanala. Vsak tekmovalec bi naj imel vsaj dva različna kompleta kristalov (kot na vseh RV modelarskih tekmovanjih). Če imata dva tekmovalca isti kanal, eden ne more tekmovati (prednost naj ima tisti, ki se je prej vključil v tekmovanja F5G in ima "rezerviran" kanal). Prav tako se iz tekmovanja izloči tekmovalec, ki s svojo RV napravo moti ostale tekmovalce (po ugotovitvi tekmovalne komisije).
Pred pričetkom regatnega teka vsak tekmovalec izvrši samokontrolo naprave za radijsko vodenje. V kolikor zazna motnje, takoj obvesti tekmovalno komisijo, ki mora ugotoviti vzrok motenj. Tekmovalec lahko enkrat v tekmovalnem dnevu, pred štartom zaprosi za 5 minutno odložitev štarta zaradi odprave tehničnih napak na svojem modelu.

Regatno polje

Prireditelj je dolžan postaviti regatno polje vsaj 30 minut pred začetkom tekmovanja, da se tako omogoči trening vsem tekmovalcem in da se dogovori število krogov za en regatni tek. Postavitev regatnega polja naj bo taka, da imajo vsi tekmovalci in sodniki dober pregled nad celotnim tekmovališčem. Jasno mora biti označena tudi štartna linija. Zaradi lažjega medsebojnega sporazumevanja imenujemo boje: gornja, leva, desna, in štartne boje. Štartno linijo tvorita štartni boji. Štartna linija naj bo (če je le mogoče) postavljena tako, da imajo tekmovalci in sodniki dober pregled na štart.
Prireditelj mora zagotoviti varen prostor za tekmovalce in prostor za varno hranjenje in pripravo modelov. Na prostoru za tekmovalce se med regatnim tekom zadržujejo lahko le tekmovalci ki tekmujejo v tem teku in sodniki. V kolikor ni nujno potrebno (popravilo modela…) naj tekmovalci ne zapuščajo njim namenjenega prostora. Prireditelj mora zagotoviti, da v regatnem polju in v njegovi bližini ni motečih dejavnikov (druga plovila, hrup…)
Regatni tek je omejen po dolžini (določeno število krogov – npr. 2 trikotnika). Omejen mora biti tudi maksimalni čas, v katerem naj tekmovalci zaključijo tek, da se še upoštevajo v točkovanju (npr. polovica časa, ki ga prvi tekmovalec porabi za dokončanje plova). Število plovov na posamezni regati naj bo 8. To število se lahko zmanjša le v primeru višje sile (veter, vreme…).

Točkovanje s sistemom linearnih točk (Low Point System)

To predlaga mednarodna jadralna zveza (neke vrste kazenske točke, ki so linearno porazdeljene med tekmovalce glede na vrstni red prihajanja v cilj). Točke se podeljujejo po naslednjem načelu: Tekmovalci, ki ne dokončajo regatnega teka v določenem času, tekmovalci, ki so odstopili med tekom, tekmovalci, ki so diskvalificirani, ali pa sploh niso prišli na štart, dobijo toliko točk kot je vseh prijavljenih tekmovalcev (za vse skupine ene kategorije) +1 točka. Končni rezultat tekmovanja se dobi z vsoto točk posameznih veljavnih regatnih plovov. Vsakemu tekmovalcu se za končno uvrstitev šteje njemu najboljših 65% plovov, zaokroženo navzgor. To pomeni. da se v primeru dveh izvedenih plovov štejeta oba, pri izvedenih 3, 4 in 5 plovih se najslabši rezultat (od zadaj naprej) črta, v primeru več kot pet izvedenih plovih, pa se črtata dva najslabša rezultata posameznega tekmovalca (zopet od zadaj naprej).
Najboljši je tisti tekmovalec, ki ima najmanj točk! V primeru enakega števila točk, zmaga tisti tekmovalec, ki ima več boljših mest. V kolikor se tudi tedaj ne da razporediti tekmovalcev, je boljši tisti, ki je bil v zadnjem veljavnem teku za oba tekmovalca boljši. Za končen rezultat skupnega točkovanja velja seštevek točk, ki jih tekmovalec dobi za najboljših 65% uvrstitev, zaokroženo navzgor, kar pomeni: v primeru izvedbe do dveh tekmovanj veljajo za končni rezultat vse točke. V primeru izvedbe treh tekmovanj veljata dve najboljši uvrstitvi, v primeru izvedbe štirih tekmovanj veljajo tri uvrstitve, v primeru izvedbe petih tekmovanj veljajo štiri, v primeru izvedbe šestih tekmovanj veljajo prav tako štirje najboljši rezultati.

Tabela razporeditve: mesto/točke

Zmagovalec tekmovanja dobi toliko točk, kot je bilo uvrščenih tekmovalcev na regati (uvrščen je vsakdo, ki štarta vsaj en plov, četudi ga ne dokonča, oz. je diskvalificiran).
MESTO 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. vsako naslednje mesto
TOČKE 1 2 3 4 5 6 7 +1 točka za vsako mesto
Drugo uvrščeni dobi eno točko manj in tako naprej, do zadnjega, ki dobi eno točko. S takim načinom točkovanja dobijo regate svojo "težo" glede na število tekmovalcev.

Štart posameznih kategorij

Če je le mogoče naj obe kategoriji (junior in senior) tekmujeta istočasno, rezultati pa se izračunavajo za vsako kategorijo posebej. V kolikor pa bo na eno tekmovanje prijavljenih preveč tekmovalcev, ali pa je preveč pokrivanja frekvenc, se izvedejo ločeni regatni teki. En model (ena registrska številka) lahko štarta le v eni kategoriji – izposoja modela ni dovoljena.

Pravila plovbe

1. Izogibajte se trčenju. Regatna pravila so zato, da preprečijo trčenja in ne zato, da podpirajo napadalno taktiko.
2. Privetrna jadrnica (bližja vetru) ne sme ovirati zavetrne jadrnice.
3. Jadrnica, ki je gledano v smeri plovbe ali kursa zadaj se mora umikati jadrnici, ki je spredaj.
4. Kadar se srečata dve jadrnici, ki plujeta proti vetru, se jadrnica, ki prihaja z leve strani umika jadrnici, ki prihaja z desne strani.
5. Jadrnica, ki pluje z vetrom se umika jadrnici, ki pluje proti vetru.
6. Jadrnica, ki preči ali kroži, se mora umikati jadrnici, ki ne obrača.
7. Kadar jadrnica, ki ima prednost, spremeni smer, mora dati drugi jadrnici čas, da se ta lahko umakne. Tekmovalec lahko tudi obvesti drugega tekmovalca o svoji nameri
Jadranje pri bojah
Jadrnica, ki je na notranji strani boje in 2-4 dolžine oddaljena od nje (1,5 do 3 m) je upravičena do prostora pri vožnji ali obratu okoli boje.

Štart in cilj

– 3 min do štarta se jadrnice dajo v vodo.
– 2 min do štarta je potrebno dokončno povedati smer jadranja.
– 1 min do štarta začnejo veljati štartna pravila. Do tega časa ima pravico vsak tekmovalec zahtevati odlog 1 x 5 min za celotno tekmovanje. Po tem času je jadrnico dovoljeno dati v vodo šele po štartnem signalu.
–  Kadar je ob štartnem signalu katerikoli del jadrnice prečkal štartno črto se mora jadrnica v celoti vrniti nazaj za črto vendar tako, da ne ovira druge jadrnice.
–  Jadrnica konča regato, ko s katerimkoli delom trupa prečka ciljno črto.
– Jadrnica, ki se umika in ne tekmuje, se je dolžna umikati drugim jadrnicam.
–  Če si prekršil pravilo sprejmi kazen.
–  Kazen (1 ali več obratov 360°, ki določi sodnik) se izvaja na isti ali na naslednji stranici regatnega polja (ne okrog boje). Izvajanje kazni se sodniku napove.
–  Prepovedano je pumpanje in veslanje s krmilom, ki ni potrebno za krmarjenje.
–  Med tekmovanjem je prepovedano motenje udeležencev.
–  Jadralec, ki konča regato (ne tekmuje več) se mora takoj umakniti iz regatnega.
Tekmovalec, ki misli, da je oviran, naj takoj opozori sodnika, ki bo po svoji odločitvi opozoril tekmovalca, ki je v prekršku. Ob večkratnem namernem oviranju sledi diskvalifikacija tekmovalca.
Kazni

Prekrški se delijo v dve skupini:
-Lažji prekršek (rumeni karton) nastane takrat, ko se dve jadrnici dotakneta, ne da bi ovirana jadrnica pri tem izgubila hitrost, oz. spremenila smer plovbe. Dva rumena kartona v enem plovu pomenita izvajanje kazenskega obrata.
– Težji prekršek (rdeči karton) nastane takrat, ko mora ovirana jadrnica izvesti manever, da ne pride do trčenja, oziroma, če je ovirana jadrnica izrinjena mimo boje. Težji prekršek nastane tudi ob dotiku plovil (trku), če ovirano plovilo zaradi tega spremeni smer oz. hitrost. Na vsak rdeči karton mora tekmovalec izvesti kazenski obrat. Dva rdeča kartona v enem plovu pomenita diskvalifikacijo v tem plovu.

Diskvalifikacija
Tekmovalec mora sam (s pomočjo naprave za radijsko vodenje) voditi model od štarta do cilja. V kolikor mu pri tem pomaga nekdo drug, sledi diskvalifikacija tekmovalca. V primeru, da se nek model zatakne ob označevalno bojo, oviro v vodi (veje, alge, vrvi), ali pa ob kak drug model, lahko vrhovni sodnik dovoli, da se s pomočjo reševalnega čolna model usposobi za nadaljno vožnjo.
Pet minut po zaključku vsakega plova se sprejemajo protesti, ki so naslovljeni na tekmovalno komisijo.

Tehnične omejitve gradnje in opreme modela

Namen teh pravil je predvsem spodbujanje kreativne modelarske ustvarjalnosti. Tudi izvedba tekmovanj po novih tehničnih pravilih bo enostavnejša. To so modeli enotrupnih jadrnic s stalno – fiksno kobilico. Model lahko poganja izključno le veter. Načini gradnje, ter oblika modela in gradiva niso predpisani.
Največja dolžina trupa modela je 750 mm. Največja skupna dolžina plovila z vsemi dodatki (kosnik, krmilo…) pa znaša 900 mm. Oblika, površina in število jader je neomejeno. Tekmovalec lahko uporablja tudi več kompletov različnih jader, le da imajo vsa jadra pravilne registrske oznake. Na enemu od jader (če je le mogoče, na glavnem jadru) mora biti registrska številka. Zahtevana velikost številke je 120mm.

Čolni kategorije MČ

MČ modeli so namenjeni tekmovanju v cilj brez RV vodenja, torej morajo voziti naravnost, da na nasprotni strani proge prevozijo vrata z najvišjo vrednostjo točk. Hitrost ni nujno velika.
Korito mora biti drugačne oblike, kot RV čolni, ki se morajo med vožnjo obrniti skoraj na mestu. Dovoljena dolžina trupa je maksimalno 700 mm, širina pa najmanj 175 mm, kar določa razmerje 1:4.
Ker ni potrebna velika hitrost, so lahko izdelani iz balsovega furnirja, letalske vezane plošče, izdelani pa so lahko tudi iz stiroporja ali tanjše lepenke, ki preživi tekmovanje ob dobri zaščiti z lakom. Za pogon se lahko uporabi cenejši 500, 600 ali tudi 400 motor z pogonom na 6 celic. Pri tekmovanjih je nad koncem proge napeta vrv, ki izključi klecno stikalo na modelu, da se motor izključi in zmanjša možnost poškodbe modela ob trku z robom bazena. Modelarji nataknejo na ročico stikala togo cevko, ki zadane ob napeto vrv in izklopi stikalo. Najvažnejše je krmilo, da model vozi naravnost. Na tekmovanjih so običajno zmagovali enostavni modeli, ki pa so bili dobro preizkušeni in naravnani.

MČ 1

– To so modeli ali makete motornih čolnov s podvodnim pogonom in z enakim elektromotorjem. Največja dolžina modelov ne sme presegati 700 mm. Največje razmerje med dolžino in širino modela je 1 : 4.
– Največja dovoljena napetost, merjena pri neobremenjenem viru, je 42 V.
– Na model med vožnjo ne sme na kakršenkoli način vplivati niti tekmovalec niti katerakoli druga oseba. Zaželjeno je, da se na modelu, ko ta prevozi ciljno črto, pogon izključi sam.
Organizator tekmovanja ni odgovoren za poškodbe na modelih, ki po prečkanju ciljne črte prosto nadaljujejo vožnjo.
– Tekmujejo lahko samo tekmovalci, ki so modele izdelali ali sestavili sami. Model mora biti izdelan za razred MČ-1, tekmovalec pa lahko z njim tekmuje še v razredu MČ-3.
– Tekmovanje poteka na 25 m dolgi tekmovalni progi. Ta je postavljena tako, da je startna črta kar rob bazena. Obenj tekmovalec prisloni krmilo modela oziroma zaščito vijaka izvenkrmnega motorja, ki pa ne sme biti odmaknjena za več kot 10 mm od vijaka motorja.
– Tekmovalec ima pravico do dveh tekov (startov). Kadar se tek prekine in traja prekinitev več kot eno uro, mora organizator tek ponoviti. Tekmovalna proga naj bo, kadar to dopuščajo možnosti, obrnjena proti vetru.
Boje ob progi imajo premer od 100 do 200 mm in morajo biti najmanj 100 mm nad vodo. Medsebojna povezava med bojami mora biti potopljena za najmanj 200 mm. Razdalja med vratci se meri med osmi boj. Boje morajo biti iz materiala, ki ne more poškodovati modelov.
– Model mora prevoziti tekmovalno progo v 60 sekundah, sicer se tek oceni z 0 točkami in organizator lahko odstrani model s proge. Prav tako se tek oceni z 0 točkami, če modelu odpove pogon ali če se mu okoli vijaka ovije tujek. Tekmovalec nima pravice do vnovičnega starta. Na startu ima lahko tekmovalec enega pomočnika. – Vsota obeh tekov določa uvrstitev. Večje število točk omogoča osvojitev boljšega mesta. Prva tri mesta se ne delijo. Kadar ima več tekmovalcev enako število točk, tekmujejo med seboj, dokler ne dobimo zmagovalca. Pogoje nadaljnega tekmovanja določa organizator.
– Vožnjo ocenjujeta dva sodnika.
– V tem razredu tekmujejo modelarji, ki do tekmovanja še niso končali osnovne šole.
– Pomembna je natančnost vožnje.

MČ 2

Zahteve so enake kot za MČ-1.
Najvišja dovoljena teža modela je 500 gramov.
Meri se hitrost, da čoln prepelje bazen (25 m).

MČ3

Enako kot za MČ1, le da se tekmuje skupinsko po 3 tekmovalci.
To je ekipna tekma, kjer se odraža natančnost ter hitrost modela in tekmovalca.

Letalski modeli

Kategorije pri letalskih modelih so razdeljene na 4 glavne skupine.

Skupina F1 predstavlja prostoleteče modele, oziroma modele, pri katerih med letom ni fizične povezave med modelom in pilotom. Ta skupina se deli na manjše skupine, ki ji sledijo črke po abecedi. F1A so prostoleteči jadralni modeli, F1B prostoleteči modeli s pogonom na gumo, F1C modeli, ki za dvig uporabljajo batni motor, F1D sobni modeli, ki jih spuščamo v večjih dvoranah, ostale podskupine, ki so pri nas zelo slabo zstopane pa predstavljajo dodatna pravila in zahteve pri tekmovanju.

Skupina F2 predstavlja motorne modele, ki so vodljivi preko dveh jeklenih žic. S tema žicama krmilimo samo komando višine, model pa leti v krogu v katerem središču stoji pilot in krmari model. Tudi ta skupina se deli na podskupine. F2A so vezani hitrostni modeli, F2B akrobatski modeli, F2C modeli za ekipno tekmo, F2D pa za zračni boj. Te kategorije so bile aktualne v časih, ko radijsko vodenje še ni bilo dovolj razvito.

Skupina F3 so modeli vodeni z radijsko postajo. Podskupina F3A je najbolj aktualna, predstavlja pa specialne akrobatske motorne modele za izvajanje akrobatskega programa. Skupina F3B so radijsko vodeni jadralni modeli, ki tekmujejo v treh disciplinah, F3C helikopterji, F3D motorni modeli za tekmovanja okoli balonov, F3E radijsko vodeni modeli na električni pogon, F3F so podobni jadralni modeli kot za disciplino F3B, le s to razliko, da se tekmuje na pobočju. F3G so modeli imajo pomožni batni motor za dvig na zadostno višino, F3H modeli za letenje na ravnini, F3J termični jadralni modeli in F3K iz roke startani jadralni modeli, znani tudi pod skupino HLG.

Skupina F4 predstavlja makete pravih letal v treh kategorijah. F4A so prostoleteče makete, F4B makete za krožni let in F4C radijsko vodene makete.

Skupina ACES je dokaj nova disciplina, predstavlja pa motorne letalske modele – polmakete v merilu 1:12. Model mora biti maketa vojaškega letala, zgrajenega v letih 1941 do 1945. Modeli tekmujejo v zračnem boju.

Stojalo za krilo

Stojalo za kriloPri lepljenju zaključnih letvic ali prekrivanju zaključkov s folijo se večkrat srečamo s problemom, kako pritrditi krilo v navpičnem položaju. Za tako opravilo si lahko izdelate preprost pripomoček, s katerim lahko vpnete krila do debeline 60 mm. Zaradi dolžine krila in narave dela je smiselno narediti dva stojala. Kako se takšno stojalo uporablja pa si najbolje ogledate na slikah.

Continue reading “Stojalo za krilo” »

Ponudba kompletov